Hjem Info om Coronavirus

Info om Coronavirus

Her kan du læse seneste nyt fra Campus Vejle i forbindelse med Corona pandemien. 

Siden er opdateret 17. september 2020.

Kære elever, kursister og forældre

Da der fortsat er corona-smitte i det danske samfund, er der en række forholdsregler og retningslinjer vi vil bede dig være opmærksom på.

Vi har samlet nyttig information omkring hvordan du forebygger corona-smitte.  Siden opdateres løbende, når der kommer ny information.

Kontakt til Campus Vejle

Hvis du oplever symptomer på Coronavirus, eller dine nære kontakter oplever symptomer på Coronavirus, er det vigtig, at du kontakter Campus Vejle hurtigst muligt på tlf: 72 16 26 16

Vigtige retningslinjer på Campus Vejle

 • HUSK at holde afstand
 • Du skal ved ankomst til skolen sprittes af ved de fremstillede dispenser. Ligesom der skal sprittes af i løbet af dagen bl.a. ved vandposterne.
 • Skolen henstiller til, at man ikke krammer, giver hånd eller deler vandflasker.
 • Det er kun den, der skal købe ved de mobilemadvogne, der står i kø, der skal ikke være følge med!

Læs mere om Covid19 retningslinjer 

Brev fra Vejles borgmester Jens Ejner Christensen

 “Smittetallet i Vejle Kommune har været stigende, og der er nu 26 nye smittede inden for den seneste uge. Det bringer os på 22,5 smittede pr. 100.000 indbyggere, og dermed over Sundhedsstyrelsens bekymringsgrænse. Det tal er steget hen over weekenden og er nu på 31.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed er de smittede meget spredte, både geografisk og aldersmæssigt. Det er typisk familier og par, men der er ikke tegn på et samlet udbrud.

Fordi smitten er så spredt, skal vi i den kommende tid være endnu mere påpasselige med ikke at bringe smitten videre.

Der er derfor en stærk opfordring til fortsat at huske Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at holde afstand, vaske/spritte hænder, undgå større forsamlinger og større fester, samt blive hjemme ved de mindste symptomer og lade sig teste ved den mindste mistanke”. 

Som uddannelsesinstitution deler vi Borgmesterens bekymringer. Vi oplever i dagligdagen på Campus Vejle, at I generelt er gode til at overholde vores retningslinjer, dvs. I husker at spritte af og holde afstand. Pga. det stigende smittetryk vil vi dog gerne opfordre jer til at være endnu mere opmærksomme på at udvise Corona-rigtig adfærd, og det gælder jo også i jeres fritid. 

Nedenfor finder I et link til Sundhedsstyrelsens gode råd til unge i forhold til forebyggelse af Corona smitte. 

Læs mere om de gode råd

Det er derfor vigtigt at ingen, der er syge, har symptomer eller har mistanke om, at de kan være smittet med covid-19, møder i skole.

Retningslinjer for at forhindre COVID 19 smitte

Covid 19 retningslinjer på Campus Vejle

På Campus Vejle har vi indført nye retningslinjer for at forhindre corona-smitte. Det betyder at:

 • HUSK at holde afstand
 • Du skal ved ankomst til skolen sprittes af ved de fremstillede dispenser. Ligesom der skal sprittes af i løbet af dagen bl.a. ved vandposterne.
 • Skolen henstiller til, at man ikke krammer, giver hånd eller deler vandflasker.
 • Det er kun den, der skal købe ved de mobilemadvogne, der står i kø, der skal ikke være følge med!
 • Alt ophold på gangarealerne er ikke tilladt, dog må gangarealerne bruges til transport mellem klasselokaler og adgangsvej til og fra toiletter.
 • Eleverne må kun opholde sig i deres respektive klasser samt de tildelte udeområder.
 • Medarbejderne ved Campus Vejle vil være med til at sikre at reglerne overholdes.
 • Kantinen lukkes.
 • Sportscollege og kursuscenteret er undtaget, idet sportscollegelever er på fuld kost og henvises til at spise i D101 eller i deres klasser. Sportscollegeelever afhenter maden som sædvanlig i kantinen og på sædvanlig tidspunkt.
 • Kursister fra Kursuscenteret må som de eneste anvende kantinen til at spise frokost i. Adgangen for disse kursister bliver ud af udgangen i kursuscenteret og rund om bygning, og ind af bagdøren i kantinen.
 • Der vil kun være adgang til biblioteket i følgeskab med en Campus Vejle medarbejder (max 5 personer).
 • Vi henviser til, at man benytter nærmeste indgang set i forhold til det lokale, man skal være i.
Hvad gør du som elev, hvis du har mistanke om symptomer på COVID-19

Mistanke om COVID-19
Hvis du som elev oplever symptomer på COVID-19 eller nære kontakter oplever symptomer på COVID-19, så er det vigtigt, at du kontakter Campus Vejle hurtigst muligt.

