Forside Hovedforløb – onboarding

Velkommen til dit hoved­forløb på Campus Vejle

Vi glæder os rigtigt meget til at se dig.
På denne side finder du en masse praktiske oplysninger, som du skal bruge i forbindelse med dine skoleophold.

Velkomstvideo

I den korte video møder du Marianne Bechmann, som er koordinator for hovedforløb på Campus Vejle.

Videoen er en velkomsthilsen kombineret med nogle praktiske oplysninger. 

Praktiske oplysninger

Der er mange ting, der er praktiske for dig at vide – bl.a. om programmer, platforme, parkering, wifi osv. Hæftet indeholder de mest nyttige oplysninger til din dagligdag her på skolen.

Velkomsthæfte

Skoleophold

I løbet af din læretid har du nogle obligatoriske skoleophold og nogle valgfag. Forud for hvert skoleophold modtager både du og din arbejdsgiver et brev i E-boks med mødetidspunkt og sted.

Du kan se en aktuel oversigt over dine skoleophold ved at logge ind på ludus.campusvejle.dk med dit unilogin. I denne vejledning kan du se, hvordan du får et overblik over dine skoleophold. Vær opmærksom på, at tidspunkterne for de forskellige skoleophold kan ændre sig hen ad vejen, så check løbende op, om noget har ændret sig.

Din arbejdsgiver kan se, hvornår du skal på skole, ved at logge ind på www.lærepladsen.dk med virksomhedens Nem-ID.

Dine skoleophold starter tidligst, når du har overstået din prøvetid. Rækkefølgen på fagene afhænger af, hvornår du starter. 

En skoleuge er normeret til en arbejdsuge på fuld tid. Timerne på skolen ligger i tidsrummet 8:05-14:15. Her er der undervisning, opgaveløsning og gruppearbejde. Resten af tiden er hjemmearbejde.

Ved evt. fravær forventer vi, at du selv indhenter det forsømte ved at følge med på Tango, bede medstuderende om notater og tilbyde at aflevere det, du evt. ikke fik fremlagt, så underviserne har grundlag for at kunne vurdere dig. Overstiger dit fravær 1 dag, skal skoleopholdet som udgangspunkt tages om.

Campus Vejle udbyder skoleophold inden for følgende specialer:

 • Detail uden profil
 • Detail med specialet digital handel.
 • Kontor Administration
 • Kontor Offentlig administration

Valgfag

Ved at vælge valgfag, får du selv indflydelse på, hvad du lærer.
Hvilke valgfag, du kan vælge, afhænger af dit speciale. Se oversigten ved at klikke på den knap, der hører til dit speciale.

Tilmelding til valgfag – Detail

Tilmelding til valgfag – Detail digital handel

Tilmelding til valgfag – Kontor administration

Når du har udfyldt skemaet, skal du huske at sende det til Claus Nielsen på mail cln@campusvejle.dk.

Din oplæring i virksomheden

Du har en uddannelsesansvarlig i virksomheden. Den person skal sikre, at du får en god uddannelse, der lever op til de krav, virksomheden skal opfylde for at være godkendt til at uddanne elever.

Derudover er der en, der er ansvarlig for den daglige oplæring af dig, det er den oplæringsansvarlige. Virksomheden har fået at vide, at der altid skal være en oplæringsansvarlig for elever – en, du kan spørge til råds i det daglige og som kan hjælpe dig med at prioritere dine arbejdsopgaver. Du får en ny oplæringsansvarlig, hvis du flytter rundt i forskellige afdelinger. Du skal altid vide, hvem der er din oplæringsansvarlige, så er du i tvivl, så spørg.

I løbet af din elevtid skal der være mindst tre samtaler om, hvordan det går.

Platforme og programmer

På Campus Vejle bruger vi nogle forskellige IT-platforme og -programmer til at kommunikere med dig før, under og efter skoleopholdene. I rullemenuen her får du en præsentation af de vigtigste.

