Hjem Kvalitet HF

HF

Her kan du læse mere om kvalitet på HF: Studieplaner, evalueringer og statistikker.

HF studieplaner

 

Studiebog

 

Alle kursister på HF udfylder undervejs i deres uddannelse en studiebog, som har til formål at understøtte kursisterne i deres studiekompetencer undervejs. 
Studiebogen tilgås af kursisterne via skolens kursistadministrative system, Ludus, og indeholder følgende:

Fravær

I følge § 3 og § 7, stk. 3 i fraværsbekendtgørelsen skal vi oplyse fraværet for de gymnasiale uddannelser.

For skoleåret 2017/2018 ser det således ud:

HF: 22,8%

HHX: 13,5%

Samlet: 18,2%

Evalueringer

Evaluering af undervisningsforløb

Kursisterne foretager én gang pr. semester en evaluering af deres undervisningsforløb. VUC’s ledelse har opstillet en række emner, der som minimum skal behandles i evalueringen. Holdets lærer laver en skriftlig opsamling på evalueringen, og opsamling og evt. opfølgning godkendes af holdet. Opsamlingerne afleveres til VUC’s ledelse.

Trivselsrapporter for HF

2015

2016

Statistikker

HF kursisters fuldførelsestid og fuldførelsesfrekvens – klik her
HF overgangsfrekvens til anden uddannelse – klik her

Karakterer på HF

Karakterer HF 2005 – 2014 – link til Undervisningsministeriet
På siden vælger du, hvilket fagniveau, A,B eller C, du ønsker at se karakterer for.

Karakterer HF 2011-2012

Karakterer HF 2011

Karakterer HF 2010