Forside STX

2-årig STX

Bliv STX-student med studerende, som er på samme bølgelængde som dig selv.

Din vej mod videregående uddannelse. Lidt hurtigere.

Søg om optagelse

Læs om:

Den 2-årige STX

Den 2-årige STX er en unik mulighed for dig, som vil videre til din drømmeuddannelse – lidt hurtigere. Den 2-årige STX giver dig de helt samme muligheder som en 3-årige STX fra et alment gymnasium. Forskellen er, at du ikke har et 3 måneders grundforløb og heller ikke fagene musik, idræt, billedkunst, oldtidskundskab eller andre kunstneriske fag.

Selvom den 2-årgie STX  er et år kortere, har vi skabt et studiemiljø, hvor du kan trives og udfolde dit fulde potentiale uden at føle, at du bliver presset gennem uddannelsessystemet.

Studieretninger
På den 2-årige STX kan du vælge mellem 3 spændende studieretninger inden for samfundsvidenskab og naturvidenskabelige retninger. 

Adgang til lange videregående uddannelser
STX på 2 år giver dig adgang til en lang række af videregående uddannelsesmuligheder. Uanset om du drømmer om at studere medicin, jura, ingeniørfag, humaniora eller noget helt tredje, får du med den 2-årige STX adgangsgivende eksamen til din ønskede karrierevej.

Hvordan er det at læse den 2-årige STX

Få et indblik i hvordan det er at læse den 2-årige STX på Campus Vejle og mød bl.a. Daniel som vil læse til psykolog.

Dine fag på STX

Dine fag er inddelt i 3 forskellige niveauer ud fra hvor mange timer faget består af:

 • A er højeste niveau
 • B er mellemste niveau
 • C er laveste niveau

På den 2-årige STX skal du læse mindst 4 fag på A-niveau.

Obligatoriske fag
Følgende fag er obligatorisk for dig uanset hvilken studieretning du vælger

 • Almen sprogforståelse
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Dansk A
 • Historie A
 • 2. fremmedsprog, mindst B
 • Religion C
 • Samfundsfag, mindst C
 • Matematik, mindst B
 • Fysik, mindst C
 • Biologi, mindst C
 • Kemi, mindst C

Sprog
Udover engelsk skal du have mindst et sprogfag mere. Det kan være:

 • Tysk fortsættersprog B eller A
 • Spansk begynder sprog A

Et fortsættersprog er et sprog du allerede har haft i folkeskolen, hvorimod et begyndersprog er et helt nyt sprog for dig, som du ikke har haft i folkeskolen.

AP
Almen sprogforståelse (AP) er et fag på 1. semester, hvor din sproglige bevidsthed trænes samtidig med, at du får nye redskaber til sproglige analyser. Målet er, at du i løbet af faget får en forståelse af, hvordan du kan arbejde med sprog. En viden som du efterfølgende bruger og udvikler i faget dansk og i dine sprogfag.

NV
Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) på 1. semester er et fag som giver dig introduktion til biologi, fysik og kemi. Forløbet giver dig indsigt i, hvordan fagene støtter hinanden og giver en større forståelse for emner, som går på tværs af de naturvidenskabelige fag.

Valgfag
På uddannelse skal du vælge nogle valgfag. Fagene du kan vælge imellem afhænger af, hvilken studieretning du vælger. Du kan se dine valgfag under studieretningerne.

 

5 gode grunde til at vælge den 2-årige STX

 • Faglig styrke: Den 2-årige STX giver dig en solid og fagligt stærk uddannelse, der åbner døre til videregående uddannelser og karrieremuligheder. Den 2-årige STX har den samme faglige vægt som den 3-årige STX.
 • Et modent studiemiljø: Du får et mere modent og seriøst studiemiljø, hvor den aldersmæssige spredning er med til at hæve niveauet i undervisningen. Fællenævneren for de studerende er, at alle har sat sig et mål for fremtiden.
 • Forberedt på at læse på universitet: Vi forbereder dig på hvad det vil sige at læse på universitetet. Vi lærer dig gode studiekompetencer, hvor du bla. lærer at studere selv og på egen hånd tilegner dig viden og fordybelse, så du kan håndtere en hverdag på videregående uddannelser.
 • Engagerede lærere: Vores dedikerede og engagerede lærere er klar til at støtte dig i din uddannelsesrejse. De vil inspirere og motivere dig til at nå dit fulde potentiale.
 • Brug et ekstra år på universitetet: Hvis du hellere vil bruge et år på universitetet end et ekstra år på f.eks. HF med en supplerende overbygning (SOF), eller enkeltfag for at få de adgangsgivende fag og niveauer.

