Hjem Om Campus Vejle Mål og strategier

Strategi, vision og mission

Den strategiske indsats skal grundlæggende sikre et vedvarende fokus på, at Campus Vejle besidder de rette kompetencer og realiserer det fulde potentiale i organisationen, til gavn for den fælles opgaveløsning. En forudsætning for denne indsats er, at der er konsistens og sammenhæng, samt at der er et fælles billede, i hele organisationen, af retningen for udførelsen af arbejdet.

På Campus Vejle arbejder vi med mennesker! De menneskelige relationer, de ansattes kompetencer og udvikling af alle, der er i berøring med Campus Vejle internt som eksternt. Vi udgør tilsammen et leverancesystem, hvor både servicefunktioner og frontfunktioner i samspil er ansvarlige for, at vores samarbejdspartnere, elever og kursister oplever et højt niveau af planlægning, udførelse og udvikling.

Vision

Vi arbejder efter mottoet: Din uddannelse din fremtid, hvor alle elever og kursister bliver så dygtige som de kan. Campus Vejle er den foretrukne og bedste uddannelsesinstitution i Vejle.

Mission

Campus Vejle er en rummelig skole og tilbyder derfor relevant uddannelse til alle grupper af elever/kursister. Campus Vejle uddanner dygtige og kompetente elever og kursister, der er kendetegnet ved:

  • Faglig dygtighed
  • It-kompetencer
  • Innovative kompetencer
  • Gode kommunikations- og formidlingsevner
  • Personlige og sociale kompetencer
  • International forståelse

Dette opnås gennem tæt samarbejde med erhvervslivet, høj grad af It-anvendelse samt stærkt engagement, solide pædagogiske og didaktiske kompetencer hos underviserne. Campus Vejle er, som Team Danmark Skole, en aktiv partner i kommunens intentioner om elitesatsning gennemstyrkelse af skolens sportscollegekoncept.

Værdier

Fælles værdier for alle afdelinger på Campus Vejle:

  • Anerkendelse og tolerance
  • Fælles regler og individuel konsekvens
  • At være tæt på virkeligheden
  • Humor og åbenhed

Strategi

Strategien for Campus Vejle frem til 2020 kan ses i den samlede strategiplan.

Læs strategiplanen

HHX
Særligt vedr. HHX fra side 19-28.

HF & VUC
Særligt vedr. HF fra side 29-35.
Særligt ved. AVU, FVU og OBU (VUC-aktiviteterne) fra side 54 og frem.

EUX- & EUD Business
Særligt vedr. EUX- og EUD Business fra side 44-50.