Forside HHX HHX studieretninger Global Marketing – dansk

Global Marketing dansk

Drømmer du om en international karriere?

Skal hele verden være din arbejdsplads? 

Og vil du selv ud at opleve det?

Studieretningen Global Marketing er for dig, som er nysgerrig på bæredygtighed, international økonomi og handel samt virksomheders markedsføring og strategier på de globale markeder

På Global Marketing har du fokus på

  • Faglig fordybelse i den globale, bæredygtige udvikling med FN’s 17 verdensmål som omdrejningspunkt – hvad er bæredygtigt forbrug, og hvordan kan fattigdom afskaffes?
  • At du selv afprøver dine internationale kompetencer i et land, hvor dit 2. fremmedsprog tales. Du skal på et 2-ugers studieophold, som består af en uge i sprogskole og en uges praktikophold i en lokal virksomhed. Turen tilbydes kun på denne studieretning og er tillæg til de andre studieture. Den finansieres primært af EU-midler.
  • Viden om internationale organisationer og handelsrelationer og den globale forsyningskæde – hvad betyder frihandel for verden, og hvad betyder outsourcing for dansk økonomi og virksomheder?
  • Indblik i eksportvirksomheders marketing og branding – hvordan undersøger virksomheder markeder og skaber markedsføring på de globale markeder?

Bæredygtig udvikling
På Global Marketing arbejder du med at løse virkelighedsnære, globale problemstillinger, der har betydning for den bæredygtige udvikling. Du får viden om og samarbejder med brancher inden for eksport, internationalt indkøb og produktion, og du lærer at navigere i en økonomisk foranderlig verden.

Malte fortæller som studieretningen Global Marketing

Om studieretningsfagene på Global Marketing

Afsætning A
Afsætning er faget, der tager udgangspunkt i virksomheders forhold til omverdenen. Du lærer om hvordan virksomheder finder frem til deres kunder, udarbejder strategier og på bedst måde får afsat produkter eller serviceydelser til målgruppen.  

Virksomheden er centralt i faget, hvor du igennem forståelse -og analyse af forretningsmodeller får kendskab til hvordan virksomheder arbejder og konkurrerer på forskellige markeder og brancher.  

Du lærer at forstå hvordan virksomheder er en del af den omkringliggende omverden og igennem undersøgelse af virksomheder, brancher og kunders adfærd lærer du at forstå markedsføring og markedsmuligheder i et nationalt og globalt perspektiv. 

Samspillet mellem de to studieretningsfag, afsætning og international økonomi har sine styrker i en kombination af undersøgelse -og forståelsen af, hvordan virksomheden og dens strategiske muligheder harmonerer med den samfundsøkonomiske udvikling i et nationalt og globalt perspektiv. Et naturligt fokus er på hvordan virksomheden kan og bør agere indenfor den samfundsmæssige position, udvikling og vækst.

International økonomi A
International økonomi er dels samfundsøkonomisk dels almendannende. I faget lærer du om den omverden som påvirker vores virksomheder og samfundet generelt. Du får en større forståelse for de mekanismer som påvirker vores økonomiske situation dels i Danmark dels i verden.

I International økonomi beskæftiger du dig med både mikro- og makroøkonomi med udgangspunkt i aktuelle samfundsforhold. Men hovedvægten ligger på det makroøkonomiske niveau, hvor du kommer til at fordybe dig i sammenhænge, teorier, metoder og problemstillinger.

Forstå samspillet
Samspillet mellem international økonomi og afsætningsøkonomi tager typisk afsæt i virksomhedens muligheder for at oparbejde et nationalt eller globalt marked ud fra de nationaløkonomiske vilkår, som er gældende på det pågældende marked. Det vil her være oplagt at inddrage mikroøkonomiske- og makroøkonomiske synspunkter i vurderingen af virksomhedernes udvikling og vækst på markedet.

Som elev vil du også opleve, at der er samspil mellem international økonomi og virksomhedsøkonomi i krydsfeltet mellem virksomhedernes strategiske udviklingsretninger og de samfundsøkonomiske rammevilkår, der er givet i samfundet. Rammevilkårene kan dels have karakter af national politisk motiverede vilkår dels internationale økonomiske vilkår som påvirker virksomhederne.

Dine fag på Global Marketing

Studieretningsfag
International Økonomi A
Afsætning A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
Matematik B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 7)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B eller Spansk A
Valgfag for dig der har Tysk B
To valgfag i 3.g 
Valgfag for dig der har Spansk A
Et valgfag i 3.g

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing English – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Start Up – Får du gode ideer?

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 13. marts 2023.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Studievejledning