Forside Info om Coronavirus

Info om Coronavirus

Her kan du læse seneste nyt fra Campus Vejle i forbindelse med Corona pandemien.

Siden er opdateret tirsdag den 25. januar 2022.

Selvtest udleveres hver tirsdag og torsdag

Vi tilbyder nu elever, kursister og ansatte 2 ugentlige selvtest. Elever og kursister vil hver tirsdag og torsdag kunne hente selvtest i deres klasse. 

Du kan læse mere her, hvordan du foretager selvtesten.

Læs om selvtest

Ændrede regler om selvisolation

Fremover kan du afslutte din selvisolation, når du ikke længere har symptomer. Har du en positiv test, men ingen symptomer eller lette symptomer, er din selvisolation nedsat til fire døgn.

Covid-19 retningslinjer på Campus Vejle

Når du færdes på Campus Vejle skal du bære mundbind/visir
Kan du ikke bære mundbind/visir har du mulighed for fritagelse. Det kræver, at du kontakter ledelsen på din uddannelse, medbring gerne relevant dokumentation.  Hvis ledelsen vurderer, at du er berettiget til at blive fritaget for brug af mundbind/visir på Campus Vejle, vil du få udleveret et “bevis”. Beviset skal du blot vise vagten, hvis du bliver spurgt. Uden bevis for fritagelse for brug af mundbind/visir, vil du blive bedt om at forlade Campus Vejle og du får fravær.

Har du i forvejen en badge som viser, at du er fritaget for brug af mundbind, gælder den også som dokumentation.

Ovenstående er pålagt alle uddannelsesintuitioner af Børne- og Undervisningsministeriet. Se retningslinjer her:
Læs mere

Glemt mundbind
Har du glemt sit mundbind, kan du hente et i informationen. Det er en service, der ikke skal misbruges!

Ændring af coronapassets gyldighed
Fra søndag den 16. januar 2022 vil dit coronapas kun være gyldig i fem måneder fra andet stik, hvis du er over 18 år. Det betyder, at du skal have tredje stik, eller testes hyppigt, for at have et gyldigt coronapas. Det er et krav at have et gyldigt coronapas for at færdes på Campus Vejle. Sundhedsmyndighederne opfordrer dig til hurtigt at få det tredje stik.

Opfordring til test
Du opfordres til at blive testet to gange om ugen. Det gælder for for alle elever, kursister og ansatte på Campus Vejle. Det gælder også for elever, kursister og ansatte, der er vaccinerede eller tidligere smittede og dermed har et gyldigt coronapas. Opfordringen til to ugentlige screeningstest gælder ikke for elever, kursister og ansatte, der har været smittede inden for de seneste 12 uger eller som følge af sundhedsmæssige årsager ikke bør testes.

Coronapas 
Der er krav om forevisning af gyldigt coronapas for alle på Campus Vejle.

Har du ikke et gyldigt Coronapas, vil du blive bedt om at forlade Campus Vejle. Du kan  først komme tilbage, når du kan fremvise et gyldigt Coronapas. Dog gælder der andre regler, hvis du ikke har noget Coronapas pga. positiv test. Se mere her

Hvis du som elev sendes hjem, får du noteret dagen/dagene som fravær.

Medarbejdere skal selv betale for den eller de dage, hvor de er fraværende pga. manglende Coronapas.

Alle gæster skal fremvise gyldigt Coronapas i informationen. 

Du kan læse mere om de nye retningslinjer her, som gælder fra den 3. januar 2022. 

Læs om nye retningslinjer

Er du i tvivl?
Ring til Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på tlf. 32 32 05 11 for råd og vejledning.

Spørgsmål og svar – om fravær

Er der tale om fravær, hvis en elev eller kursist på ungdoms- og voksenuddannelser er syg på grund af COVID-19 eller i isolation, fordi vedkommende er nær kontakt?

Ja, der er tale om fravær, hvis en elev eller kursist på ungdoms- og voksenuddannelser, der er syg på grund af COVID-19 eller er i selvisolation som nær kontakt, ikke deltager i undervisningen. Registrering af fravær sker efter reglerne, der gælder for den pågældende uddannelse.

Spørgsmål og svar – om coronapas, hvis du har været smittet.

Er personer, der er testet positiv for COVID-19 inden for de seneste 14 dage, omfattet af kravet om forevisning af coronapas?

Nej. Personer, der er testet positiv for COVID-19 inden for de seneste 14 dage, og som efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger om selvisolation af smittede kan ophæve selvisolationen, er ikke omfattet af kravet om forevisning af coronapas.

Efter sundhedsmyndighedernes anbefalinger kan selvisolationen ophæves, hvis 

Personer med symptomer har været symptomfri i 48 timer, og 

Personer uden symptomer har været i selvisolation i 7 dage efter, at den positive test er taget.

Undtagelse fra kravet om forevisning af coronapas vil således gælde perioden fra ophævelse af selvisolationen og indtil 14 dage efter det positive testresultat. Det er uddannelsesinstitutionen, der vurderer, om den pågældende person er undtaget fra kravet i den mellemliggende periode.

Den pågældende kan til brug for vurderingen enten på eget initiativ eller på opfordring fremvise relevant dokumentation for, at den pågældende er undtaget fra kravet om forevisning af coronapas, fx ved at fremvise dokumentation for tidspunktet for den positive PCR-test, således at uddannelsesinstitutionen kan vurdere, hvorvidt anbefalinger til selvisolation er blevet efterlevet, hvorved den pågældende derfor kan møde op på uddannelsesinstitutionen.

Kontaktinfo Campus Vejle

Hvis du er testet positiv for Coronavirus, er det vigtig, at du kontakter Campus Vejle hurtigst muligt på tlf: 72 16 26 16.

Uden for skolens åbningstid

Kan du kontakte følgende ledere.

HHXJoan Kaltoft72 16 26 64
HFDorte Ramlov27 30 23 07
EUD/EUX/Åbent læringscenterCharlotte Witt20 64 59 50
AVUHenriette H. Jørgensen40 91 22 39

Studieture

Da det kan være et krav fra de forskellige lande samt virksomheder, at man kan fremvise dokumentation for vaccination, opfordres alle til at blive vaccineret.

Ved ovenstående krav skal man kunne fremvise dokumentation for vaccination for at kunne deltage på studieturen.

Alle oplysninger vil blive slettet efter hjemkomst!

Læs mere om vaccine og studieture

Husk at beskytte dig selv og andre