Hjem Kvalitet HHX kvalitet

De retnings­givende mål

De retningsgivende mål skal sætte retning for institutionernes kvalitetssikring og udvikling i forhold til elevernes faglige niveau, elevernes trivsel og sætte fokus på de gymnasiale uddannelser som grundlag for videregående uddannelse. På denne side kan du læse om de retningsgivende mål, vores arbejde for at nå dem og vores resultater. Siden opdateres løbende, når vi får indhentet nye resultater

Kvalitet og strategi på HHX

De retningsgivende mål for HHX er følgende:

  • Gymnasieskolerne skal udfordre alle elever uanset social baggrund, så de bliver så dygtige, som de kan
  • En større andel af studenterne skal påbegynde en videregående uddannelse
  • Trivslen i de gymnasiale uddannelser skal styrkes.

Strategi for HHX 2021 til 2023

I strategien kan du se indsatser og mål for hvordan vi arbejder frem mod de fire retningsgivende mål

Handleplanerne der skal understøtte arbejdet med de enkelte dele af strategien er underudarbejdelse, og kan læses her på siden fra ultimo april 2021

Kvalitetssystemet på HHX

Vi har opbygget et årshjul for indsamling, bearbejdning og opfølgning på data – du kan læse om det i denne beskrivelse af kvalitetssystemet

Kvalitetssystem

 

Evalueringsplan 2020-2021

Selvevaluering

Vi indsamler løbende data om trivsel, fagligt udbytte, frafald med videre, som indgår i vores årlige selvevaluering.

Der udarbejdes hvert år i marts måned en selvevaluering

Den seneste kan du læse her:

Selvevaluering på gymnasieuddannelserne Campus Vejle

Generelle indikatorer

Trivsel

På denne side kan du finde rapporterne med resultater af de årlige elevtrivselsundersøgelser

2020: Trivselsmåling 2020

I efteråret 2021 gennemfører vi en afdækning af undervisningsmijøet. I afdækningen involveres eleverne i fastlæggelse af processen og i udformningen af initiativer, der skal understøtte det gode undervisningsmijø

Løfteevne og eksamensresultater

 

Fuldførelse HHX

overgang til videregående uddannelse

År

2015/16

2016/17

2017/18

 
Campus Vejle59%61%57% 
Landstal63%62%61% 

Kortlægning af undervisningsmiljøvurderingen for 2021

Undervisningsmiljøvurdering kortlæggelse af HHX

Statistikker

Diverse statistikker og links der har relevans for Handelsgymnasiet

I Uddannelsesstatistik kan der hentes data for karakterer, gennemførelse løfteevne med mere. Statistikken udvikles løbende af ministeriet. Klik her for at komme til uddannelsesstatistik