Forside HHX HHX studieretninger Marketing Management

Marketing Management

Vil du have et stærkt fundament til en bred økonomisk uddannelse?

Få viden om samspil mellem salg og økonomi

I studieretningen Marketing Management får du bl.a. fagene Afsætning og Virksomhedsøkonomi på A-niveau. Kombinationen af de to fag giver dig indblik i, hvordan salg og økonomi spiller sammen. Det giver dig et solidt fundament for en videregående uddannelse, hvilket giver dig et solidt fundament for en videregående uddannelse indenfor økonomi, salg og markedsføring.

På Marketing Management har du fokus på de brede økonomiske forhold som fx:

  • Branding og markedsføring af produkter
  • Den økonomiske situation i virksomheden
  • Virksomhedens sociale ansvar
  • Analyse af virksomhedens kunder og konkurrenter
  • Sammenhængen mellem økonomi og de fag, du kender fra grundskolen.

Projektorienteret arbejde
På Marketing Management arbejder du projektorienteret og med problembaserede løsninger. Studieretningen er perfekt til dig, der ikke ønsker et specielt fokus, men gerne vil have den brede tilgang til økonomi og markedsføring.

Gustav fortæller om studieretningen marketing management

Om studieretningsfagene på Marketing Management

Afsætning A
Afsætning er faget, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og på bedst måde får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.

Virksomheden er centralt i faget, hvor du igennem forståelse -og analyse af forretningsmodeller får kendskab til hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.

Du lærer at forstå hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden og igennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv.

Samspillet mellem de to studieretningsfag afsætning og virksomhedsøkonomi beskæftiger sig med virksomheders strategiske muligheder og værdiskabelse i forhold til blandt andet markedsføringsmæssige tiltag og økonomiske beslutninger og handlemuligheder.

Virksomhedsøkonomi A
I faget virksomhedsøkonomi A lærer du, hvad en virksomhed er, om forskellige typer virksomheder og om forskellige måder at eje en virksomhed på. Fra den helt lille nystartede iværksætter til den store globale børsnoterede virksomhed. Du skal lære, hvordan økonomien hænger sammen i en virksomhed, og om hvad der skal til for at gøre den bæredygtig. Det gælder i forhold til klima og miljø og også socialt og økonomisk. Du skal kunne vurdere, hvordan virksomheden udvikler sig økonomisk, og hvordan den klarer sig i forhold til andre virksomheder. Du skal også kunne lave beregninger og analyser, der kan bruges af virksomheden til at træffe de rigtige beslutninger. Et eksempel kunne være om den skal sende produktionen ud af landet eller investere i en robot.

Computeren bliver brugt meget i virksomhedsøkonomi, og du bliver dygtig til at anvende Excel, finde informationer og til at præsentere resultaterne af dit arbejde både skriftligt og mundtligt.

Dine fag på Marketing Management

Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A
Afsætning A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Historie B
International Økonomi B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 7)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B eller Spansk A
Valgfag for dig der har Tysk B
To valgfag i 3. g
Valgfag for dig der har Spansk A
Et valgfag i 3. g

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Markering – Smagsprøver på den globale verden

Global Marketing English – Smagsprøver på den globale verden

Innovation – Får du gode ideer?

International Business & Finance – Naviger i verdensøkonomien

Marketing Management Law – Vejen til karriere som jurist eller advokat

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2024.

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte HHX studievejledningen.

Kontakt HHX studievejledning