Hjem Info om Coronavirus

Campus Vejle

Nyt om Coronavirus 23. marts 2020 kl. 16.00

Information til elever, forældre og personale                                                                  

Al fysisk undervisning på alle Campus Vejles afdelinger er suspenderet foreløbig til og med mandag den 13. april 2020.

Den almindelige fysiske undervisning erstattes af virtuel undervisning fra mandag den 16. marts 2020. For nogle uddannelsers vedkommende allerede fredag den 13. marts.

Eleverne skal holde øje med skemaet og øvrig information fra uddannelsen og løbende holde sig informeret via de sædvanlige kanaler.

IT-support

Der er mulighed for IT-support til ansatte og elever i hele perioden:

  • Mandag til fredag fra kl. 8 – 16

Sådan får du kontakt til IT-support

Kommunikationen med IT-support foregår via chat, mail eller telefon.

  • Chat via linket: Chat med IT-support (som du kender fra de skriftlige prøver)
  • Mail: itsupport@campusvejle.dk
  • Telefon: 72 16 26 66

Svar på typiske spørgsmål i relation til den daglige undervisning

Hvordan håndteres en situation, hvor en medarbejder eller en elev er i forebyggende karantæne?

Undervisning og andre former for arbejde afvikles så vidt muligt virtuelt. Elever holder sig orienteret om arbejdet på klassen og deltager aktivt i det omfang, det er muligt. Der registreres ikke fravær, hvis der er tale om aktiv deltagelse.

Hvordan håndteres en situation, hvor en medarbejder eller en elev er i behandling for Corona-virus?

Som i alle andre sygdomstilfælde vil langvarig sygdom gøre det nødvendigt med tilvejebringelse af en lægeerklæring. Der vil for elever med længerevarende sygdom kunne tilbydes erstatningsundervisning i et vist omfang.

Svar på typiske spørgsmål i relation til studierejserne

Hvordan informeres elever og forældre, hvis en studierejse aflyses?

Der sendes brev i e-Boks til de berørte elever og deres forældre (hvis eleven er under 18 år, eller hvis eleven har givet samtykke).

Hvem beslutter, om en rejse aflyses?

Det gør skolens ledelse. Anbefalingerne fra myndighederne vil blive fulgt, og det betyder, at rejser til destinationer, hvor man fraråder danskere at tage til, ikke gennemføres.

Erstattes udgifterne i tilfælde af en aflysning?

Det afhænger af købsbetingelserne for den enkelte studierejse samt af familiens egen forsikring. Skoler kan ikke forsikre sig mod denne form for force majeure-aflysninger, og vi er ikke erstatningspligtige, men skolen vil gøre alt, hvad der er muligt, for at holde elever og forældre skadesløse.

Kan en utryg elev blive hjemme, hvis en rejse gennemføres, fordi myndighederne ikke fraråder det?

Ja. I denne særlige situation vil eleven og forældrene selv kunne træffe beslutning om ikke at medvirke. De pågældende vil få stillet en hjemmeopgave, som erstatter det faglige arbejde på studierejsen. Det vil efter al sandsynlighed ske uden tilbagebetaling af rejsens omkostninger.