Forside HHX HHX studieretninger Global Marketing – english

Global Marketing english

Drømmer du om en international karriere?

Skal hele verden være din arbejdsplads? 

Global Marketing English er til dig, som drømmer om en international karriere. Du får undervisning på engelsk i de 3 økonomifag

  • Marketing A
  • International Economics A
  • Economics B.

Det er en stor fordel for dig, hvis du i forvejen har gode karakterer i engelsk og ønsker at styrke dine engelskkundskaber samtidig med ønsket om at forberede dig bedst muligt til en videregående uddannelse på universitetet eller andre steder, hvor der undervises på engelsk.

Har du først modtaget undervisning på engelsk, læst meget engelsk og etableret et fagligt ordforråd på engelsk gennem tre år i handelsgymnasiet, har du et seriøst forspring på de videregående studier sammenlignet med andre, der har taget en dansksproget studentereksamen. Du er klædt bedre på til studier i udlandet.

EBBD

På denne studieretning får du mulighed for at erhverve dig et europæisk diplom EDDB (European Baccalaurate Diploma). Det øger dine chancer for at få et job i andre europæiske lande, hvis du en dag får lyst til at arbejde i udlandet.

Læs mere om EBBB her

Elever fortæller om fagene på Global Marketing English

 

Studietur til USA

3. G på Global Marketing English var på en uforglemmelig studietur til USA. Du kan se indtrykkene her.

Om studieretningsfagene på Global Marketing english

Afsætning A
Afsætning er et fag, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og på bedst måde får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.  

Virksomheden er centralt i faget, hvor du igennem forståelse -og analyse af forretningsmodeller får kendskab til hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.  

Du lærer at forstå hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden og igennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv. 

Samspillet mellem de to studieretningsfag, afsætning og international økonomi har sine styrker i en kombination af undersøgelse -og forståelsen af, hvordan virksomheden og dens strategiske muligheder harmonerer med den samfundsøkonomiske udvikling i et nationalt og globalt perspektiv. Et naturligt fokus er på hvordan virksomheden kan og bør agere indenfor den samfundsmæssige position, udvikling og vækst.

International økonomi A
International økonomi er dels samfundsøkonomisk dels almendannende. I faget lærer du om den omverden som påvirker vores virksomheder og samfundet generelt. Du får en større forståelse for de mekanismer som påvirker vores økonomiske situation dels i Danmark dels i verden.

I International økonomi beskæftiger du dig med både mikro- og makroøkonomi med udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold. Men hovedvægten ligger på det makroøkonomiske niveau, hvor du kommer til at fordybe dig i sammenhænge, teorier, metoder og problemstillinger.

Samspillet mellem international økonomi og afsætningsøkonomi tager typisk afsæt i virksomhedens muligheder for at oparbejde et nationalt eller globalt marked ud fra de nationaløkonomiske vilkår, som er gældende på det pågældende marked. Det vil her være oplagt at inddrage mikroøkonomiske- og makroøkonomiske synspunkter i vurderingen af virksomhedernes udvikling og vækst på markedet.

Som elev vil du også opleve, at der er samspil mellem international økonomi og virksomhedsøkonomi i krydsfeltet mellem virksomhedernes strategiske udviklingsretninger og de samfundsøkonomiske rammevilkår, der er givet i samfundet. Rammevilkårene kan dels have karakter af national politisk motiverede vilkår dels internationale økonomiske vilkår som påvirker virksomhederne.

 

 

Dine fag på Global Marketing english

Studieretningsfag
International Economics A
Marketing A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Economics B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 7)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B/Spansk A
Valgfag for dig der har Tysk B
To valgfag i 3.g 
Valgfag for dig der har Spansk A
Et valgfag i 3.g

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing dansk – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Start Up – Får du gode ideer?

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Studievejledning