Forside HHX HHX studieretninger International Business & Finance

International Business & Finance

Drømmer du om en uddannelse med fokus på økonomi og finansiering?

Bliv klogere på virksomheder og samfundsøkonomi i en international sammenhæng

Studieretningen International Business & Finance er for dig, der er interesseret i at vide mere om den globale økonomi og internationalt orienterede virksomheders beslutninger. Det handler bl.a. om, hvordan den internationale handel, det økonomiske samarbejde, politikker og forsyningskæder påvirker virksomhedernes drift og investeringer.

 På denne studieretning har du studieretningsfagene:

  • Virksomhedsøkonomi A
  • International økonomi A

Økonomi på højt niveau
Fagene virksomhedsøkonomi og international økonomi giver tilsammen et nuanceret indblik i de mange økonomiske forhold, der påvirker virksomhedernes beslutninger såsom udviklingen i aktiekurser, profitmuligheder og internationale kriser.

På denne studieretning kommer du bl.a. til at beskæftige dig med:

  • Optimering af virksomheders regnskaber og drift
  • Finansielle investeringer på aktiemarkedet
  • Logistik, outsourcing og forsyningskæder
  • Globalisering, bæredygtighed samt international handel og økonomisk samarbejde

Studieturen går til Tyskland, f.eks. til Frankfurt am Main, der er et kraftcentrum for finansielle institutioner og internationalt orienterede virksomheder – og den vil bl.a. bestå af virksomhedsbesøg.

I 3. g har du mulighed for at tone din uddannelse endnu mere i den finansielle retning ved at vælge matematik A og finansiering C som dine valgfag. Dette er blot muligheder, da du naturligvis kan vælge frit blandt de valgfag, der udbydes.

Karriere som stærk økonom
Studieretningen giver dig de bedste forudsætninger for at læse på enten de korte eller lange videregående uddannelser, hvor fokus er på internationale virksomheder og international økonomi. Det kunne være som finansøkonom eller en bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi (HA).

Du har mulighed for at ende som medarbejder i centrale funktioner i f.eks. bankverdenen, inden for revision og i internationalt orienterede virksomheder.

Om studieretningsfagene på International Business & Finance

Virksomhedsøkonomi A
I faget virksomhedsøkonomi A lærer du, hvad en virksomhed er. Du får derudover kendskab til, forskellige typer af virksomheder og om forskellige måder at eje en virksomhed på. Virksomhedskendskabet vil spænde fra den helt lille nystartede iværksætter til den store globale børsnoterede virksomhed. Du skal lære, hvordan økonomien hænger sammen i en virksomhed, og om hvad der skal til for at gøre den bæredygtig. Det gælder i forhold til klima og miljø og også socialt og økonomisk. Du skal kunne vurdere, hvordan virksomheden udvikler sig økonomisk, og hvordan den klarer sig i forhold til andre virksomheder. Du skal også kunne lave beregninger og analyser, der kan bruges af virksomheden til at træffe de rigtige beslutninger. Et eksempel kunne være om den skal sende produktionen ud af landet eller investere i en robot.

Computeren bliver brugt meget i virksomhedsøkonomi, og du bliver dygtig til at anvende Excel, finde informationer og til at præsentere resultaterne af dit arbejde både skriftligt og mundtligt.

International økonomi A
International økonomi er dels samfundsøkonomisk dels almendannende. I faget lærer du om den omverden, som påvirker vores virksomheder og samfundet generelt. Du får en større forståelse for de mekanismer, som påvirker den økonomiske situation dels i Danmark dels i verden.

I international økonomi beskæftiger du dig med både mikro- og makroøkonomi med udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold. Men hovedvægten ligger på det makroøkonomiske niveau, hvor du kommer til at fordybe dig i sammenhænge, teorier, metoder og problemstillinger.

Virksomhedsøkonomi A sammen med international økonomi A giver dig dermed en fantastisk mulighed for at forstå de sammenhænge, der er mellem samfundsøkonomiske forhold og de enkelte virksomheders økonomiske beslutninger.

Dine fag på International Business & Finance

Studieretningsfag
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Historie B
Afsætning B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 5)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B eller Spansk A
Valgfag for dig der har Tysk B
To valgfag i 3. g
Valgfag for dig der har Spansk A
Et valgfag i 3. g

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Innovation – Får du gode ideer?

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Marketing Management Law – Vejen til en karriere som jurist eller advokat

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2024.

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte HHX studievejledningen.

Kontakt HHX studievejleder