Du skal ringe til Campus Vejle på telefon 72 16 26 16.

Hvis du har symptomer på COVID-19 bør du isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Du skal kontakte egen læge med henblik på vurdering og evt. test.

Du regnes også for at være smittet, hvis du testes positiv for COVID-19, selvom du ikke har
symptomer. I sådanne tilfælde skal du blive hjemme i 7 dage efter testen er taget og anses
herefter for smittefri.

Hvis du udvikler symptomer i løbet af skoledage, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Husk at angive fraværsårsag i Ludus.

Forholdsregler ved ét tilfælde af COVID-19
Hvis du testes positiv for COVID-19 skal du hurtigst muligt igen give besked herom til Campus Vejle på telefon 72 16 26 16. Når du kontakter Campus Vejle for at orientere om konstateret smitte, skal du oplyse de nære kontakter. Klassens lærer vil også blive spurgt til råds.

Hvis ledelsen orienteres om, at en elev er testet positiv for COVID-19, vil ledelsen orientere de øvrige elever i klassen om dette, uden at oplyse om den pågældendes identitet via en besked i Ludus. Alle undervisere bliver orienteret via mail.

Med samtykke fra eleven (forældrene, hvis eleven er under 18) kan ledelsen oplyse den
pågældendes identitet til undervisere samt elever, der er nære kontakter. Ved et enkelt tilfælde i en klasse skal der ikke foretages yderligere over for klassen som helhed ud
over de elever eller medarbejdere, der er nære kontakter, jf. definition nedenfor.

Nære kontakter
Personer, der er testet positiv for COVID-19, anbefales at opspore deres nære kontakter og
informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Når der er tale om smittede medarbejdere og elever i skolen, er der behov for, at ledelsen er behjælpelig med opsporingsarbejdet.

Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler
soveværelse, sofa, kram osv. med.

Det anbefales, at nære kontakter testes to gange og isoleres indtil svar på første test. Forældre til elever, der har været nære kontakter, skal selv sørge for at opsøge læge med henblik på test af eleven.

I tilfælde af smitte i hjemmet.
Hvis elever oplever at en af deres nære kontakter uden for Campus Vejle testes positive for
COVID-19, så skal man ligeledes gå i isolation indtil der foreligger et negativt svar på den første test (se ovenfor under nære kontakter).

Forholdsregler ved flere tilfælde af COVID-19
Ved flere tilfælde af COVID-19 på en skole (ud over blandt nære kontakter) er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større smittespredning.

I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet.
Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for tilfældene, fx: 

 • Ved flere tilfælde i en klasse: Alle elever i klassen
 • Ved flere tilfælde i forskellige klasser der deler fx toiletfaciliteter eller har fælles aktiviteter med tæt kontakt mellem eleverne: Alle elever i disse klasser.
  Afgrænsningen vil være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er, hvilket
  blandt andet afhænger af de fysiske og hygiejnemæssige forhold og hvor meget interaktion
  eleverne har med hinanden.
  Der er som udgangspunkt ikke grund til at betragte det som et udbrud, hvis eleverne i forskellige
  klasser, der ikke har nogen regelmæssig tæt interaktion med hinanden, bliver smittet. Det vil i så
  fald være mere sandsynligt, at der er tale om elever, der er smittet andetsteds.
  I tilfælde af et udbrud skal ledelsen kontakte sundhedsmyndighederne med henblik på hjælp til at stoppe udbruddet.
Hvad gør du som ansat, hvis du har mistanke om symptomer på COVID-19

Mistanke om COVID-19
Hvis du som ansat på Campus Vejle oplever symptomer på COVID-19 eller dine nære kontakter oplever symptomer på COVID-19, så er det vigtigt, at du kontakter Campus Vejle hurtigst muligt.

Du skal ringe til Campus Vejle på telefon 72 16 26 16.

