Forside HHX HHX studieretninger Start Up

Start Up

Er du typen, der tænker kreativt? Altid får nye, innovative idéer? Og overvejer at starte din egen virksomhed?

Får du gode idéer?

Studieretningen Start Up er til dig, der kan lide at arbejde på en anden måde, opleve dine idéer udvikle sig, og som får mest energi, når du omsætter teori til praksis.

Projektorienteret fokus
Du arbejder projektorienteret på Start Up-studieretningen, hvor du har fokus på:

 • Innovation
 • Kreativitet
 • Problembaseret læring
 • Tværfaglige hands-on erfaringer med teori fra undervisningen
 • Forandringsledelse
 • Udvikling af virksomheder
 • Socialt entreprenørskab
 • Foretagsomhed

Arbejde sammen med rigtige virksomheder
På Start Up-studieretningen lærer du, hvordan du kan bruge den innovative tankegang i de andre fag på uddannelsen. I samarbejde mellem de økonomiske fag og Innovation arbejder du med idéudvikling og udvikling af forretningsidéer. Du samarbejder med virksomheder og får prøvet teorierne i praksis. Og så lærer du at præsentere dine idéer på en kort og præcis måde.

Johannes fortæller om studieretningen Start Up

Om studieretningsfagene på Start Up

Innovation B
Innovation B er et merkantilt fag, hvor du lærer at arbejde systematisk og kreativt med idéer. Du kommer til at arbejde med virkelighedsnære cases og projekter, hvor der udvikles på eksisterende virksomheder såvel som egne forretningsidéer. I innovation B tilegner du dig færdigheder til, hvordan du kan generere, vurdere og realisere idéer i praksis. I faget lægges der vægt på, at du ikke bare kan reflektere teoretisk over innovationsprojekter, men også evner at gennemføre værdifulde innovationsprocesser i samarbejde med relevante interessenter. Som eksempler på tidligere projekter Campus Vejle har kørt i faget er:

 • 100 kr. projekt: Eleverne får tildelt 100 kroner og skal have dem til at vokse mest muligt inden for en fastsat tidsramme fx ved at købe og sælge varer.
 • Viral spredning: Et valgfrit budskab skal spredes viralt via sociale medier til så mange mennesker som overhovedet muligt, hvilket både kræver kreativitet og aktivering af sit personlige netværk.
 • Fremtidens mad: En øget klimabevidsthed har fået flere mennesker til at ændre madvaner fx til vegansk kost, hvilket kræver omstilling blandt fødevareproducenter. Hvad skal virksomheder som Danish Crown, Arla eller Aarstiderne gøre? Projektet kombineres gerne med et virksomhedsbesøg.
 • Company Programme: Gymnasiernes svar på Løvens Hule hvor innovationselever fra hele landet dyster om kolde kontante ved at udvikle den bedste forretningsidé.

Afsætning A
Afsætning er et fag, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og på bedst måde får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.  

Virksomheden er centralt i faget, hvor du igennem forståelse -og analyse af forretningsmodeller får kendskab til hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.

Du lærer at forstå hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden og igennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv.

Dine fag på Start Up

Studieretningsfag
Afsætning A
Innovation B
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
International Økonomi B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 7)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B eller Spansk A
Valgfag for dig der har Tysk B
Du skal vælge et A-fag i 3.g
Valgfag for dig der har Spansk A
Der er ikke plads til valgfag

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 13. marts 2023.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Studievejledning