Forside HF HF fjernundervisning Matematik A, B, C

Matematik
A, B og C niveau

Tilmeld

Matematik er alle steder i vores hverdag

Storebæltsbroen har et frit spænd på 1624 meter mellem de store bropiller. Til dette imponerende ingeniørarbejdet er der anvendt matematiske beregninger.

Matematik spiller en meget vigtig rolle i mange erhverv, som f.eks. økonomi, medicin, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Matematik er samtidig en vigtig del af en normal hverdag – måske uden du tænker ret meget over det.

Matematik udstyrer dig med nyttige færdigheder i dagligdagen og i samfundet samt træner din logiske tænkning. Faget giver adgang til mange uddannelser, såvel natur- som samfundsfaglige, hvor matematisk sprog og matematiske modeller ofte indgår som redskab.

Med matematik på højt niveau, gør det dig i stand til at fortsætte på en af de videregående uddannelser, hvor matematik spiller en central rolle. 

Fakta om Matematik

Start:
Der er løbende optag med start hver måned.

Pris:
Kr. 550,-

Lektiecafe
Onsdag kan du få hjælp på Campus Vejle til dine opgaver.

Eksamen:

 • Fysisk fremmøde på Campus Vejle
 • Mundtlig
 • Skriftlig
 • Sommereksamen
 • Vintereksamen 

Matematik A niveua

På matematik A niveau lærer du om:

 • Funktionsanalyse
 • Vektorer og analytisk geometri
 • Differential ligninger
 • Vektorer i rummet og rumgeometri
 • Statistik og sandsynlighedsteori
 • Principielle egenskaber ved matematiske modeller

Matematik B niveau

På matematik B niveau lærer du om:

 • Bogstavregning, sandsynlighedsregning og andengradsligninger
 • Trigonometri og funktioner
 • Eksponential- og logaritmefunktioner
 • Differentialregning
 • Regression, vækst og monotoniforhold
 • Integralregning og statistik.

Matematik C niveau

På matematik C niveau lærer du om:

 • Grundlæggende matematik
 • Forskellige vækstmodeller
 • Rentesregning
 • Grundlæggende trigonometri
 • Deskriptiv statistik
 • Behandle talmateriale statistisk

Dine muligheder

Tilmelding

Du tilmelder dig til HF fjernundervisning her.

Tilmeld

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til HF fjernundervisning kan du kontakte studievejledningen her.

Kontakt HF studievejleder

Andre fag

Her finder du oversigt på de fag du kan læse som HF fjernundervisning

Oversigt HF online fag