Vejledning før start

Vil du gerne have hjælp og gode råd i forbindelse med dit valg af uddannelse, studieretning, ansøgning og andre spørgsmål, hjælper vores studievejleder dig – det gælder selvfølgelig også under hele din studietid på Campus Vejle, hvor du kan få uddannelsesvejledning.

Kontakt studievejleder

Tilmelding

Vil du gerne starte på den 2-årige STX søger du via hjemmesiden optagelse.dk.

Den 2-årige STX er ikke en del af elevfordeling i forhold til afstand til skolen, så du kan frit søge fra hele Danmark. 

Du kan søge ind nu og frem til studiestart i begyndelsen af august 2024.

Droppet ud af gymnasiet – kan jeg starte igen?

Ja, absolut! Hvis du tidligere er droppet ud af gymnasiet, er der stadig mulighed for at starte igen og fuldføre din gymnasiale uddannelse. Den 2-årige STX er en oplagt mulighed for dig.

Med den 2-årige STX får du en frisk start og muligheden for at bygge videre på de fag, du allerede har studeret. Du kan få merit for de fag, du tidligere har bestået, hvilket betyder, at du ikke behøver at starte helt forfra.

Det er aldrig for sent at vende tilbage til skolebænken og fortsætte din uddannelse. Den 2-årige STX giver dig chancen for at opnå en fagligt stærk uddannelse og åbner døre til videregående uddannelser og karrieremuligheder.

Så hvis du har lyst til en frisk start og fuldføre din gymnasiale uddannelse, så søg optagelse på den 2-årige STX. Du kan søge frem til studiestart i begyndelsen af august måned. Grib muligheden for at få din studentereksamen.

Adgangskrav til videregående uddannelser

 

Adgangskravene til videregående uddannelser variere afhængigt af den specifikke uddannelse og institution, du ønsker at søge ind på. Generelt set er der dog nogle fælles adgangskrav, som ofte gælder:

 1. Gymnasial eksamen: For de fleste videregående uddannelser kræves det, at du har en gymnasial eksamen som STX, HHX, HTX eller HF. Denne eksamen giver dig den nødvendige grundlæggende viden og faglige ballast til at kunne følge undervisningen på en videregående uddannelse.
 2. Karakterkrav: Videregående uddannelser, herunder også lange videregående uddannelser på 5-6 år har karakterkrav, hvor du skal have opnået et bestemt karaktergennemsnit for at kunne søge ind. Disse karakterkrav variere afhængigt af uddannelsen og institutionen.
 3. Specifikke fag og niveauer: Nogle uddannelser kan have specifikke fagkrav, hvor du skal have bestået bestemte fag og have et bestemt niveau på din gymnasiale eksamen for at være kvalificeret til optagelse. Det er dit karaktergennemsnit, fag og fagenes niveau, der har betydning for, hvilken videregående uddannelse du kan søge ind på.

Du kan på adgangskortet få overblik over, hvilke fag og niveauer der kræves for at du kan søge ind på din drømmeuddannelse.

Se adgangskortet

FAQ om den 2-årige STX

Hvad er de væsentligste forskelle mellem den 2-årige STX og 2-årige HF?

Når det kommer til valget mellem den 2-årige STX og HF som din videregående uddannelsesvej, er det vigtigt at forstå de væsentligste forskelle mellem de to. Så lad os dykke ned i det og se, hvad der gør hver uddannelse unik.

STX
Er også kendt som det almene gymnasium, er en uddannelse, der fokuserer på en bred akademisk tilgang. På STX får du en solid viden inden for en bred vifte af fagområder, herunder matematik, sprog, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Dette giver dig en stærk grundlæggende viden og forbereder dig godt til videregående uddannelse på universitetet.

Den 2-årige STX er ideelt for dig, der ønsker at fordybe og specialisere dig i en bestemt retning på et højt niveau med flere fag på A-niveau end på HF.

Du skal til eksamen i de fag som bliver udtrukket og du får årskarakterer som tæller med i eksamensgennemsnittet. Desuden får du også løbende feedback på dit faglige niveau. 

HF
HF-uddannelsen er målrettet dig som ønsker at læse videre på en professionshøjskole eller et erhvervsakademi. Det kan f. eks. være uddannelser som  sygeplejerske, socialrådgiver, pædagog, multimediedesigner, markedsøkonom, politibetjent og en lang række andre.

På HF kan du vælge kunstneriske fag som f.eks. musik, mediafag, billedkunst eller idræt.

Ønsker du at læse til en lang videregående uddannelse, kræver det at du læser en supplerende overbygning.

På HF får du ikke årskarakter, men du afslutter alle dine fag med enten en skriftlig eller mundtlig eksamen.

Hvem vælger den 2-årige STX?

