Forside HF HF fjernundervisning Dansk A

Dansk A

Tilmelding

Det danske sprog udvikler sig hele tiden

Dansk er stort og omfattende fag, fordi det som det eneste på HF afsluttes med eksamen på A-niveau uden eksamen i C eller B niveau undervejs. Vi starter på niveau svarende til folkeskolens afgangsprøve.

Gennem tekstanalyse og tekstproduktion udvikler du en kritisk og kreativ sans for sprog, kommunikation og medier. Du lærer mundtlig og skriftlig fremstilling samt får viden om skønlitteratur og kommunikation i moderne medier.

Pensum er i alt ca. 2000 sider med teori, baggrundsstof samt kortere eller længere tekster, du skal analysere, herunder 5 værker.

Læs mere om faget på ug.dk

Fakta om Dansk A

Start:
Der er løbende optag med start hver måned.

Pris:
Kr. 550,-

Lektiecafe
Onsdag kan du få hjælp på Campus Vejle til dine opgaver.

Eksamen:

 • Fysisk fremmøde på Campus Vejle
 • Skriftlig og mundtlig
 • Sommereksamen
 • Vintereksamen

Du lærer om

 • Analysere, fortolke og perspektivere
 • Formidle din viden
 • Kendskab til dansk litteraturhistorie
 • Medie
 • Sprog
 • At gå bag om ordene og forstå indhold og nuancer

Dansk A fjernundervisning – Moduloversigt

Faget dansk består af i alt 10 undervisningsmoduler

Modul 1: Dansk er mange ting….

Formålet med modul 1 er at give dig indsigt i, hvad danskfaget kan være.

Du lærer om:

 • Hvad er danskfaget?
 • Genrer
 • Eventyr, drama og hvad er rim og rytme
 • Danskfaglige begreber
 • Det udvidede tekstbegreb
 • Litterær analyse og fortolkning

Opgaver:

3 skriftlige afleveringsopgaver

Modul 2: Skriftlighed og kommunikation

Formålet med modul 2 er at give dig indsigt i, hvordan kommunikation fungerer.

Du lærer om:

 • Skriftlig og mundtlig kommunikation
 • Forskel mellem tale og skrift
 • Grammatik
 • Du lærer notatteknik, skriveprocesser og du øger din kommunikative opmærksomhed.

Opgaver:

2 skriftlige opgaver

Modul 3: Retorik og argumentation

Formålet med modul 3 er at give dig indsigt i, hvordan sproget arbejder og hvorledes det kan bruges til at påvirke og overbevise. 

Du lærer om:

 • Retorik og argumentation
 • Appelformer
 • Analyser af taler
 • Du trænes i skriftlighed og mundtlighed

Opgaver:

3 skriftlige afleveringsopgaver

Modul 4: Medievirkelighed

Formålet med modul 4 er at give dig indsigt i mediernes formidling af virkeligheden, både i nyheder og dokumentar.

Du lærer om:

 • Mediernes forhold til virkeligheden
 • Nyhedsformidling
 • Filmiske virkemidler
 • Du får en forståelse for mediernes udvikling gennem tiden og den aktuelle situation i dag.

Opgaver:

1 mundtlig afleveringsopgave

Modul 5: Virkelighedsnære problemstillinger

Formålet med modul 5 er at give dig indblik i hvordan særlige problemstillinger i livet behandles i litteraturen på tværs af tid.

Du lærer om:

 • Folkeviser og folkeeventyr
 • Middelalderen og oplysningstiden
 • Refleksioner og perspektivering
 • Du får en begyndende indsigt i litteraturens udvikling gennem tiden med teksteksempler

Opgaver:

2 skriftlige afleveringsopgaver

Modul 6: Rødder – hvordan sproget forandrer sig

Formålet med modul 6 er at give dig indblik i hvordan sproget forandrer sig, fornyer sig og kan varieres i brug over et litteraturhistorisk perspektiv.

Du lærer om:

 • Sproglig opmærksomhed og bevidsthed
 • Sproglig fornyelse
 • Litteraturhistorie
 • Digte og raptekster

Opgaver:

2 skriftlige afleveringsopgaver

Modul 7: Romantikken og det moderne gennembrud

Formålet med modul 7 er at give dig et overblik over litteraturhistorien, primært oplysningstiden over romantikken til det moderne gennembrud. 

Du lærer om:

 • Romantikken
 • Det moderne gennembrud
 • Litteraturhistoriske perioder og deres særlige træk

Opgaver:

2 afleveringsopgaver (mundtlig og skriftlig)

Modul 8: Den svære eksistens

Formålet med modul 8 er at give dig et indblik i en særlig litterær læsning, nemlig eksistentialistisk læsning i arbejdet med tekster fra forskellige litterære perioder

Du lærer om:

 • Eksistentialisme
 • Iscenesættelse
 • Angst som tema

Opgaver:

3 skriftlige opgaver

Modul 9: Litteratur i det 20. århundrede

Formålet med modul 9 er at give dig et overblik over strømninger i det 20. århundredes litteratur fra det folkelige gennembrud til forskellige træk af modernisme og realisme op mod vor tid.

Du lærer om:

 • Modernisme
 • Ekspressionisme
 • Realisme

Opgaver:

2 afleveringsopgaver (mundtlig og skriftlig)

Modul 10: Nyere udtryksformer

Formålet med modul 10 er at give dig et indblik i den nyeste litteratur og en af de omdiskuterede tendenser i tiden. Derudover er der også fokus på andre udtryksformer end den ordinære opfattelse af tekst.

Du lærer om:

 • Udtryksformer i nyere tid
 • Performativ biografisme
 • Performance

Opgaver:

Aflevere opgave fra eksamenssættet

Modul 11: Eksamensforberedelse

Formålet med modulet er at forberede dig til eksamen ved at give dig mulighed for at øve dig på tre eksamensspørgsmål samt aflevere den sidste skriftlige aflevering, som er en eksamensopgave.

Du forbereder dig til:

 • Mundtlig eksamen
 • Skriftlig eksamen

Opgave

Skriftlig eksamensopgave

Dine muligheder

Tilmelding

Du tilmelder dig til HF fjernundervisning her.

Tilmelding

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til HF fjernundervisning kan du kontakte studievejledningen her.

Kontakt HF studievejleder

Andre fag

Her finder du oversigt på de fag du kan læse på HF fjernundervisning

Oversigt HF online fag