Forside HHX HHX studieretninger Business & Language

Business & Language

Sprogfag som vindue mod verden! Drømmer du om 3 år med rejser og viden om andre kulturer – og en international karriere med masser af sprog? Så er Business & Language dit valg.

Vil du ud i den store verden?

Hvis du interesserer dig for de store sprog i Europa og verden, finder du vej til din karriere gennem studieretningen Business and Language. For her bliver du skarp på kulturer og sprog.

Lær fremmede kulturer
På Business and Language kommer du ud at rejse og oplever andre sprog og kulturer i Europa og USA. Studieretningen er perfekt for dig, hvor du gerne vil have en HHX med fokus på:

  • Tre fremmedsprog
  • Sprogskole eller skoleophold i alle tre valgte sprogområder
  • At kombinere økonomi og sprog
  • Globalt udsyn
  • Kulturforståelse og kulturelle forskelle
  • Eksport/import med Europa og resten af verden som arbejdsplads.

Vi er afhængige af eksport
Business and Language er relevant for en karriere i et lille land som Danmark, hvor vi er afhængige af eksport til Europa og den øvrige verden. Studieretningen kombinerer nemlig sprog- og økonomiske kompetencer og udvikler dig med netop de dobbeltkompetencer, som erhvervslivet efterspørger.

3 fremmedsprog
Kombinationen af de tre fremmedsprog engelsk, tysk og spansk styrker dine sproglige kompetencer og giver dig øget globalt udsyn samt mulighed for at reflektere over egen kultur.

Elever fortæller om fagene på Business & Language

Om studieretningsfagene på Business & Language

Spansk
Faget har fokus på spansktalende landes sprog, kultur og erhvervsliv – herunder samtale og diskussion på et klart og nogenlunde flydende spansk. Som begyndersprog kræver spansk intet forudgående kendskab til sproget. Vi starter helt fra bunden.

Udover at lære at kommunikere mundtligt og skriftligt på spansk, arbejdes der med kulturelle, historiske, samfunds- og erhvervsmæssige aspekter inden for sprogområdet. Gennem tværfagligt samarbejde med de øvrige HHX- fag opnås der større indblik og forståelse.

Med studietur inklusive sprogskoleophold i Spanien får du afprøvet og trænet det spanske sprog. Du oplever kulturmødet på egen krop og får derigennem større kendskab til spansk kultur og samfund.

Tysk
Faget har fokus på de tysktalende landes sprog, kultur og erhvervsliv. Vi arbejder med det udvidede tekstbegreb, som udover tekster også indbefatter film, blogs, hjemmesider osv. Du lærer at kommunikere både skriftligt og mundtligt om aktuelle emner fra sprogområdet og gennem arbejdet med handelskorrespondance får du indsigt i handel og samarbejde på tværs af grænser og kulturer.

Du kommer til at arbejde tværfagligt med andre HHX-fag for at skabe større forståelse for, hvordan samfundet og erhvervslivet hænger sammen.

Kulturforståelse
Den kulturelle del af sprogfagene understøttes af kulturforståelse C, som er et obligatorisk fag på Business and Language.

Kernen i faget kulturforståelse er at opnå viden om hvordan vi mennesker reagerer i mødet med fremmede kulturer. Vi lærer en hel del om den kultur, vi selv er en del af, og vi stifter bekendtskab med en række andre landes kulturer. Hvordan kan vi komme til at forstå andre kulturer bedre og undgå, at der opstår problemer og misforståelser mellem forskellige befolkningsgrupper? Dette spørgsmål er ikke kun interessant i en almenmenneskelig sammenhæng, men er også i høj grad noget, der vedrører erhvervslivet. Enhver virksomhed der har med udenlandske forretningsforbindelser at gøre, eller som markedsfører sig i udlandet, bliver nødt til at have kendskab til de pågældende landes kulturer for at undgå misforståelser og for at målrette sin markedsføring.

I faget lærer du om forskellige kulturteorier, og hvordan man udfører en kulturanalyse. Vi tager fat i aktuelle problemstillinger, og vi skal også i løbet af året lave egne feltstudier.

Dine fag på Business & Language

Studieretningsfag
Spansk A
Tysk B
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
Historie B
International Økonomi B
Matematik C
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Kulturforståelse C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 5)
Studieområdeprojekt (SOP)
Valgfag 
Du skal vælge et A-fag og et C-fag

Se de andre studieretninger

Business Economics – Fokus på økonomi og matematik

Global Marketing – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Global Marketing English – Smagsprøve på den globale verden

Innovation – Får du gode ideer?

International Business & Finance – Naviger i verdensøkonomien

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Marketing Management Law – Vejen til karriere som jurist eller advokat

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2024.

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte HHX studievejledningen.

Kontakt HHX studievejleder