Er du ambitiøs, målrettet, ønsker et modent og fagligt fokuseret studiemiljø, og har du brug for adgangsgivende fag for at kunne komme ind på dit drømmestudie, har du flere fællesstræk med dem som vælger den 2-årige STX.

Måske du netop er i gang med at afslutte 10. klasse, eller det er mindst et år siden, du afsluttede 9. klasse? Uanset din baggrund kan du nu få en effektiv og fagligt stærk uddannelse ved at vælge den 2-årige STX.

Måske har du brugt tiden på arbejdsmarkedet i nogle år og befinder dig i 20’erne og har nu lært dig selv bedre at kende. Dit næste ønske er, at du gerne vil være student på kort tid, så du kan læse videre og forfølge din glødende passion for et bestemt fagområde.

Måske har du tidligere forladt gymnasiet før tid, men nu føler du dig klar til at vende tilbage til skolebænken. Med den 2-årige STX får du mulighed for en frisk start og du har mulighed for at få merit for de fag, du allerede har studeret.

Måske har du været på efterskole og nu er du klar til at tage næste trin i din uddannelse. Du ønsker en gymnasial uddannelse, som hurtigt giver dig adgang til at kunne læse videre.

Måske har du haft et reflektionsår, har været ude at rejse eller noget helt andet. Uanset din baggrund, får du med den 2-årige STX et uddannelsesforløb, som er målrettet mod universitetet.

Har du de samme muligheder med den 2-årige STX?

Svaret er ja. Når du får din røde hue på hovedet efter kun 2 år, får du præcis de samme vilkår og muligheder som med den røde hue fra den 3-årige STX. Eksamensbeviset er også det samme.

Du vil også være berettiget til at modtage SU på præcis de samme vilkår som den traditionelle 3-årige STX.

Din fordel ved at vælge den 2-årige STX er, at denne uddannelse er en hurtigere vej til din drømmeuddannelse.

Stilles der større krav til dig på den 2-årige STX?

Du vil møde et højt fagligt niveau i undervisningen. Her spilder du ikke din tid. Der er selvfølgelig tid til at være social, da det er en meget vigtig del af uddannelsen og at du trives i et godt studiemiljø.

Der er også tid til, at du kan have et arbejde ved siden af. Du skal dog være indstillet på, at du kommer til at bruge en del tid på afleveringer og lektier. At møde velforberedt til undervisningen er en forudsætning for at få et godt udbytte.

Pensum er det samme som på den 3-årige STX og der undervises efter de samme læreplaner. Undervisningen er målrettet og til tider også komprimeret, hvilket kræver en ekstra indsats af dig. 

Kan jeg starte direkte på den 2-årige STX efter 9. klasse?

Den 2-årige STX er et tilbud til dig som ikke kommer direkte fra 9. klasse. Går du i 9. klasse og gerne vil starte på den 2-årige STX kan du tage 10. klasse, måske et efterskoleophold, et arbejde eller noget helt andet, og du er klar til at starte året efter.

Hvad er forskellen på den 2-årige STX og den 3-årige STX?

På den 2-årige STX starter du uden det 3 måneders grundforløb som indleder uddannelsen på HHX eller STX.  Du starter på din studieretning med det samme.

Du har færre fag som du skal koncentrere dig om, da idræt, musik, billedkunst, oldtidskundskab eller andre kunstneriske fag ikke er på dit skema. Fokus er på de fag du skal bruge for at komme ind på din videregående uddannelse.

De enkelte fag har lidt færre timer, men samme faglighed og indhold som på den 3-årige STX.

Du får et STX-forløb som er skræddersyet til 2 år.

Undervisning og lektier

Du skal forvente undervisning fra kl. 8.00-15.00 hver dag. Derudover vil der være lektier og skriftlige afleveringer. Her skal du regne med 10-12 timer måske lidt mere pr. uge. 

På den 2-årige STX er det større fokus på skriftlighed og der vil være flere skriftlige afleveringer end på HF.

Fakta om den 2-årige STX

Studiestart
12. august 2024

Varighed
2 år

Adgangskrav
Du kan tidligst søge ind et år efter du har afsluttet afgangseksamen fra 9. klasse. Derudover kommer du til en optagelsessamtale med studievejleder. Det er studievejleder som afgør om du kan optages.

Optagelsessamtale
Når vi har modtaget din ansøgning indkalder vi dig til en samtale med en af vores studievejledere omkring dine ønsker til studieretning og valg af uddannelse. 

SU
Uddannelsen er SU-berettiget, hvis du er over 18 år. Læs mere på SU.dk

Spørgsmål til studievejleder

Din studievejleder

Morten Sloth Nørgaard

Studievejleder 2-årig STX

Book studievejleder

Vil du gerne vide mere om den 2-årige STX? Book en tid hos Morten her.

Book studievejleder