Hvis du har symptomer på COVID-19 bør du isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Du skal kontakte egen læge med henblik på vurdering og evt. test.

Du regnes også for at være smittet, hvis du testes positiv for COVID-19, selvom du ikke har symptomer. I sådanne tilfælde skal du blive hjemme i 7 dage efter testen er taget og anses herefter for smittefri.

Hvis du udvikler symptomer i løbet af arbejdsdagen, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Forholdsregler ved ét tilfælde af COVID-19
Hvis du testes positiv for COVID-19 skal du hurtigst muligt igen give besked herom til Campus Vejle på telefon 72 16 26 16.

Når du kontakter Campus Vejle for at orientere om konstateret smitte, skal du oplyse de nære kontakter (definitionen på nære kontakter fremgår nedenfor).

Hvis ledelsen orienteres om, at en medarbejder er testet positiv for COVID-19, vil ledelsen orientere de øvrige undervisere eller medarbejdere om dette via mail.

Ligeledes vil de klasser, som underviseren har undervist 48 timer inden symptomerne er startet, bliver orienteret via en besked i Ludus.

I samarbejde med den COVID-19 ramte vil ledelsen identificere nære kontakter.

Ved et enkelt tilfælde skal der ikke foretages yderligere over for undervisere, øvrige medarbejder eller klasserne som helhed ud over for de elever eller medarbejdere, der er nære kontakter, jf. definition nedenfor.

Nære kontakter
Personer, der er testet positiv for COVID-19, anbefales at opspore deres nære kontakter og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Når der er tale om smittede medarbejdere på skolen, vil ledelsen være behjælpelig med opsporingsarbejdet.

Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

I tilfælde af smitte i hjemmet.
Hvis ansatte oplever at en af deres nære kontakter uden for Campus Vejle testes positive for COVID-19, så skal man ligeledes gå i isolation indtil der foreligger et negativt svar på den første test (se ovenfor under nære kontakter).

Forholdsregler ved flere tilfælde af COVID-19

Ved flere tilfælde af COVID-19 på en skole (ud over blandt nære kontakter) er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større smittespredning.

I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet. Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for tilfældene, fx:

 • Ved flere tilfælde i en klasse: Alle elever i klassen
 • Ved flere tilfælde i forskellige klasser der deler fx toiletfaciliteter eller har fælles aktiviteter med tæt kontakt mellem eleverne: Alle elever i disse klasser.

Afgrænsningen vil være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er, hvilket blandt andet afhænger af de fysiske og hygiejnemæssige forhold og hvor meget interaktion der er med hinanden.

Der er som udgangspunkt ikke grund til at betragte det som et udbrud, hvis undervisere i forskellige klasser eller ansatte, der ikke har nogen regelmæssig tæt interaktion med hinanden, bliver smittet. Det vil i så fald være mere sandsynligt, at der er tale om undervisere og ansatte, der er smittet andetsteds.

I tilfælde af et udbrud skal ledelsen kontakte sundhedsmyndighederne med henblik på hjælp til at stoppe udbruddet.

Retningslinjer ved smitte

Sundhedsstyrelsens hotline informerer:

Hvis en elev/kursist/medarbejder har været tæt på (under 1 meter i 15 minutter) en smittet person, skal vedkommende gå i selvisolation i 7 dage og på 4. og 6. dagen have foretaget en test.

Hvis testen på 4. dagen er negativ, kan man vende tilbage til dagligdagen, men man skal stadig testes igen på 6. dagen. Hvis en af testene er positive, starter proceduren forfra og man skal fortsætte i selvisolation i yderligere 7 dage og have foretaget nye test på 4. dagen og 6. dagen. Man må først vende tilbage til Campus Vejle, når ens test er negativ.

Det betyder, at hvis en elev i en klasse er smittet, skal klassen hjemsendes og testes og eleverne må først komme tilbage, når de har modtaget en negativ test.

Hvis underviseren ikke har været tæt på den smittede, hvilket vil sige, under en meter i 15 minutter, behøver vedkommende ikke hjemsendes.

Karantæne i 14 dage gælder kun, hvis man er hjemvendt fra et land, som er lukket af de danske sundhedsmyndigheder. Er det tilfældet skal man i 14 dages selvisolation.

