Hjem Kvalitet HF

Kvalitetssystemet på HF

Gymnasieafdelingens kvalitetssystem sikrer løbende, systematisk arbejde med udvikling af uddannelsernes kvalitet

Kvalitetssystemet

 

Handleplaner

handleplaner, der skal konkretisere de enkelte dele i strategien er nu under udformning – de kan læses på hjemmesiden ultimo april 2021

Selvevaluering

selvevaluering 2019/2020

 

Evalueringsplan

evalueringsplan 2020-2021

Kvalitet i overblik

 

Kvalitetsindikatorer – klik på bjælkerne for at læse mere

Trivsel

Rapporter:

2020: trivselsrapport

 

2019: trivselsrapport

Faglige resultater

Frafald

Frafald efter HF1

Videregående uddannelse
Kortlægning af undervisningsmiljøvurderingen for HF

Studiebog

 

Alle kursister på HF udfylder undervejs i deres uddannelse en studiebog, som har til formål at understøtte kursisterne i deres studiekompetencer undervejs. 
Studiebogen tilgås af kursisterne via skolens kursistadministrative system, Ludus, og indeholder følgende:

Fravær

I følge § 3 og § 7, stk. 3 i fraværsbekendtgørelsen skal vi oplyse fraværet for de gymnasiale uddannelser.

For skoleåret 2017/2018 ser det således ud:

HF: 22,8%

HHX: 13,5%

Samlet: 18,2%

Statistikker

HF kursisters fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens – klik her
HF overgangsfrekvens til anden uddannelse – klik her

Karakterer på HF

Karakterer HF 2005 – 2014 – link til Undervisningsministeriet
På siden vælger du, hvilket fagniveau, A,B eller C, du ønsker at se karakterer for.

Karakterer HF 2011-2012

Karakterer HF 2011

Karakterer HF 2010