Forside STX

2-årig STX

Bliv STX-student, lidt hurtigere

Din vej mod videregående uddannelse.

Søg om optagelse

Læs om:

Den 2-årige STX

Fra august 2024 åbner vi dørene til den 2-årige STX. Den 2-årige STX er en unik mulighed for dig, som hurtigt vil videre til din drømmeuddannelse. Den 2-årige STX giver dig de helt samme muligheder som en 3-årige STX fra et alment gymnasium. Forskellen er, at du ikke har et 3 måneders grundforløb og heller ikke fagene musik, idræt, billedkunst, oldtidskundskab eller andre kunstneriske fag.

Fokus på fagene

Du starter direkte på din studieretning og følger samme klasse helt frem til, du får din røde studenterhuen på. Du vil opleve, at en 2-årige STX kræver en effektiv udnyttelse af hele din skoletid. Derfor kræver uddannelsen, at du er topmotiveret og at du har et højt motivationsniveau i et seriøst læringsmiljø, hvor du udvikler dig personligt og fagligt. 

3 studieretninger
På den 2-årige STX kan du vælge mellem 3 studieretninger:

Fuld adgang til universitetet
Med den 2-årige STX får du en fuld adgangsgivende studentereksamen til videregående uddannelser, så du hurtigt kommer videre mod din ønskede fremtid. Så træd ind på den hurtige vej til din drømmeuddannelse hos os.

Dine fag på STX

Dine fag er inddelt i 3 forskellige niveauer ud fra hvor mange timer faget består af

 • A er højeste niveau
 • B er mellemste niveau
 • C er laveste niveau

På den 2-årige STX skal du læse mindst 4 fag på A-niveau.

Obligatoriske fag
Følgende fag er obligatorisk for dig uanset hvilken studieretning du vælger

 • Almen sprogforståelse
 • Naturvidenskabeligt grundforløb
 • Dansk A
 • Historie A
 • 2. fremmedsprog, mindst B
 • Religion C
 • Samfundsfag, mindst C
 • Matematik, mindst B
 • Fysik, mindst C
 • Biologi, mindst C
 • Kemi, mindst C

Sprog
Udover engelsk skal du have mindst et sprogfag mere. Det kan være:

 • Tysk fortsættersprog B eller A
 • Spansk begynder sprog A

Et fortsættersprog er et sprog du allerede har haft i folkeskolen, hvorimod et begyndersprog er et helt nyt sprog for dig, som du ikke har haft i folkeskolen.

AP
Almen sprogforståelse (AP) er et fag på 1. semester, hvor din sproglige bevidsthed trænes samtidig med, at du får nye redskaber til sproglige analyser. Målet er, at du i løbet af faget får en forståelse af, hvordan du kan arbejde med sprog. En viden som du efterfølgende bruger og udvikler i faget dansk og i dine sprogfag.

NV
Det naturvidenskabelige grundforløb (NV) på 1. semester er et fag som giver dig introduktion til biologi, fysik og kemi. Forløbet giver dig indsigt i, hvordan fagene støtter hinanden og giver en større forståelse for emner, som går på tværs af de naturvidenskabelige fag.

Vejledning før start

Vil du gerne have hjælp og gode råd i forbindelse med dit valg af studieretning, ansøgning og andre spørgsmål, hjælper vores studievejleder dig – det gælder selvfølgelig også under hele din studietid på Campus Vejle.

Kontakt studievejleder

Tilmelding

Vil du gerne starte på den 2-årige STX søger du via hjemmesiden optagelse.dk.

Den 2-årige STX er ikke en del af elevfordeling i forhold til afstand til skolen, så du kan frit søge fra hele Danmark. 

Ansøgningsfrist er den 1. marts 2024. Det vil dog være muligt at blive optaget efterfølgende og frem til studiestart i august 2024.

Fakta om den 2-årige STX

Studiestart
August 2024

Varighed
2 år

Adgangskrav
Du kan tidligst søge ind et år efter du har afsluttet afgangseksamen fra 9. klasse. Derudover kommer du til en optagelsessamtale med studievejleder. Det er studievejleder som afgør om du kan optages.

Optagelsessamtale
Når vi har modtaget din ansøgning indkalder vi dig til en samtale med en af vores studievejledere omkring dine ønsker til studieretning og valg af uddannelse. 

SU
Uddannelsen er SU-berettiget, hvis du er over 18 år. Læs mere på SU.dk

Spørgsmål til studievejleder

Din studievejleder

Morten Sloth Nørgaard

Studievejleder 2-årig STX

Book studievejleder

Vil du gerne vide mere om den 2-årige STX? Book en tid hos Morten her.

Book studievejleder