Hjem Info om Coronavirus

Info om Coronavirus

Her kan du læse seneste nyt fra Campus Vejle i forbindelse med Corona pandemien.

Siden er opdateret mandag den 26. april 2021.

Adgang til Campus Vejle under covid-19

I øjeblikket gælder nedenstående regler for alle med ærinde på Campus Vejle:

 • Ansatte, elever, kursister og gæster kan kun få adgang til Campus Vejle med en negativ Corona test.
 • Testen må ikke være mere end 72 timer gammel.

Derudover gælder der følgende regler.

Hvis du har et gældende vaccinepas

Er det dokumention nok for at komme på Campus Vejle, når du kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod covid-19. Et vaccinationsforløb mod covid-19 anses for gennemført 14 dage efter den afsluttende dosis.

Hvis du har været testet positiv

 • Har du haft symptomer og har været symptomfri i 48 timer eller efter 10 dages sygdom føler dig betydelig bedre, må du møde op på Campus Vejle igen.
 • Har du ikke haft symptomer må du efter 7 dage, fra positiv testsvar, mødet op på Campus Vejle igen. Positiv test skal kunne fremvises for at beregne de 7 dage

Ved tvivlspørgsmål kan Corona Hotline kontaktes på 70 20 02 33

Info til elever og kursister

Vi har her samlet generel information til dig i forbindelse med genåbningen af Campus Vejle. Er du elev/kursist skal du altid huske at holde dig opdateret med senest nyt på Tango.

Velkommen tilbage.

Information til elever og kursister

Kontaktinfo Campus Vejle

Hvis du er testet positiv for Coronavirus, er det vigtig, at du kontakter Campus Vejle hurtigst muligt på tlf: 72 16 26 16

Uden for skolens åbningstid

Kan du kontakte følgende ledere.

HHXJoan Kaltoft72 16 26 64
HFJens Tønning72 16 27 98
EUD/EUX/Åbent læringscenterCharlotte Witt20 64 59 50
AVUHenriette H. Jørgensen40 91 22 39

Hvis du er testet positiv med coronavirus

Bliver du testet positiv med coronavirus, er der en række forholdsregler du skal følge. Det vigtigste er at du:

 1. Går i selvisolation
 2. Ring til skolen på tlf. 72 16 26 16.
 3. Er særligt opmærksom på hygiejne og rengøring
 4. Sørger for opsporing af dine nære kontakter, dvs. de personer, som du risikerer at have smittet
 5. Først møder ind på Campus Vejle efter 48 timer uden symptomer.

Du kan læse mere om retningslinjerne i pjecen fra Sundhedsstyrelsen.

Hvad gør jeg ved positiv coronatest?

Brug af mundbind

 • Du skal bære mundbind/visir ved færdsel indendørs på Campus Vejle. Mundbindet/visiret må først tages af, når elever/ansatte/besøgende sidder på deres plads.
 • Eleverne skal selv medbringe mundbind/visir!
 • Har man ikke midler til at købe mundbind, kan man afhente gratis hos Vejle Kommunes borgerservice.
 • Campus Vejles Fitnesscenter i Farveriet lukkes for medarbejdere, eksterne brugere samt elever over 22 år fra og med torsdag den 29. oktober 2020.

Vigtigt: Hvis du nægter at bære mundbind/visir på de påbudte steder på Campus Vejle, kan du bortvises fra skolen og du vil få ført fravær.

Spørgsmål og svar om brug af mundbind

Må du bruge stofmundbind?

CE type 2 godkendte må gerne anvendes. Men skal vaskes efter anvisninger.

Må du genbruge mundbind?

Mundbind må bruges i op til 3-4 timer.

Må man bruge det lille visir fra hagen og op?

Ja – det må du gerne.

Retningslinjer for at forhindre COVID 19 smitte

Covid 19 retningslinjer på Campus Vejle

På Campus Vejle har vi indført nye retningslinjer for at forhindre corona-smitte. Det betyder at:

 • HUSK at holde afstand
 • Du skal bære mundbind/visir ved færdsel indendørs på Campus Vejle. Mundbind/visiret må først tages af, når elever/ansatte/besøgende sidder på deres plads.
 • Du skal ved ankomst til skolen sprittes af ved de fremstillede dispenser. Ligesom der skal sprittes af i løbet af dagen bl.a. ved vandposterne.
 • Skolen henstiller til, at man ikke krammer, giver hånd eller deler vandflasker.
 • Det er kun den, der skal købe ved de mobilemadvogne, der står i kø, der skal ikke være følge med!
 • Alt ophold på gangarealerne er ikke tilladt, dog må gangarealerne bruges til transport mellem klasselokaler og adgangsvej til og fra toiletter.
 • Elever må kun samles i grupper fra egen klasse på maksimum 10 personer udenfor klasserne.
 • Medarbejderne ved Campus Vejle vil være med til at sikre at reglerne overholdes.
 • Kantinen lukkes.
 • Sportscollege og kursuscenteret er undtaget, idet sportscollegelever er på fuld kost og henvises til at spise i spejlsalen på 1. sal eller i deres klasser. Sportscollegeelever afhenter maden som sædvanlig i kantinen og på sædvanlig tidspunkt.
 • Kursister fra Kursuscenteret må som de eneste anvende kantinen til at spise frokost i. Adgangen for disse kursister bliver ud af udgangen i kursuscenteret og rund om bygning, og ind af bagdøren i kantinen.
 • Der vil kun være adgang til biblioteket i følgeskab med en Campus Vejle medarbejder (max 5 personer).
 • Vi henviser til, at man benytter nærmeste indgang set i forhold til det lokale, man skal være i.
Retningslinjer ved smitte

