Forside Om Campus Vejle EU Socialfondsprojekter

EU Socialfonds­projekter

Campus Vejle deltager i følgende EU Socialfondsprojekter. 

EU logo - Den Europæiske Socialfond

EUX Praktik

Campus Vejle er projektholder og deltager i EUX – en del af svaret. Projektet er et samarbejde mellem erhvervsskolerne i Region Syddanmark. Projektet skaber praktikpladser til 460 EUX-elever og viser dermed, at EUX er et attraktivt alternativ til gymnasiet for dygtige unge, der kan lide at arbejde praktisk.

Projektet støttes af EU’s socialfond og Region Syddanmark, og gennemføres i dialog med SMV Danmark og Dansk Byggeri.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside.

euxpraktik.nu

Projektinformation

Startdato: 
02.03.2016

Slutdato:
31.12.2020

Samlede støtteberettigede projektudgifter:
kr. 14.604.329

EU-støtte til projektet:
kr. 7.302.165

Region: 
Syddanmark

Fond og indsatsområde: 
Socialfonden, Erhvervsuddannelser

EUD Student

Projekt EUD Student har udvalgt 8 uddannelser, som både er attraktive for studenter og har mangel på faglært arbejdskraft. Længden af uddannelsen tilpasses, så studenterne får merit for deres gymnasiale baggrund.

Indholdet i undervisningen er tilpasset studenternes større modenhed. Undervisningen omlægges til learning lab med lærertilgængelighed, hvor eleverne arbejder med case baseret undervisning og fokus på problemløsning, med brug af digitale medier og ny læringsteknologi.

 

Projektinformation

Startdato: 
02.12.2016

Slutdato: 
31.12.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter:
kr. 9.841.776

EU-støtte til projektet:
kr. 4.920.888

Region: 
Syddanmark

Fond og indsatsområde: 
Socialfonden, Erhvervsuddannelser

Trivselsprojekt

Projektet etablerer et fremskudt trivselsberedskab på ungdomsuddannelsesinstitutioner i seks mellemstore byer i regionen (Esbjerg, Kolding, Fredericia, Sønderborg, Haderslev og Svendborg.

Trivselsberedskabet er et samarbejde mellem kommuner og ungdomsuddannelser, primært erhvervsskoler, og det skal medvirke til at fastholde flere frafaldstruede elever/ sårbare unge i (erhvervs)uddannelse.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside.

trivselsberedskab.dk

Projektinformation

Startdato: 
02.03.2018

Slutdato: 
28.02.2021

Samlede støtteberettigede projektudgifter: 
kr. 22.130.789

EU-støtte til projektet:
kr. 11.065.395

Region: 
Syddanmark

Fond og indsatsområde: 
Socialfonden, Inklusion via. udd. og beskæftigelse

Digitalisering i Faget

Projektet arbejder målrettet på at løfte det faglige niveau på erhvervsuddannelserne og gøre dem til et mere attraktivt alternativ til de gymnasiale uddannelser. Omdrejningspunktet for indsatsen er det digitale og teknologiske arbejdsmarked, der efterspørger arbejdskraft med et digitalt mindset, som kan identificere digitale løsninger, der kan hjælpe med at udføre arbejdsfunktionerne mere effektivt.

Du kan læse mere på projektets hjemmeside.

digif.dk

Projektinformation

Startdato: 
15.05.2018

Slutdato: 
30.09.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter: 
kr. 14.799.560

EU-støtte til projektet:
kr. 7.399.780

Region: 
Syddanmark

Fond og indsatsområde: 
Socialfonden, Erhvervsuddannelser

Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv

Projektet adresserer to udfordringer:

  • Flere skal vælge en merkantil uddannelse
  • De merkantile uddannelser skal styrke elevernes STEM-kompetencer

Projekt Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv er paraply for otte hovedaktiviteter. De bliver løbende omsat til konkrete projekter. Projekter der skal gøre det endnu mere attraktivt først at gennemføre et grundforløb EUD Business eller EUX Business og senere en handels-, kontor- eller detailuddannelse. Projekt Merkantil dannelse i et STEM-perspektiv har fokus på at udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan. Det gælder både den talentfulde elev og eleven, der har brug for en lidt længere startbane.

​Praksisnær undervisning, virksomhedsnære aktiviteter, hands on, verdensmål, bæredygtighed og STEM-kompetencer og ikke mindst den positive fortælling om de merkantile uddannelser, er centrale guidelines i projekterne.

​Projekt Merkantil Dannelse i et STEM-perspektiv er støttet af midler fra Den Europæiske Socialfond, Erhvervsstyrelsen, Region Midtjylland og Region Syddanmark.

​Skoler i projektet: Campus Vejle, IBC, Tradium, Tietgen og Viden Djurs.

Læs mere på projektets hjemmeside:

Merkantildannelse.dk

Projektinformation

Startdato: 
01.10.2019

Slutdato: 
03.09.2022

Samlede støtteberettigede projektudgifter: 
kr. 17.758.528

EU-støtte til projektet:
kr. 8.879.264

Region: 
Syddanmark og Region Midt

Fond og indsatsområde: 
Socialfonden, Erhvervsuddannelse