Forside HHX HHX studieretninger Business Economics

Business Economics

Drømmer du om en erhvervskarriere, hvor du har indflydelse på processer og beslutninger?

Fokus på økonomi og matematik

Business Economics er studieretningen til dig, der vil forstå de bagvedliggende mekanismer, der får hjulene i en virksomhed til at dreje rundt. Som Business Economics-elev får du forståelse for matematikkens byggesten og bruger den i et virksomhedsøkonomisk og samfundsmæssigt perspektiv.

Matematik og økonomi på højt niveau
Du får et studieforløb med matematik og virksomhedsøkonomi på A-niveau, hvor du har fokus på:

  • Virkelighedsnære økonomiske cases
  • Forretningsforståelse fra daglig drift til langsigtet strategi
  • At anvende matematik som analytisk værktøj
  • Samspillet mellem økonomi og matematik
  • Indblik i matematikkens og økonomiens betydning for samfundet.

Karriere inden for økonomi
Studieretningen giver dig den perfekte profil til at imødekomme erhvervslivets efterspørgsel på matematik-økonomiske kompetencer, både i Danmark og internationalt. Vælger du Business Economics, får du stærke forudsætninger for at læse videre på en økonomisk uddannelse.

Mathilde fortæller om studieretningen Business Economics

Om studieretningsfagene på Business Economics

Matematik A
Matematik A er det studieforberedende fag som åbner op for 284 forskellige videregående uddannelser.

Dette afspejler sig i fagets rolle på studieretningen, hvor vi bestræber os på at gøre matematik til en integreret del af såvel virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi.

Samarbejdet mellem de enkelte fag sker både gennem projekter og i hverdagens forståelse og værktøjsbrug.

I virksomhedsøkonomi er eksempelvis de matematiske redskaber til lagerstyring og optimering uundværlige, hvor de mere statistiske værktøjer spiller ind ved bekræftelse af markedshypoteser i afsætning, dertil hjælper algebraen gevaldigt på forståelsen af de nationaløkonomiske ligninger i international økonomi.

Matematik A kan også indgå naturligt som det ene fag i det afsluttende studieområdeprojekt (SOP), hvor der er mulighed for at fordybe sig i emner som optimering gennem partiel differentiering, tidsrække- eller principal componentanalyse.

Virksomhedsøkonomi A
I faget virksomhedsøkonomi A lærer du, hvad en virksomhed er, om forskellige typer virksomheder og om forskellige måder at eje en virksomhed på. Fra den helt lille nystartede iværksætter til den store globale børsnoterede virksomhed. Du skal lære, hvordan økonomien hænger sammen i en virksomhed, og om hvad der skal til for at gøre den bæredygtig. Det gælder i forhold til klima og miljø og også socialt og økonomisk. Du skal kunne vurdere, hvordan virksomheden udvikler sig økonomisk, og hvordan den klarer sig i forhold til andre virksomheder. Du skal også kunne lave beregninger og analyser, der kan bruges af virksomheden til at træffe de rigtige beslutninger. Et eksempel kunne være om den skal sende produktionen ud af landet eller investere i en robot.

Computeren bliver brugt meget i virksomhedsøkonomi, og du bliver dygtig til at anvende Excel, finde informationer og til at præsentere resultaterne af dit arbejde både skriftligt og mundtligt.

Virksomhedsøkonomi A giver sammen med matematik A mulighed for at forstå de økonomiske sammenhænge på et matematisk og teoretisk niveau. Samtidig ser du matematikken anvendt på praktiske og virkelighedsnære problemstillinger. 

Dine fag på Business Economics

Studieretningsfag
Matematik A
Virksomhedsøkonomi A
Obligatoriske fag
Dansk A
Engelsk A
Afsætning B
Historie B
International Økonomi B
Samfundsfag C
Informatik C
Erhvervsjura C
Erhvervscase
Studieområdet (SO1 til 5)
Studieområdeprojekt (SOP)
Tysk B eller Spansk A
Valgfag for dig der har Tysk B
To valgfag i 3. g
Valgfag for dig der har Spansk A
Et valgfag i 3. g

Se de andre studieretninger

Business & Language – Vil du ud i den store verden?

Global Marketing – Med verden som fremtidig arbejdsplads

Global Marketing English – Smagsprøve på den globale verden

Innovation – Får du gode ideer?

International Business & Finance – Naviger i verdensøkonomien

Marketing Management – Forstå samspil mellem salg og økonomi

Marketing Management Law – Vejen til karriere som jurist eller advokat

Social Marketing – Er din interesse trends og samfundsbeviste borgere?

Søg om optagelse

Vil du på HHX? Så søg om optagelse på optagelse.dk senest 1. marts 2024.

Har du brug for hjælp, vejleding, eller en god snak omkring dit valg af uddannelse, er du meget velkommen til at kontakte HHX studievejledningen.

Kontakt HHX studievejleder