Forside Om Campus Vejle Mål og strategier

Strategi, vision og mission

Campus Vejle eksisterer ene og alene med det formål at danne og uddanne vores elever

Den strategiske retning

Elevernes læring er i fokus. Det betyder, at alt hvad vi gør på Campus Vejle, skal have det for øje – uanset i hvilken funktion man arbejder i virksomheden, er det vigtigt, at man understøtter elevernes læring. Det sker meget direkte som underviser i en klasse, men det sker også indirekte, når man arbejder i en understøttende funktion; pedel, rengøring, administration, IT-support, ledelse, kantine…..

Vores kerneopgave

Kerneopgaven, eller missionen, for Campus Vejle kan således udtrykkes i følgende:

Topklasse i (ud)dannelse til fremtidens
arbejdsliv i et fællesskab, hvor man kan
være sig selv sammen med andre

Mission

Campus Vejle er en rummelig skole og tilbyder derfor relevant uddannelse til alle grupper af elever/kursister. Campus Vejle uddanner dygtige og kompetente elever og kursister, der er kendetegnet ved:

  • Faglig dygtighed
  • It-kompetencer
  • Innovative kompetencer
  • Gode kommunikations- og formidlingsevner
  • Personlige og sociale kompetencer
  • International forståelse

Dette opnås gennem tæt samarbejde med erhvervslivet, høj grad af It-anvendelse samt stærkt engagement, solide pædagogiske og didaktiske kompetencer hos underviserne. Campus Vejle er, som Team Danmark Skole, en aktiv partner i kommunens intentioner om elitesatsning gennemstyrkelse af skolens sportscollegekoncept.

Værdier

Fælles værdier for alle afdelinger på Campus Vejle:

  • Anerkendelse og tolerance
  • Fælles regler og individuel konsekvens
  • At være tæt på virkeligheden
  • Humor og åbenhed

Strategi

Strategien for Campus Vejle frem til 2023 kan ses i den samlede strategiplan.

Læs strategiplanen