Forside HHX HHX studieretninger Global Marketing – English

Global Marketing English

Skal hele verden være din arbejdsplads? 

De tre år på Global Marketing English, hvor du har undervisning på engelsk giver dig helt automatisk en fordel, hvis du gerne vil læse videre på en videregående uddannelse i enten Danmark eller i udlandet, da undervisningen ofte foregår på engelsk og der er internationale undervisere. Men også hvis du bare vil ud at rejse i dit sabbatår, eller du som os bare elsker at tale engelsk

Vi kræver ikke, at du har top-karakterer i engelsk, men du skal være indstillet på at tale engelsk i de fag, hvor der undervises på engelsk. Vi kan til gengæld love dig, at du får et fagligt sprog på engelsk i økonomifagene, som generelt vil være en fordel uanset hvilken uddannelse du vælger efter gymnasiet.

Fokus på USA og UK

På Global Marketing English har vi valgt, at fokusere på de engelsktalende områder især USA og UK. Vi har derfor fra starten internationalt udsyn med fokus på især disse markeder. Emner kunne f.eks. være:

  • Nike’s brandingstrategi, diversity og Kaepernick
  • Stigende ulighed og den politiske situation i USA eller i UK
  • Global consumption, super brands og bæredygtighed
  • Er Vivienne Westwood stadig indbegrebet af punk?
  • Barbiedukkens udvikling og amerikanske kønsroller

Studieture

Vi har derfor også en studietur i 3.g til USA, hvor vi besøger Grand View University i Des Moines, Iowa og New York. Turen varer 2 uger og koster kr. 15.000.-.

International praktik til f.eks. Dublin i 3 uger finansieret af EU er også en mulighed, når du vælger Global Marketing English.

EBBD

Global Marketing English er til dig, som drømmer om en international karriere. Derfor er der på denne studieretning mulighed for at erhverve dig et europæisk diplom EDDB (European Baccalaurate Diploma). Det øger dine chancer for at få et job i andre europæiske lande, hvis du en dag får lyst til at arbejde i udlandet, men kræver at du er i udlandet 5 uger. De 5 uger dækkes ind gennem 2 ugers studietur og 3 ugers International praktik.

Hvor havner eleverne fra Global Marketing English?

Vi kan se at en stor del af vores tidligere elever vælger efter deres sabbatår at fortsætte deres studier på enten Århus Universitet eller CBS.

Hannah fortæller om studieretningen Global Marketing English

Studietur til USA

3. G på Global Marketing English var på en uforglemmelig studietur til USA. Du kan se indtrykkene her.

 

Om studieretningsfagene på Global Marketing English

Afsætning A
Afsætning er et fag, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og på bedst måde får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.  

Virksomheden er centralt i faget, hvor du igennem forståelse -og analyse af forretningsmodeller får kendskab til hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.  

Du lærer at forstå hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden og igennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv. 

Samspillet mellem de to studieretningsfag, afsætning og international økonomi har sine styrker i en kombination af undersøgelse -og forståelsen af, hvordan virksomheden og dens strategiske muligheder harmonerer med den samfundsøkonomiske udvikling i et nationalt og globalt perspektiv. Et naturligt fokus er på hvordan virksomheden kan og bør agere indenfor den samfundsmæssige position, udvikling og vækst.

International økonomi A
International økonomi er dels samfundsøkonomisk dels almendannende. I faget lærer du om den omverden som påvirker vores virksomheder og samfundet generelt. Du får en større forståelse for de mekanismer som påvirker vores økonomiske situation dels i Danmark dels i verden.

I International økonomi beskæftiger du dig med både mikro- og makroøkonomi med udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold. Men hovedvægten ligger på det makroøkonomiske niveau, hvor du kommer til at fordybe dig i sammenhænge, teorier, metoder og problemstillinger.

Samspillet mellem international økonomi og afsætningsøkonomi tager typisk afsæt i virksomhedens muligheder for at oparbejde et nationalt eller globalt marked ud fra de nationaløkonomiske vilkår, som er gældende på det pågældende marked. Det vil her være oplagt at inddrage mikroøkonomiske- og makroøkonomiske synspunkter i vurderingen af virksomhedernes udvikling og vækst på markedet.

Som elev vil du også opleve, at der er samspil mellem international økonomi og virksomhedsøkonomi i krydsfeltet mellem virksomhedernes strategiske udviklingsretninger og de samfundsøkonomiske rammevilkår, der er givet i samfundet. Rammevilkårene kan dels have karakter af national politisk motiverede vilkår dels internationale økonomiske vilkår som påvirker virksomhederne.

 

 

Dine fag på Global Marketing English

Studieretningsfag
International Economics A
Marketing A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Economics B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 7)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B eller Spansk A
Valgfag for dig der har Tysk B
To valgfag i 3.g 
Valgfag for dig der har Spansk A
Et valgfag i 3.g

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing dansk – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Start Up – Får du gode ideer?

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 13. marts 2023.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Studievejledning