Hjem HHX Studieretninger HHX HHX ASF klasse

ASF klassen

Du kan stadig nå at få en plads

Kontakt Toni Clausen på mail: tocl@campusvejle.dk

Rammerne om din læring

Du tager din HHX på ligefod med andre elever og er handelsstudent efter 3 spændende år på Campus Vejle. 

Som ASF-elev er du på forhånd placeret på studieretningen Økonomi og Informatik

De fleste af timerne læses i klassen, men nogle valgfag læser du sammen med andre HHX-elever.

Klasselokalet er indrettet til maks. 12 elever, og der er desuden adgang til stillerum, hvis du har behov for at trække dig lidt tilbage.

Sociale arrangementer

Som elev i ASF-klassen vil du opleve, at vi lægger vægt på, at alle lærer hinanden at kende. Derfor har vi nogle fælles arrangementer, hvor vi hygger på tværs af klasserne. Du bestemmer selv om du deltager i vores eller skolens arrangementer. 

  • Vi har spilledag kun for ASF klasserne på skolens idrætsdag, hvor vi konkurrerer mod hinanden med brætspil, rundbold etc.
  • Op til sommerferien har vi picnic-dag, hvor vi går en tur, spiller rundbold og spiser den medbragte frokost sammen.
  • Vores egen fredagscafe ca. hver anden måned uden alkohol, hvor vi mødes om spil og hygger sammen. Samtidig er der stor fredagscafé i skolens hal, hvor der kommer op til 1.000 elever.
  • HEBE-fester, hvor kendte kunstnere optræder. Det er en kæmpe fest, men vi hygger også i vores egen afdeling. Nogle gange med fællesspisning og samvær hjemme hos én i klassen.

Dine fag

Virksomhedsøkonomi A
Informatik B/IT A
Afsætning B
Matematik B
International økonomi B
Dansk A
Engelsk A
2. fremmedsprog (tysk/spansk)
Historie B
Erhvervsjura C
Samfundsfag C
Studieområde
Erhvervscase
Studieområde projekt

Din mentor

Vi tilbyder dig en mentor, som vil vejlede og støtte dig gennem hele dit uddannelsesforløb. Fokus vil være rettet mod lige præcis dine behov og ønsker. 

Du kan få gode råd til strukturering af dit hjemmearbejde og meget mere. 

Dine lærere

Dine lærere og vejledere har været på målrettede kurser, så de har et grundigt indblik i dine behov som ASF-studerende. Det gør, at underviserne er rustet til at tilrettelægge undervisningen således, du har optimale rammer til at arbejde individuelt med dit faglige stof.

Det har været det hele værd

ASF klassen

"Lucas og Daniel fra 3. G har gjort sig erfaringer som de gerne vil dele med dig. - Vi har et rigtig godt kammeratskab i ASF klassen. - Vi har en lille klasse, som gjorde det hele mere overskueligt. - Vi har haft nogle gode og forstående lærere. - Det har været udfordrende, men jeg har lært en del. - Det har været en kamp, men det har været det hele værd. Skolen tilbyder god hjælp til undervisningen."

Lucas og Daniel 3. G

Søg om optagelse

Du kan ansøge om optagelse i ASF-klassen på HHX, når du er diagnosticeret med Autisme Spektrum Forstyrrelse. Beslutningen om optagelse vil ske på baggrund af en visitationssamtale på Campus Vejle, hvor dine faglige færdigheder i dansk, engelsk og matematik vurderes.

Det er ikke et krav, at du har gennemført folkeskolens afgangsprøve i alle fag.

I visitationen deltager vejledere fra Handelsgymnasiet og fagpersoner med erfaring inden for ASF.

Du søger om optagelse i ASF-klassen via optagelse.dk

Kontakt

Sidder du inde med spørgsmål er du velkommen til at kontakte.

Toni Harda Clausen

Elevcoach og læsevejleder