Forside HF HF ordblind

HF ordblind. En 3-årig HF

HF for ordblinde er din vej til studentereksamen og videregående uddannelse, når du er ordblind. Du får undervisning, som er målrettet ordblinde med ekstra tid, hjælp, støtte og IT hjælpemidler. Kort sagt, en HF på dine vilkår og i dit tempo.

Søg om optagelse

HF ordblind. Klasse kun for ordblinde

"Der er ingen forskel på niveau og kvalitet. Du får samme adgang til videregående uddannelser. Eneste forskel er, at du har ekstra tid - ekstra tid til at lære det faglige stof, ekstra tid til eksamen, ekstra tid i timerne, ekstra tid til opgaverne. Ingen stress eller pres under din uddannelse."

HF på 3 år

HF ordblind på 3 år foregår i trygge rammer, som gør, at det bliver lidt sjovere at komme i skole. Lærerne forstår dine behov, og der er ekstra god tid til at forklare det faglige.  

Hør studievejleder Louise fortæller om, hvordan HF for ordblinde foregår på Campus Vejle.

Har du spørgsmål til HF Ordblind kan du kontakte studievejleder og få mere information.

Mød andre ordblinde

Mød Sofie og Michael som går i ordblindeklassen på HF og hør dem fortælle om, hvad der er det bedste ved at gå i en klasse hvor alle er ordblinde og hvad de drømmer om i fremtiden.

Dine fordele

  • Et 3-årigt HF forløb
  • Samme niveau som på den 2-årige HF
  • Adgang til samme videregående uddannelser
  • Du har god tid til at forstå det faglige stof og lave opgaver
  • Du er en del af et studiemiljø med andre ordblinde
  • Ekstra ordblindeundervisning på mindre hold i dansk og eventuel mulighed i engelsk
  • IT hjælpemidler i undervisningen og til eksamen
  • Forlænget tid til eksaminer

Støttemuligheder

Du kan søge om IT hjælpemidler. I din undervisning har du mulighed for at benytte IT-programmer, som hjælper dig med at skrive, stave og læse. Du kender sikkert allerede programmerne fra folkeskolen. På HF for ordblinde vil du blive endnu mere fortrolig med programmerne. Vi har dygtige lærere, der har stor erfaring med hjælpeprogrammerne.

Derudover har du mulighed for at søge specialpædagogisk støtte (SPS) gennem din HF studievejleder. 

Læs mere om SPS

Optagelseskrav

Du kan starte på HF ordblind, hvis du er testet ordblind og vi kan godkende dine testpapirer. Har du ikke en gyldig test, kan vi teste dig på Campus Vejle. Kontakt studievejleder som hjælper dig med det videre forløb.

Udover at være ordblind skal du være vurderet uddannelsesparat til HF, og derfor have mindst 4,0 i gennemsnit af dine afsluttende standpunktskarakterer fra 9. eller 10. klasse. Derudover skal du opfylde en række sociale, personlige og praksisfaglige forudsætninger.

I forbindelse med optagelse kan det være du skal til en optagelsesprøve. Til denne prøve må du bruge dine IT hjælpemidler.

Forrangsansøgning
Hvis du ønsker forrang for optagelse på HF 3-årig, skal du på www.optagelse.dk inden 1. marts 2024 markere ønsket om forrangsansøgning.

Dine fag på den 3-årige HF

Uddannelsen består af obligatoriske fag, valgfag, fagpakker og ordblindeundervisning. Fagene er fordelt over 3 år. Du kan se hele oversigten over dine fag her. 

1. HF

Dansk A
Matematik C

Kultur- og samfundsfaglig gruppe:
Historie B

Kreativt/praktisk fag:
Billedkunst C, Mediefag C, Musik C eller Idræt C (afsluttes efter jul)

OBU Dansk

Efter jul:
Engelsk B
Eventuel mulighed for OBU Engelsk

Kultur- og samfundsfaglig gruppe
Religion C
Samfundsfag C

Vintereksamen:
Kreativ/praktisk fag

Sommereksamen
Matematik C

2. HF

Dansk A
Engelsk B

Naturvidenskabelig faggruppe:
Geografi C
Kemi C
Biologi C

Kultur- og samfundsfaglig gruppe:
Historie B
Samfundsfag C
Religion C (afsluttes efter jul)

OBU Dansk
Eventuel mulighed for OBU Engelsk

Vintereksamen:
Kultur- og samfundsfaglig gruppe
Historie B
Samfundsfag C
Religion C

Sommereksamen
Naturvidenskabelig faggruppe:
Kemi C
Biologi C
Geografi C

3. HF

Dansk A
Engelsk B (afsluttes til jul)

Valgfag B
Fagpakke C+B

OBU Dansk
Eventuel mulighed for OBU Engelsk (afsluttes efter jul)

Vintereksamen
Engelsk B

Forår
Større skriftlig opgave (SSO)

Sommereksamen:
Dansk A
Valgfag B
Fagpakkefag C+B

På 3. år (5. og 6. semester) vælger du et B valgfag eller to C valgfag. Du kan vælge blandt disse valgfag: Biologi B, Psykologi C, Idræt B, Samfundsfag B, Matematik B, Erhvervsøkonomi C, Fysik C, Kemi B, Religion B, Geografi B, Filosofi C, Spansk B eller Mediefag B.

Læs om dine HF fag

Derudover skal du også vælge en HF-fagpakke på 3. år. Fagpakke består af fag som er målrettet bestemte videregående uddannelser. 

Se HF-fagpakker 

Vi tager forbehold for, at der kan ske ændringer i fordeling af fag.

HF for ordblinde – Sådan søger du

Sidder du nu med fornemmelsen af, at HF for ordblinde er lige den uddannelse du ønsker at gå på, skal du søge ind via hjemmesiden optagelse.dk.  Du kan søge om optagelse frem til studiestart i begyndelse af august 2024. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse er ansøgningsfristen 1. marts 2024.

Du har sikkert også nogle spørgsmål. Dem vil vi meget gerne svare på. Tøv ikke. Ring til vores studievejleder Louise, som hjælper dig med at træffe det rigtige uddannelsesvalg for dig.

Forrangsansøgning
Hvis du ønsker forrang for optagelse på HF ordblind, skal du inden 1. marts 2024 på www.optagelse.dk markere ønsket om forrangsansøgning.

Fakta om HF for ordblinde

Studiestart
August 2024

Varighed
3 år

Adgangskrav
Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen fra 9. eller 10. klasse med mindst 4,0 i gennemsnit og være vurderet uddannelsesparat til hf. Derudover skal du være testet ordblind. 

SU
Uddannelsen er SU-berettiget, hvis du er over 18 år. Læs mere på SU.dk

Spørgsmål til studievejleder

Udfyld formularen med dit navn, telefonnummer m.m. og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.

Din studievejleder

Louise S. Sørensen

Studievejleder HF

Book studievejleder

Vil du gerne vide mere om HF for ordblinde? Book en tid hos Louise her.

Book studievejleder

Søg om optagelse

Du søger ind på HF ordblind via hjemmesiden

www.optagelse.dk

Du kan søge om optagelse frem til studiestart i begyndelsen af august 2024. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse er ansøgningsfristen 1. marts 2024.

Har du brug for hjælp til ansøgning, kan du kontakte studievejleder, eller du kan læse mere her.

Sådan udfylder du ansøgningen