Forside Om Campus Vejle Mål og strategier

Den strategiske retning

Elevernes læring er i fokus. Det betyder, at alt hvad vi gør på Campus Vejle, skal have det for øje – uanset i hvilken funktion man arbejder i virksomheden, er det vigtigt, at man understøtter elevernes læring. Det sker meget direkte som underviser i en klasse, men det sker også indirekte, når man arbejder i en understøttende funktion; pedel, rengøring, administration, IT-support, ledelse, kantine…..

Vores kerneopgave

Kerneopgaven, eller missionen, for Campus Vejle kan således udtrykkes i følgende:

Topklasse i (ud)dannelse til fremtidens
arbejdsliv i et fællesskab, hvor man kan
være sig selv sammen med andre

Mission

Campus Vejle er en rummelig skole og tilbyder derfor relevant uddannelse til alle grupper af elever/kursister. Campus Vejle uddanner dygtige og kompetente elever og kursister, der er kendetegnet ved:

  • Faglig dygtighed
  • It-kompetencer
  • Innovative kompetencer
  • Gode kommunikations- og formidlingsevner
  • Personlige og sociale kompetencer
  • International forståelse

Dette opnås gennem tæt samarbejde med erhvervslivet, høj grad af It-anvendelse samt stærkt engagement, solide pædagogiske og didaktiske kompetencer hos underviserne. Campus Vejle er, som Team Danmark Skole, en aktiv partner i kommunens intentioner om elitesatsning gennemstyrkelse af skolens sportscollegekoncept.

Værdier

Fælles værdier for alle afdelinger på Campus Vejle:

  • Anerkendelse og tolerance
  • Fælles regler og individuel konsekvens
  • At være tæt på virkeligheden
  • Humor og åbenhed

Strategi

Strategien for Campus Vejle frem til 2023 kan ses i den samlede strategiplan.

Læs strategiplanen