Forside Kvalitet

Kvalitet

I visionen for Campus Vejle står der at vi arbejder efter mottoet “din uddannelse – din fremtid”, hvor alle elever og kursister bliver så dygtige som de kan. Det indebærer at vi løbende arbejde med kvaliteten i det vi foretager os. Vi arbejder systematisk med kvalitet i alle afdelinger.

Vi indhenter løbende data fra egne og ministeriets databaser til opfølgning på kvalitetsindikatorerne vedrørende faglige resultater, løfteevne, elevtrivsel og medarbejdertrivsel.

Til sikring og udvikling af kvaliteten udvikles og gennemføres de relevante målinger og evalueringer af elevernes og kursisternes trivsel samt af undervisningens kvalitet. Alle undersøgelser foregår elektronisk og i i respekt for den enkelte elev og kursist.

Campus Vejle deltager i samarbejde om kvalitetsmålinger og -udvikling med andre uddannelsesinstitutioner i netværket Uddannelsesbenchmark.

På baggrund af målinger udarbejdes der årlige handleplaner i alle afdelinger.