Forside HHX Grundforløb HHX

Grundforløb på HHX

Du starter HHX med et 3 måneders grundforløb. På grundforløbet bliver du introduceret til en række af de nye fag som du møder på HHX.  Derudover indgår der også kendte fag som dansk, matematik og engelsk. I slutningen af dit grundforløb vælger du din studieretning på HHX.

Hvad er HHX grundforløbet?

Grundforløbet på HHX er dine første 3 måneder af uddannelsen, hvor du bliver afklaret med, hvilken studieretning der passer bedst til dig på HHX. Udover fagene dansk, engelsk, tysk eller spansk, matematik, samfundsfag og informatik, blive du også undervist i virksomhedsøkonomi, afsætning og international økonomi, som er typiske studieretningsfag på HHX. Derudover skal du igennem et økonomisk grundforløb og undervisning i almen sprogforståelse.

Grundforløbet afsluttes med en prøve i både økonomisk grundforløb og almen sprogforståelse. Karaktererne fra de to prøver tæller med på det afsluttende eksamensbevis.

Økonomisk grundforløb

I økonomisk grundforløb får du et grundlæggende kendskab til hvad økonomi er og en forståelse af hvad økonomisk tænkning er. Dette lærer du ved at arbejde med privatøkonomiske problemstillinger og samfundsøkonomiske problemstillinger. Du arbejder i økonomisk grundforløb med virkelighedsnære eksempler, og du øver dig i at koble teori og praksis ved at arbejde med økonomiske modeller som redskaber ved løsning af økonomiske problemstillinger. I denne forbindelse bliver du introduceret til at arbejde med matematikken som værktøj i de økonomiske fag.

Du vil efter forløbet være rustet til at varetage din egen privatøkonomi, forstå hvordan udbud og efterspørgsel påvirker prisdannelsen samt forstå sammenhængen mellem privatøkonomi og samfundsøkonomi.

Undervisningen er en blanding af klasseundervisning og emnedage, hvor der arbejdes med større cases.

Almen sprogforståelse

Almen sprogforståelse er et forløb, hvor formålet er at udvikle dine basale sproglige kompetencer og giver dig et indblik i vigtigheden af at forstå andre sprog. Herunder at sprog ikke nødvendigvis er lyde, men også tegn og bevægelser, som vi kan opfatte forskelligt.  Disse kompetencer skal du arbejde videre med i sprogfagene og dansk efterfølgende. I forløbet arbejdes der således med sproglig bevidsthed, sproglig analysefærdighed og sproglig udtryksfærdighed.

Undervisningen foregår som klasseundervisning og via casearbejde på emnedage, hvor du fx arbejder med analyse af materiale baseret på den teori, du er blevet introduceret til i undervisningen. Herudover laves eksamensøvelser, som ligner det du vil møde til eksamensdagen i slutningen af Grundforløbet.