Retningslinjer for at forebygge corona-smitte

Afstand til andre
Under de gældende retningslinjer for undervisning (regler og retningslinjer pr 1. august) skal undervisning gennemføres normalt. Det betyder, at der i klasselokalet afviges fra afstandskravet på en meter.

Elever og personale skal fortsat følge de generelle anbefalinger om en meters afstand, når de opholder sig i fællesarealer.

Begrænset antal kontakter
Der er fortsat fokus på at begrænse antallet af kontakter i løbet af en skoledag. Eleverne skal så vidt muligt opholde sig i eget klasselokalet. Dvs. undervisningen foregår i klasselokalerne uden mulighed for gruppearbejde i fællesarealerne.

Valgfagsundervisning
Det er efter de gældende retningslinjer muligt at gennemføre valgsfagsundervisning herunder sprogfag.

Med henblik på at begrænse kontakterne på tværs af klasserne, bør underviseren i det omfang, det er muligt, fordele siddepladserne med udgangspunkt i stamklasserne, og hvis det er muligt skabe en meters afstand mellem elever fra forskellige stamklasser.

Ved ankomst til et valgfagslokale er det den enkelte elevs ansvar at afspritte siddepladsen. De nødvendige remedier stilles til rådighed i lokalet.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, om der har været valgfagsundervisning i første modul. Så vil det være stamklassen, der skal afspritte bordene kl 10.

Hygiejne
Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

Pauser
Bør så vidt muligt holdes enten i klasselokalet eller ude i det fri med fokus på at holde 1. meters afstand til andre.

Når man færdes på fællesarealerne, så gælder reglerne om at man går til højre.

Fester og introarrangementer
Årets introfest samt idrætsdag for hele Campus er som følge af COVID-19 aflyst. Det er endnu uvist, hvornår der holdes HEBE-fester samt fredagsbar.

 

Regler i forbindelse med studieture

Alle studieture der er planlagt og betalt, skal afvikles, hvis der ikke er udstedt et offentligt forbud om at rejse til landet eller et forbud mod at rejse ind i landet.

Hvis en elev eller medarbejder under opholdet i udlandet får mistanke om at være smittet med COVID-19, skal vedkommende gå i selvisolation og herefter skal der ske følgende:

 • De lokale myndigheder kontaktes med henblik på at få foretaget en COVID-19 test.
 • Rejseforsikringen (hjemme i Danmark) kontaktes og oplyses om COVID-19 mistanken.
 • Hvis en test er negativ, vil forholdene normaliseres.
 • Hvis testen er positiv, skal den testede fortsat forblive i isolation.
 • Rejseforsikringen kontaktes og oplyses om den positive test.
 • Herefter følges rejseforsikringen anvisninger. Det er dem, der træffer beslutning om hvorvidt man skal blive i landet i isolation eller om man kan sendes tilbage til Danmark.
 • Rejseforsikringen træffer også beslutning om, hvis eleven er under 18 år, at mindst en forældre kan blive sendt til den udenlandske destination for at være sammen med den unge.
 • Hvis det skulle ske at alle medarbejdere, der er med på turen, skulle blive testet positive, vil Campus Vejle sørge for, at en anden medarbejder sendes til destination for at sikre at alle kommer sikkert tilbage til Danmark.

Vi vil opfordre alle der skal rejse uden for den Danske grænse til at lade sig teste inden afrejse.

På nedennævnte link kan man se Udenrigsministeriets vejledning om rejser i europæiske lande.

Udenrigsministeriets rejsevejledning

 

Vi vil ligeledes opfordre til at man tjekker, om man har en rejseforsikring, om den er gyldig og om den dækker omkostninger i forbindelse med COVID-19, hvis man testes positiv på destinationen. 

Karantæne ved rejser

Elever eller personale skal blive hjemme i 14 dages karantæne efter en ikke-nødvendig rejse til et land, hvortil rejser frarådes. Eleverne har i denne periode ikke ret til at modtage fjernundervisning, men opfordres til løbende at orientere sig via Ludus eller digital korrespondance med klassekammerater.

Du gør en forskel

Her må du opholde dig

Alle elever er blevet informeret om, hvor de må opholde sig på Campus Vejle. Bogstaverne på kortet henviser til de tilsvarende områder på skolen og tallet, f.eks. 100, svarer til lokaler i stueetagen og 200 lokalerne på 1. sal osv. Du kan se oversigten her.

Her må du være

Husk at beskytte dig selv og andre