Sundhedsstyrelsens hotline informerer:

Hvis en elev/kursist/medarbejder har været tæt på (under 1 meter i 15 minutter) en smittet person, skal vedkommende gå i selvisolation i 7 dage og på 4. og 6. dagen have foretaget en test.

Du må møde i skole igen, når du har modtaget to negative corona tests.

Det betyder, at hvis en elev i en klasse er smittet, skal klassen hjemsendes og testes og eleverne må først komme tilbage, når de har modtaget to negative test.

Hvis underviseren ikke har været tæt på den smittede, hvilket vil sige, under en meter i 15 minutter, behøver vedkommende ikke hjemsendes. 

Hvad gør du som elev, hvis du har mistanke om symptomer på COVID-19

Mistanke om COVID-19
Hvis du som elev oplever symptomer på COVID-19 eller dine nære kontakter oplever symptomer, skal du give besked til din kontaktlærer.

Hvis du har symptomer på COVID-19 bør du isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Du skal kontakte egen læge med henblik på vurdering og evt. test.

Hvad gør du som ansat, hvis du har mistanke om symptomer på COVID-19

Mistanke om COVID-19
Hvis du som ansat på Campus Vejle oplever symptomer på COVID-19 eller dine nære kontakter oplever symptomer på COVID-19, så er det vigtigt, at du kontakter Campus Vejle hurtigst muligt.

Du skal ringe til Campus Vejle på telefon 72 16 26 16.

Hvis du har symptomer på COVID-19 bør du isoleres i hjemmet indtil 48 timer efter symptomerne er ophørt. Du skal kontakte egen læge med henblik på vurdering og evt. test.

Du regnes også for at være smittet, hvis du testes positiv for COVID-19, selvom du ikke har symptomer. I sådanne tilfælde skal du blive hjemme i 7 dage efter testen er taget og anses herefter for smittefri.

Hvis du udvikler symptomer i løbet af arbejdsdagen, skal du hurtigst muligt tage hjem.

Forholdsregler ved ét tilfælde af COVID-19
Hvis du testes positiv for COVID-19 skal du hurtigst muligt igen give besked herom til Campus Vejle på telefon 72 16 26 16.

Når du kontakter Campus Vejle for at orientere om konstateret smitte, skal du oplyse de nære kontakter (definitionen på nære kontakter fremgår nedenfor).

Hvis ledelsen orienteres om, at en medarbejder er testet positiv for COVID-19, vil ledelsen orientere de øvrige undervisere eller medarbejdere om dette via mail.

Ligeledes vil de klasser, som underviseren har undervist 48 timer inden symptomerne er startet, bliver orienteret via en besked i Ludus.

I samarbejde med den COVID-19 ramte vil ledelsen identificere nære kontakter.

Ved et enkelt tilfælde skal der ikke foretages yderligere over for undervisere, øvrige medarbejder eller klasserne som helhed ud over for de elever eller medarbejdere, der er nære kontakter, jf. definition nedenfor.

Nære kontakter
Personer, der er testet positiv for COVID-19, anbefales at opspore deres nære kontakter og informere dem om, at de er i risiko for at være smittet. Når der er tale om smittede medarbejdere på skolen, vil ledelsen være behjælpelig med opsporingsarbejdet.

Nære kontakter vil som udgangspunkt være dem, man bor sammen med og dagligt deler soveværelse, sofa, kram osv. med.

I tilfælde af smitte i hjemmet.
Hvis ansatte oplever at en af deres nære kontakter uden for Campus Vejle testes positive for COVID-19, så skal man ligeledes gå i isolation indtil der foreligger et negativt svar på den første test (se ovenfor under nære kontakter).

Forholdsregler ved flere tilfælde af COVID-19

Ved flere tilfælde af COVID-19 på en skole (ud over blandt nære kontakter) er der tale om et udbrud, og det bør afklares, om der er sket større smittespredning.

I den forbindelse skal det afgrænses, hvem der anses for at være en del af udbruddet. Afgrænsningen bør omfatte den snævrest mulige kreds, der er fællesnævner for tilfældene, fx:

 • Ved flere tilfælde i en klasse: Alle elever i klassen
 • Ved flere tilfælde i forskellige klasser der deler fx toiletfaciliteter eller har fælles aktiviteter med tæt kontakt mellem eleverne: Alle elever i disse klasser.

Afgrænsningen vil være afhængig af, hvor stor sandsynligheden for smittespredning er, hvilket blandt andet afhænger af de fysiske og hygiejnemæssige forhold og hvor meget interaktion der er med hinanden.