Tango

Først og fremmest bruger vi en læringsplatform, som hedder Tango.

I Tango finder du de skoleophold, du skal deltage i, ligesom du finder bl.a. undervisningsmateriale og opgaver, som du bliver præsenteret for i forløbene.

De såkaldte ”Tangorum”, som er relevante for dig, kan du også åbne i perioderne mellem dine skoleophold. Det giver dig den fordel, at du kan smugkikke på det næste forløb, og du kan også gå tilbage og læse op på de emner, som du allerede har gennemgået.

Du kommer til Tango ved at trykke på knappen:

Gå til Tango

Ludus

Vi har også et studieadministrativt system, som hedder Ludus Web.

Systemet bruger skolen til at holde styr på, hvilke elever, der er i gang med hvilke forløb, eksamenstidspunkter, karakterer, skemaer osv.

I Ludus kan du se dine skoleophold, dit skema, dit fravær og dine karakterer. Det er bl.a. også her, underviseren kan uploade lektier og beskeder.
Det sidste kan underviseren i øvrigt også gøre i Tango, og når du starter på dine forløb, aftales det med underviseren, hvilken platform han/hun sender beskeder og uploader lektier på.

Du kommer til Ludus ved at trykke på knappen:

Gå til Ludus

Microsoft Office

Du kan få en gratis version af Microsoft Office af skolen. Office-pakken er aktiv, mens du er elev hos os. Den vil altså ikke længere kunne åbnes, når du har afsluttet dit forløb.

Sådan henter du Office-pakken

Microsoft Teams

På nogle forløb foregår en del af undervisningen online. Til det bruger vi Microsoft Teams.
Er det aktuelt for dig, vil det fremgå af det velkomstbrev, du modtager fra skolen inden start. Det fremgår i lektions-/læseplanen også tydeligt om undervisninger er med fysisk tilstedeværelse på skolen eller foregår online.
Planen finder du i det Tangorum, der knytter sig til det forløb, du skal i gang med.

Passwords

Du skal selvfølgelig bruge nogle passwords for at kunne tilgå de platforme, vi har præsenteret dig for.

Dit brugernavn er dit uni-login, som du givetvis allerede kender fra folkeskole/efterskole.

I nogle systemer kan du nøjes med at indtaste dit uni-login som brugernavn, andre steder skal dit uni-login efterfølges af noget mere.

Her er nogle eksempler:

 • Tango – uni-login
 • Ludus (brug AD-login-knappen) – uni-login
 • Microsoft Office på egen computer – uni-login efterfulgt af @edu.campusvejle.dk           
 • Microsoft Teams – uni-login efterfulgt af @edu.campusvejle.dk                                           
 • Google – uni-login efterfulgt af @edu.campusvejle.dk                                                           

Din start-adgangskode

Uanset hvad din adgangskode tidligere har været til dit uni-login, så er adgangskoden lige nu cvddmmåå (cv står for Campus Vejle, ddmmåå er din fødselsdato), dvs. cv241201, hvis du er født 24/12-2001.

Skift adgangskode

Ovenstående start-adgangskode skal du hurtigst muligt skifte til noget, som kun du selv kender og kan huske. Adgangskoden skal være på mindst otte tegn.

Du skifter adgangskode ved at klikke på knappen og vælge Skift dit kodeord:

Gå til selvbetjening

Klar-parat-start

Inden du starter på dit første skoleophold, er der nogle ting, du selv kan gøre for at forberede dig.

 • Du skal medbringe en computer (Mac eller PC), der kan gå på skolens wifi.
 • Medbring også meget gerne et headset, så du eksempelvis kan se undervisningsvideoer uden at forstyrre de andre.
 • Prøv at logge på de nævnte platforme, især må du meget gerne prøve, om du kan komme ind i det Tango-rum, der er aktuelt for dit forløb (det får du info om inden start).
 • Anskaf evt. de bøger, som er nødvendige inden skolestart (det får du også info om inden start).

