Forside HF HF fjernundervisning Engelsk A, B, C

Engelsk
A, B og C niveau

Tilmelding

Engelsk – verdens mest udbredte sprog

Engelsk sprog er globalt og tales i mange af verdens lande. Du får kendskab til at læse og skrive det engelske sprog. Samtidig får du viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA.

At kunne tale og skrive engelsk er vigtigt, derfor får du træning i at forstår og anvende engelsk, så du kan bruge sproget til at orientere dig og agere i den globaliserede verden.

Du lærer også at analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof og får kendskab til tekstanalytiske begreber. Du vil herunder stifte bekendtskab med et bredt udvalg af nyere litterære tekster, ikke-litterære tekster og mediestof.

Med gode engelsk kundskaber forbedrer du dine generelle studiekompetence.

Fakta om Engelsk

Start:
Der er løbende optag med start hver måned.

Pris:
Kr. 550,-

Lektiecafe
Onsdag kan du få hjælp på Campus Vejle til dine opgaver.

Eksamen:

 • Fysisk fremmøde på Campus Vejle
 • Skriftlig og mundtlig
 • Sommereksamen 
 • Vintereksamen

Engelsk A niveau

På engelsk A niveau lærer du at:

 • Forstå forholdsvis komplekst mundtligt og skriftligt engelsk
 • Beherske et varieret ordforråd og deltage ubesværet i en samtale på engelsk
 • Give en længere, velstruktureret mundtlig og skriftlig fremstilling
 • Gøre rede for indhold, synspunkter og stilforskelle i engelsksprogede tekster
 • Analysere og fortolke forskellige nyere og ældre teksttyper
 • Perspektivere det givne materiale litteraturhistorisk, kulturelt og samfundsmæssigt.

Engelsk B niveau

På engelsk B niveau lærer du at:

 • Forstå og formulere dig selvstændigt på flydende engelsk
 • Blive sproglig og grammatisk bevidst om brugen af engelsk
 • Redegøre for, analysere og fortolke indhold i forskellige typer engelske tekster
 • Formulere dine synspunkter og argumentere
 • Analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof
 • Bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget.

Engelsk C niveau

På engelsk C niveau lærer du at:

 • At forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene emner
 • At læse engelske tekster forståeligt op
 • At give en sammenhængende mundtlig og skriftlig fremstilling på engelsk
 • At kunne gøre rede for indhold og synspunkter i forskellige typer engelske tekster
 • At formulere egne synspunkter og argumenter på engelsk
 • At gennemgå forskellige typer af nyere litterære tekster og mediestof herunder film.

Dine muligheder

Tilmelding

Du tilmelder dig til HF fjernundervisning her.

Tilmelding

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til HF fjernundervisning kan du kontakte studievejledningen her.

Kontakt HF studievejleder

Andre fag

Her finder du oversigt på de fag du kan læse på HF fjernundervisning

Oversigt HF online fag