Forside HF HF fjernundervisning Samfundsfag B og C

Samfundsfag
B og C niveau

Tilmeld

National og international indflydelse på din hverdag

Med faget samfundsfag b og c får du viden og forståelse af danske og internationale samfundsforhold, som har indflydelse på din dagligdag. Du får viden om samfundsforhold og dynamikken som har indflydelse på udviklingen i et moderne samfund. Via anvendelse af viden, begreber, teorier og metoder fra de samfundsvidenskabelige discipliner får du kompetencer, samt evne til, at tage stilling til samfundsmæssige problemstillinger.

Udgangspunktet for undervisningen er aktuelle danske og internationale forhold belyst gennem avisartikler o. lign og vil berøre fagets 3 hovedområder: politik, sociologi og økonomi.

For at få fyld udbytte af faget, vil det være godt, at du følger med i de daglige nyheder.

Fakta om Samfundsfag

Start:
Der er løbende optag med start hver måned.

Pris:
Kr. 550,-

Lektiecafe
Onsdag kan du få hjælp på Campus Vejle til dine opgaver.

Eksamen:

 • Fysisk fremmøde på Campus Vejle
 • Mundtlig
 • Sommereksamen 
 • Vintereksamen

Samfundsfag niveau B

På samfundsfag B lærer du om:

 • Identitetsdannelse og socialisering i forskellige lande
 • Massemedier og politiske meningsdannelse
 • Politiske grundholdninger
 • Demokratiopfattelse og betydning af retssystemet
 • Velfærdsprincipper, herunder stat, marked og civilt samfund
 • EU og globaliseringens betydning for Danmark.

Samfundsfag niveau C

På samfundsfag C lærer du om:

 • Ideologier, politiske partier og styreformer
 • Kulturmøder, levevilkår, livsformer og livsstil
 • Velfærdsmodeller, udfordringer for velfærdsstaten
 • Det økonomiske kredsløb og samfundsøkonomiske mål
 • Udfordringer på arbejdsmarkedet
 • Mediernes indflydelse på politik, demokratiopfattelse.

Dine muligheder

Tilmelding

Du tilmelder dig til HF fjernundervisning her.

Tilmeld

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til HF fjernundervisning kan du kontakte studievejledningen her.

Kontakt HF studievejleder

Andre fag

Her finder du oversigt på de fag du kan læse på HF fjernundervisning.

Oversigt HF online fag