På Tango kan du finde flere praktiske oplysninger om dit studie – f.eks. hvordan du kan downloade en gratis office-pakke, hvem du skal informere ved fravær, hvordan du printer osv. Du kan få adgang til siden ved at logge ind med dit Uni-login.” Du logger på siden her: Tango praktiske oplysninger

NB: Hvis du ikke har et uni-login, eller du i øvrigt oplever problemer med at logge på de relevante platforme, så kontakt skolen i god tid inden skolestart.

Hvordan finder jeg rundt?

Campus Vejle er en stor skole.
Er du lidt nervøs for, om du kan finde rundt, så kan du prøve den virtuelle rundtur her, allerede inden du møder på skolen første gang. På rundturen kan du – ved at klikke dig rundt – gå på opdagelse og lære skolen bedre at kende.

Din undervisning, når du er på hovedforløb, foregår typisk i Q-bygningen, som ligger på P-pladsen mellem Campus Vejle og Syddansk Erhvervsskole. Se bygningsoversigt og oversigt over parkeringsmuligheder ved at klikke på knappen:

Bygninger og parkering

Befordringsgodtgørelse

Du kan få refusion af din befordring. Godtgørelsen afregnes direkte mellem dig som elev og din arbejdsgiver. Din arbejdsgiver får refunderet transporten via AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Derudover er der befordringsrefusion for hele skolevejen, når den samlede afstand fra din bopæl til skolen er mindst 20 km pr. dag. Uanset hvilket transportmiddel du har anvendt, beregnes refusionen på grundlag af udgiften til billigste offentlige transportmiddel.

1

Kommunikation med skolen

Vi er altid klar til at hjælpe, hvis du har spørgsmål. Inden skolestart kan du kontakte Marianne Bechmann, der er koordinator for hovedforløb. Se kontaktoplysninger nederst. Når du er startet får du oplysninger om dine undervisere, så du kan kontakte dem.
Nedenfor kan du se, hvor og hvordan vi kontakter dig, og du kan se, hvordan du kontakter IT-support, hvis du får brug for det.

Campus Vejle app

Hvis du godt kan lide at have info ved hånden på din telefon, så kan du hente Campus Vejles app. Den fungerer bl.a. som elektronisk studiekort, så du kan bruge den eksempelvis ved fester her på skolen eller et eller andet sted, hvor du har brug for at vise, hvem du er for at opnå adgang og/eller rabat. I app’en finder du også dit skema.

App’en hedder min skole app og kan fremsøges både på ios- og Android-telefoner.

Når du har downloadet app’en, skal du først vælge din skole (Campus Vejle) og derefter logge ind med dit uni-login.

Når skolen vil skrive til dig

For at underviserne kan sende en mail til dig, er vi nødt til at kende din private mailadresse.
Hvis du ønsker at få SMS-besked fra skolen (f.eks. ved aflysning/ændring af undervisning), så er vi nødt til at kende dit mobilnummer.

Du oplyser os om din mail og evt. mobilnummer ved at gå ind på hjemmesiden på selvbetjeningssiden:

Gå til selvbetjening 

 • Vælg Dine oplysninger
 • Vælg Ret
 • Indtast dine oplysninger
 • Vælg Gem

Officielle henvendelser fra skolens administration kommer til dig i din e-Boks.

IT-support

Du kan dagligt få hjælp af IT-support i tidsrummet 7:30-15:00, du finder dem i lokale i212.

Vær opmærksom på, at specielt i starten af skoleåret kan der være lang kø, så forsøg at hjælpe dig selv ved at se de mange vejledninger på hjemmesiden.

Gå til IT-supports vejledninger ved at klikke på knappen:

Vejledninger – IT

Har du spørgsmål til dine skoleophold?

Kontakt Marianne Sveigaard Bechmann

Marianne Sveigaard Bechmann

Koordinator for hovedforløb