Forside VUC

VUC Vejle

Er du 25 år eller derover, tilbyder VUC Vejle dig fag på 9. og 10. klasses niveau, så du kan læse videre på f.eks. HF eller erhvervsuddannelser.

Driller ord og bogstaver, kan du få ordblindeundervisning på små hold, eller du kan forbedre dine færdigheder i regning, læsning og skrivning med forberedende voksenundervisning.

Se undervisningstilbud

Læs om:

Vejle HF og VUC

Vejle HF og VUC er en del af uddannelsestilbuddene til dig på Campus Vejle. Når du går på VUC får du glæde af studiemiljøet på Campus Vejle med fællesskab, nye venskaber, lektiehjælp, sociale arrangementer, kantine, café, hyggelige kroge at fordybe sig i og snakke i om meget mere.

Fortsæt på HF eller erhvervsuddannelse
Når du har bestået dit 9. eller 10. klasses forløb på VUC, kan du vælge at forsætte med at tage en HF eller en erhvervsuddannelserne inden for kontor, handel, eller butik på EUD eller EUX Business. Uddannelser vi også tilbyder dig på Campus Vejle.

9. og 10. klasse – AVU

Mangler du dansk, engelsk eller matematik for at starte på uddannelse?

På VUC Vejle får du opkvalificeret dine færdigheder i et undervisningsmiljø, der er tilrettelagt dit niveau.

Vi lærer dig gode studievaner og tilbyder bl.a. lektiehjælp, sociale arrangementer og meget mere. 

Læs om 9. og 10. klasse

Ordblinde­undervisning

Går det langsomt med at læse og skrive?

Sådan behøver det ikke at være.

Vi hjælper dig med at blive bedre til at læse og skrive samt bruge it-programmer og mobil til at hjælpe dig i hverdagen.

Læs om ordblindeundervisning

Forberedende voksenundervisning – FVU

FVU undervisning kan hjælpe dig videre, hvis du ikke helt har styr på dansk og matematik.

Vi tilbyder forskellige trin som hjælper dig videre med alt fra staveregler til at få styr på matematikken m.m.

FVU kan du også tage online derhjemme.

Læs om FVU

Fjernundervisning VUC

Har du dagen fyldt med gøremål, så du ikke har mulighed for at følge skemalagt undervisning?

Så tilbyder vi dig fleksibel undervisning når det passer dig.

Med fjernundervisning kan du læse hjemmefra. Det kræver, du har god arbejdsdisciplin og arbejder selvstændigt.

Læs om fjernundervisning

Fakta om VUC Vejle

Holdstart
August 2023 og januar 2024. FVU og netundervisning har løbende start.

Varighed
1/2 -1 år

Adgangskrav
– Du har en ungdomsuddannelse
– Eller du er selvforsørgende
– Eller du er 25 år eller derover

Er du i tvivl om du opfylder adgangskrav kontakt studievejledningen og hør om dine muligheder.

S.U.
Uddannelsen er SU-berettiget. Læs mere på SU.dk

Download folder med Info og regler på VUC
Undervisning, praktisk info og regler på VUC

Selvstuderende – AVU

Du har mulighed for at tilmelde dig prøver på 9. eller 10. klasses niveau uden at have fulgt undervisningen. Det foregår på følgende betingelser.

  • Du har selv ansvaret for forløbet og for at skaffe materialerne.

  • Du har ret til op til 2 timers vejledning i forslag til pensum og orientering om eksamenskrav.

  • Du tilmelder dig som selvstuderende ved at kontakte en AVU- studievejleder.

  • Det er ligeledes studievejlederen, som sørger for, at du får en kontakt til en faglærer

  • Du kan kun tilmeldes prøve, hvis institutionen afholder prøve i det pågældende fag.

Kontakt studievejledningen på VUC


Tilmelding senest d. 1. oktober til vinterprøverne.

Tilmelding senest d. 15. februar til sommerprøverne.

Kontakt studievejledningen

Vil du på VUC Vejle? Så kontakt studievejledningen enten via telefon eller book tid online.

Book online:

Studievejleder

Telefon:

72 16 26 16