Hjem Kvalitet EUD- og EUX Business

4 klare mål for erhvervs­uddannelserne

Ministeriet har opstillet følgende 4 mål, som skolen løbende arbejder på at nå:

Ved at klikke på målene 1 til 4 kan du se resultaterne for erhvervsuddannelserne på Campus Vejle

Kvalitetssystemet

Kvaliteten af undervisningen udvikles løbende på EUD/EUX. På baggrund af målinger af elevernes trivsel og måling af elevernes oplevelse af undervisningen i de enkelte fag, inddrages elever og medarbejdere i udarbejdelsen af handleplaner for afdelingen

Rapporter fra
trivselsmålinger

Elevtrivsel 2020

Elevtrivsel 2018

Statistikker

I Datavarehuset ligger tal for skolens opnåelse af de fire klare mål for kvaliteten af uddannelsen. Adgang til Datavarehuset kan få ved at klikke på nedenstående link:

Datavarehuset