Forside HHX HHX studieretninger Marketing Management Law

Marketing Management Law

Jura påvirker alle dele af vores samfund

Juridiske ekspertise skaber en stærk karrierevej

Marketing Management Law er linjen for dig, der interesserer dig for samfundsforhold, retssystemet og som måske drømmer om at arbejde med lovgivning, som jurist eller advokat eller med menneskerettigheder.

På Marketing Management Law er jura ikke bare et fag, men en integreret del af din dagligdag. Sammen med Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A indgår juridiske aspekter i tværfaglige projekter og skaber en helhedsforståelse af erhvervslivet og dets juridiske rammer. Denne linje giver dig et solidt fundament inden for økonomi, salg, markedsføring og jura. Du vil ikke kun forstå, hvordan salg og økonomi spiller sammen, men også hvordan virksomheder samtidig navigerer gennem komplekse juridiske aspekter og udøver deres sociale ansvar.

Du vil blandt andet skulle arbejde med:

  • Demokratiske grundprincipper og retssamfundets opbygning
  • Menneskerettigheder og retssikkerhed
  • Sammenspillet mellem jura og forretningsforståelse
  • Aftaleindgåelse og køb på dansk og internationalt niveau

Med Marketing Management Law får du adgang et hav af videregående uddannelser på linje med de andre studieretninger på HHX. Denne linje åbner døren til muligheder inden for særligt jurauddannelsen på universitet, hvor du ved valg af denne linje vil have et forspring fra første dag på universitetet. Selv hvis du ikke direkte skal arbejde med jura efterfølgende, er Marketing Management Law med til at give dig en afgørende forståelse for endnu flere aspekter af almindelig virksomhedsdrift.

Om studieretningsfagene på Marketing Management Law

Afsætning A
Afsætning er faget, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og på bedst måde får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.

Virksomheden er centralt i faget, hvor du igennem forståelse -og analyse af forretningsmodeller får kendskab til hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.

Du lærer at forstå hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden og igennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv.

Samspillet mellem de to studieretningsfag afsætning og virksomhedsøkonomi beskæftiger sig med virksomheders strategiske muligheder og værdiskabelse i forhold til blandt andet markedsføringsmæssige tiltag og økonomiske beslutninger og handlemuligheder.

Virksomhedsøkonomi A
I faget virksomhedsøkonomi A lærer du, hvad en virksomhed er, om forskellige typer virksomheder og om forskellige måder at eje en virksomhed på. Fra den helt lille nystartede iværksætter til den store globale børsnoterede virksomhed. Du skal lære, hvordan økonomien hænger sammen i en virksomhed, og om hvad der skal til for at gøre den bæredygtig. Det gælder i forhold til klima og miljø og også socialt og økonomisk. Du skal kunne vurdere, hvordan virksomheden udvikler sig økonomisk, og hvordan den klarer sig i forhold til andre virksomheder. Du skal også kunne lave beregninger og analyser, der kan bruges af virksomheden til at træffe de rigtige beslutninger. Et eksempel kunne være om den skal sende produktionen ud af landet eller investere i en robot.

Computeren bliver brugt meget i virksomhedsøkonomi, og du bliver dygtig til at anvende Excel, finde informationer og til at præsentere resultaterne af dit arbejde både skriftligt og mundtligt.

Erhvervsjura B
Med erhvervsjura B dykker du længere i det juridiske discipliner, der påvirker almindelige erhvervsvirksomheder. I erhvervsjura tager vi udgangspunkt i konkrete problemstillinger eller aktuelle cases og arbejder med juraen ud fra en praktisk og virkelighedsnær vinkel.

Ud over aftaleret, erstatningsret og køberet, som man arbejder med på C-niveau, vil du komme til at arbejde med mere virksomhedsnære emner som fx ansættelsesret, selskabsret, konkurs samt varemærker og patenter. Erhvervsjura er meget mere end paragraffer og teori; ved hjælp af juridisk metode får du værktøjerne til at analysere, vurdere og løse juridiske problemstilling fra den virkelig verden.

Dine fag på Marketing Management Law

Studieretningsfag
Afsætning A
Virksomhedsøkonomi A
Erhvervsjura B
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Historie B
International Økonomi B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura B
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 5)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B
Valgfag
Et valgfag i 3. g

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Global Marketing English – Smagsprøver på den globale verden

Innovation – Får du gode ideer?

International Business & Finance – Naviger i verdensøkonomien

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2024.

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte HHX studievejledningen.

Kontakt HHX studievejledning