Forside STX Studieretning naturvidenskab

Studieretning: Naturvidenskab (Biologi)

Biologi A, Kemi B

Studieretning naturvidenskab går i dybden med det mikroskopiske til de helt store sammenhænge, hvor du kommer til at arbejde med naturen, verden og universet og alt det som binder det hele sammen.

Opdagelse af naturens hemmeligheder

Hvis du er fascineret af de levende organismer omkring dig, bør du vælge studieretningen med biologi og kemi. Du kommer til at udforske sammenhænge mellem molekylernes opbygning, økosystemer og hvordan de forskellige levende organismer påvirker hinanden – fra mennesker og dyr til mikroorganismer. Denne viden er afgørende, hvis du interesserer sig for bæredygtighed og ønsker at bidrage til at finde løsninger på klimaproblemerne på vores planet.

Vælge du studieretningen Naturvidenskab – Biologi, åbner du dørene til en bred vifte af karrieremuligheder. Du kan forfølge en karriere inden for forskning, medicin, veterinærmedicin, bioteknologi, naturbevarelse eller endda undervisning. Arbejdsmarkedet efterspørger kvalificerede fagfolk inden for naturvidenskab. 

Studieretningsfagene

Biologi A

I biologi bliver du udfordret både i laboratoriet og i naturen gennem eksperimenter og med opgaver. Faget er altid i udvikling, og vi holder os opdateret med den nyeste forskning. Her vil du lære om det levende, samspillet mellem levende organismer og deres miljø samt livets udvikling. Du vil også arbejde med emner såsom menneskekroppen, vores genetiske arv, kost og ernæring, motion samt sundhed og sygdom.

Kemi B
I kemifaget lærer du om de forskellige kemiske forbindelser og deres egenskaber, katalyse, fermentering, ligevægt, syrer og baser samt organiske og uorganiske kemiske processer. I vores laboratorium vil du udforske syntesekemi ved at fremstille stoffer som aspirin eller plastik, og du vil også undersøge farvestoffer gennem spektroskopi og andre analysemetoder.

Fællesnævner for studieretningsfagene
Både Biologi A og Kemi B er praktisk orienterede fag, der involverer laboratoriearbejde og eksperimenter. Du vil i begge fag vil have mulighed for at anvende teoretiske viden i praksis, designe og udføre eksperimenter samt indsamle, analysere og fortolke data.

Desuden deler Biologi A og Kemi B også fokus på bæredygtighed og miljømæssige spørgsmål. Både biologi og kemi spiller en afgørende rolle i forståelsen af økosystemer, miljøproblemer og måder at bevare og beskytte vores natur på. Du vil i begge fag blive udfordret til at reflektere over og arbejde med at finde bæredygtige løsninger på globale udfordringer.

Dine fag fordelt over semestre

1. semestre

Studieretningsfag
Biologi A
Kemi B

Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk B
Tysk fortsætter B eller
Spansk begynder A
Matematik B
Religion C
Fysik C
Almen sprogforståelse
Naturvidenskabeligt grundforløb

2. semestre

Studieretningsfag
Biologi A
Kemi B

Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Tysk fortsætter B eller
Spansk begynder A
Matematik B
Samfundsfag C
Fysik C

3. semestre

Studieretningsfag
Biologi A
Kemi B

Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Engelsk B
Spansk begynder A
Matematik B

Valgfag
Tysk fortsætter A
Samfundsfag B

4. semestre

Studieretningsfag
Biologi A
Kemi B

Obligatoriske fag
Dansk A
Historie A
Spansk begynder A
SRP

Valgfag 
Religion B
Fysik B
Samfundsfag B
Matematik A
Engelsk A
Tysk fortsætter A

 

FAQ om studieretningen

Hvilke sprog kan du vælge som 2. sprog?

Vi udbyder tysk fortsættersprog B eller A og spansk begyndersprog A.

Hvilke videregående uddannelser sigter studieretningen mod?

Med en studentereksamen fra studieretningen biologi har du en solid faglig baggrund, der åbner døre til en bred vifte af karrieremuligheder inden for naturvidenskaben og sundhedssektoren. Du kan forfølge en karriere inden for forskning, medicin, fødevare- eller landbrugsindustrien eller naturbeskyttelse. Jobs kunne være sygeplejerske, kiropraktor, ernæringsekspert, lærer, biolog, miljøtekniker, zoolog eller ingeniør (kræver fysik B som valgfag) for at nævne nogle eksempler. 

Uanset hvilken vej du vælger, vil din viden inden for biologi give dig et stærkt fundament og en fordel i din fremtidige karriere.

Du kan se dine muligheder på adgangskortet.

Adgangskortet

Din 2-årig STX er adgangsgivende til universitet og andre videregående uddannelser. Derudover kan der være specifikke krav til fag og niveau som skal være opfyldt, for at kunne søge ind. 

Du kan på adgangskortet få overblik over, hvilke videregående uddannelser du kan læse med studieretningen naturvidenskab (Biologi).

Adgangskortet

Søg om optagelse

Du kan søge ind nu og frem til studiestart i begyndelsen af august 2024. Du søger via

Optagelse.dk

 

Kontakt studievejleder

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte STX studievejledningen.

Kontakt studievejleder