Forside HHX HHX studieretninger Social Marketing

Social Marketing

Gør klar til en fremtid allerforrest i forhold til forbrugertrends, globalisering og psykologi.

Interesserer du dig for den menneskelige adfærd?

Vil du have fingeren på pulsen med trends og samfundsbevidste emner? Er du interesseret i den menneskelige adfærd, og ser du individet som en vigtig del af verdenssamfundet? Så kan du forme en fremtid i din retning med HHX Social Marketing.

Den globale verden
På HHX Social Marketing har du fokus på mennesker og virksomheder som et aktivt led i den globale omverden. Du får forståelse for din egen og samfundets adfærd og sammensætning med emner som:

  • Omverdensbevidsthed og psykologi
  • Virksomhedens adfærd og menneskelig adfærd i en globaliseret verden
  • Kulturforskelle og kulturforståelse
  • Kommunikationsformer – med inddragelse af nye kommercielle kanaler
  • Forbrugertrends
  • Samfundsbevidste verdensborgere.

Du får en superaktuel studieretning, der sætter fokus og perspektiv på bæredygtighed og forståelsen af identitetsdannelse og kulturforståelse.

Emilia fortæller om studieretningen social marketing

Om studieretningsfagene på Social Marketing

Afsætning A

Afsætning er faget, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og på bedst måde får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.  

Virksomheden er centralt i faget, hvor du igennem forståelse -og analyse af forretningsmodeller får kendskab til hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.

Du lærer at forstå hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden og igennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv.

Samspillet mellem afsætning og international økonomi har sine styrker i en kombination af undersøgelse -og forståelsen af, hvordan virksomheden og dens strategiske muligheder harmonerer med den samfundsøkonomiske udvikling i et nationalt og globalt perspektiv. Et naturligt fokus er på, hvordan virksomheden kan og bør agere indenfor den samfundsmæssige position, udvikling og vækst.

International økonomi A
International økonomi er dels samfundsøkonomisk dels almendannende. I faget lærer du om den omverden som påvirker vores virksomheder og samfundet generelt. Du får en større forståelse for de mekanismer som påvirker vores økonomiske situation dels i Danmark dels i verden.

I International økonomi beskæftiger du dig med både mikro- og makroøkonomi med udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold. Men hovedvægten ligger på det makroøkonomiske niveau, hvor du kommer til at fordybe dig i sammenhænge, teorier, metoder og problemstillinger.

Samspillet mellem international økonomi og afsætningsøkonomi tager typisk afsæt i virksomhedens muligheder for at oparbejde et nationalt eller globalt marked ud fra de nationaløkonomiske vilkår, som er gældende på det pågældende marked. Det vil her være oplagt at inddrage mikroøkonomiske- og makroøkonomiske synspunkter i vurderingen af virksomhedernes udvikling og vækst på markedet.

Som elev vil du også opleve, at der er samspil mellem international økonomi og virksomhedsøkonomi i krydsfeltet mellem virksomhedernes strategiske udviklingsretninger og de samfundsøkonomiske rammevilkår, der er givet i samfundet. Rammevilkårene kan dels have karakter af national politisk motiverede vilkår dels internationale økonomiske vilkår som påvirker virksomhederne.

Psykologi B er særligt for Social Marketing
Social Marketing er den eneste af vores studieretninger, hvor det er muligt at få psykologi B. Psykologi B er her et obligatorisk fag. 

I psykologi beskæftiger vi os med, hvordan mennesket føler, tænker og handler. For at finde ud at det, undersøger vi fx hvilken betydning barndommen har for, hvem vi er i dag, eller hvordan vi påvirkes af de grupper, som vi indgår i. 

Undervisningen på B-niveau er tilrettelagt i en række projektforløb, som fx kan tage udgangspunkt i begreber som lykke, identitet, ondskab eller forældreskab. Vi arbejder med psykologiske teorier, videnskabelige metoder og cases fra den virkelige verden, men også med små forsøg og feltarbejde. På den måde bliver du lidt klogere både på dig selv og på andre, da du får nogle redskaber til bedre at forstå den menneskelige psyke. 

Psykologi er et profilfag på studieretningen Social Marketing, fordi det er godt at vide noget om mennesker, hvad de er optagede af, og hvad de påvirkes af, når man skal beskæftige sig med virksomheders og organisationers markedsføring af produkter og budskaber. 

Dine fag på Social Marketing

Studieretningsfag
Afsætning A
International Økonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Psykologi B
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 7)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B
Valgfag 
Der er ikke plads til valgfag

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Global Marketing English – Smagsprøver på den globale verden

Innovation – Får du gode ideer?

International Business & Finance – Naviger i verdensøkonomien

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Marketing Management Law – Vejen til karriere som jurist eller advokat

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2024.

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte HHX studievejledningen.

Studievejledning