Der er som udgangspunkt ikke grund til at betragte det som et udbrud, hvis undervisere i forskellige klasser eller ansatte, der ikke har nogen regelmæssig tæt interaktion med hinanden, bliver smittet. Det vil i så fald være mere sandsynligt, at der er tale om undervisere og ansatte, der er smittet andetsteds.

I tilfælde af et udbrud skal ledelsen kontakte sundhedsmyndighederne med henblik på hjælp til at stoppe udbruddet.

Retningslinjer for at forebygge corona-smitte

Afstand til andre
Under de gældende retningslinjer for undervisning (regler og retningslinjer pr 1. august) skal undervisning gennemføres normalt. Det betyder, at der i klasselokalet afviges fra afstandskravet på en meter.

Elever og personale skal fortsat følge de generelle anbefalinger om en meters afstand, når de opholder sig i fællesarealer.

Begrænset antal kontakter
Der er fortsat fokus på at begrænse antallet af kontakter i løbet af en skoledag. Eleverne skal så vidt muligt opholde sig i eget klasselokalet. Dvs. undervisningen foregår i klasselokalerne uden mulighed for gruppearbejde i fællesarealerne.

Valgfagsundervisning
Det er efter de gældende retningslinjer muligt at gennemføre valgsfagsundervisning herunder sprogfag.

Med henblik på at begrænse kontakterne på tværs af klasserne, bør underviseren i det omfang, det er muligt, fordele siddepladserne med udgangspunkt i stamklasserne, og hvis det er muligt skabe en meters afstand mellem elever fra forskellige stamklasser.

Ved ankomst til et valgfagslokale er det den enkelte elevs ansvar at afspritte siddepladsen. De nødvendige remedier stilles til rådighed i lokalet.

Det er også vigtigt at være opmærksom på, om der har været valgfagsundervisning i første modul. Så vil det være stamklassen, der skal afspritte bordene kl 10.

Hygiejne
Der anbefales hyppig håndhygiejne, som tilpasses situationer for eksempel ved ankomst til og afgang fra skole, mellem forskellige opgaver og aktiviteter, før spisning, efter toiletbesøg og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

Pauser
Bør så vidt muligt holdes enten i klasselokalet eller ude i det fri med fokus på at holde 1. meters afstand til andre.

Når man færdes på fællesarealerne, så gælder reglerne om at man går til højre.

Fester og introarrangementer
Årets introfest samt idrætsdag for hele Campus er som følge af COVID-19 aflyst. Det er endnu uvist, hvornår der holdes HEBE-fester samt fredagsbar.

 

Regler i forbindelse med studieture

Alle studieture der er planlagt og betalt, skal afvikles, hvis der ikke er udstedt et offentligt forbud om at rejse til landet eller et forbud mod at rejse ind i landet.

Hvis en elev eller medarbejder under opholdet i udlandet får mistanke om at være smittet med COVID-19, skal vedkommende gå i selvisolation og herefter skal der ske følgende:

 • De lokale myndigheder kontaktes med henblik på at få foretaget en COVID-19 test.
 • Rejseforsikringen (hjemme i Danmark) kontaktes og oplyses om COVID-19 mistanken.
 • Hvis en test er negativ, vil forholdene normaliseres.
 • Hvis testen er positiv, skal den testede fortsat forblive i isolation.
 • Rejseforsikringen kontaktes og oplyses om den positive test.
 • Herefter følges rejseforsikringen anvisninger. Det er dem, der træffer beslutning om hvorvidt man skal blive i landet i isolation eller om man kan sendes tilbage til Danmark.
 • Rejseforsikringen træffer også beslutning om, hvis eleven er under 18 år, at mindst en forældre kan blive sendt til den udenlandske destination for at være sammen med den unge.
 • Hvis det skulle ske at alle medarbejdere, der er med på turen, skulle blive testet positive, vil Campus Vejle sørge for, at en anden medarbejder sendes til destination for at sikre at alle kommer sikkert tilbage til Danmark.

Vi vil opfordre alle der skal rejse uden for den Danske grænse til at lade sig teste inden afrejse.

På nedennævnte link kan man se Udenrigsministeriets vejledning om rejser i europæiske lande.

Udenrigsministeriets rejsevejledning

 

Vi vil ligeledes opfordre til at man tjekker, om man har en rejseforsikring, om den er gyldig og om den dækker omkostninger i forbindelse med COVID-19, hvis man testes positiv på destinationen. 

Karantæne ved rejser

Hvis du i forbindelse med ferie eller anden frihed vælger at rejse til et land, som myndighederne fraråder, må du ikke møde op på skole igen, før du kan fremvise 2 negative COVID-19 tests. Det betyder, at du ikke kan deltage i undervisningen og du tilbydes heller ikke fjernundervisning. Du må læse pensum på egen hånd, indtil du kan fremvise 2 negative COVID-19 test.

Første test tages tidligst på 4. dagen efter hjemkomst og 2. test på 7. dagen.

Vi opfordrer til, at elever og kursister ikke rejser til et af nævnte lande, da du derved sætter dine klassekammerater i en ekstraordinær situation for smitte

Du gør en forskel

Husk at beskytte dig selv og andre