Forside STX Studieretning samfundsvindenskab

Studieretning: Samfundsviden­skab

Engelsk A, Samfundsfag A

Denne studieretning er skræddersyet til dig, der har en passion for sprog og kommunikation og ønsker at udbygge din viden om samfundsforhold og kulturer i en global kontekst.

Forstå den verden du lever i

Stopper du op og bliver opmærksom når samtaler, nyheder, debatter og avisartikler drejer sig om samfundsforhold, kulturer, politik, økonomi og meget mere i den komplekse verden omkring dig? Så vil du få brugbar viden på studieretningen Samfundsvidenskab og en udvidelse af din verdenshorisont til aktivt at kunne engagere dig i en verden, som forandrer sig hurtigere og hurtigere.

Bliv en kritisk verdensborger
I løbet af dine 2 år på STX deltager du aktivt i både teori og praktisk arbejde, hvilket vil give dig en dybere forståelse af individets rolle i forhold til samfundet samt en opmærksomhed på, hvordan identitet formes gennem kulturelle og historiske processer.

Du kommer til at arbejde med konkrete problemstillinger inden for områderne politik, økonomi og sociologi, både i Danmark og resten af verdenen. Bæredygtighed, klima- og miljøudfordringer vil også indgå som vigtige fokusområder på denne studieretning. 

Studieretningsfagene

Samfundsfag A
Samfundsfag er en fagretning, der udforsker danske og globale samfundsforhold med særlig fokus på disciplinerne politik, økonomi og sociologi.

Engelsk A
Inden for faget engelsk vil der være en særlig vægt på at opnå viden om amerikanske og engelske samfundsforhold. Du bliver trænet i dine sproglige færdigheder både mundtlig og skriftligt. I løbet af de 2 år uddannelsen varer, vil du opleve en betydelig forbedring sammen med en styrkelse af dine analytiske evner.

Fællesnævner for studieretningsfagene
Kendetegnet for de 2 studieretningsfag er, at du arbejder på et højt teoretisk og fagligt niveau. Du får kendskab til videnskabsteori og arbejdsmetoder inden for samfundsvidenskab. Med disse færdigheder i rygsækken, står du godt rustet til at fortsætte på en videregående uddannelse.

Dine fag fordelt over semestre

1. semestre

Studieretningsfag
Engelsk A
Samfundsfag A

Obligatoriske fag
Dansk A
Matematik B
Tysk fortsætter B eller
Spansk begynder A
Fysik C
Kemi C
Religion C
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

2. semestre

Studieretningsfag
Engelsk A
Samfundsfag A

Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Matematik B
Tysk fortsætter B eller
Spansk begynder A
Fysik C
Kemi C

3. semestre

Studieretningsfag
Engelsk A
Samfundsfag A

Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Matematik B
Spansk begynder A
Biologi C

Valgfag
Tysk fortsætter A
Biologi B
Religion B

4. semestre

Studieretningsfag
Engelsk A
Samfundsfag A

Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Spansk begynder A
SRP

Valgfag 
Biologi B
Fysik B
Kemi B
Tysk fortsætter A
Religion B

 

FAQ om studieretningen

Hvilke sprog kan du vælge som 2. sprog?

Vi udbyder tysk fortsættersprog B eller A og spansk begyndersprog A.

Hvilke videregående uddannelser sigter studieretningen mod?

Med studieretningen samfundsvidenskab får du adgang til en betydelig del af de videregående uddannelser inden for de samfundsmæssige og humanistiske uddannelser Det kan f.eks være statskundskab, journalist, kommunikation, erhvervsøkonomi og sprog, film og medievidenskab, retorik, filosofi eller pædagogik. De nævnte uddannelser er kun et lille udpluk af de muligheder du har.

Sigter du mod ingeniøruddannelser, medicin osv, hvor der kræves matematik på A niveau skal du i stedet for vælge studieretning naturvidenskab science, hvor du har matematik på A niveau.

Du kan se dine muligheder på adgangskortet.

Adgangskortet

Din 2-årig STX er adgangsgivende til universitet og andre videregående uddannelser. Derudover kan der være specifikke krav til fag og niveau som skal være opfyldt, for at kunne søge ind. 

Du kan på adgangskortet få overblik over, hvilke videregående uddannelser du kan læse med studieretningen samfundsvidenskab.

Adgangskortet

Søg om optagelse

Du kan søge ind nu og frem til studiestart i begyndelsen af august 2024. Du søger via

Optagelse.dk

 

Kontakt studievejleder

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte STX studievejledningen.

Kontakt studievejleder