Forside HF Fag på HF

Fag på HF

På din HF-uddannelse møder du fag som du kender fra folkeskolen og helt nye fag. Her har du et overblik over hvad du kommer til at lære om på din HF-uddannelse. Nogle fag er obligatoriske, mens andre er valgfag.

Billedkunst (valgfag)

Ligger der en kunster gemt i dig? 

I billedkunst får du både en teoretisk forståelse for fagets analysemetoder og redskaber, men også en historisk introduktion til kunstens udvikling gennem tiden.  

I timerne arbejder vi både med teori, analyse og praksis, og du vil få mulighed for at øve det, du har lært. Vi tegner, maler, former, fotograferer, bygger modeller, designer afprøver sammen kunstens rammer. Derudover læser vi også teori og analyserer kunst og visuelle fænomener, så du får en forståelse for kunstens udvikling og den måde kunsten kommunikerer på, med den verden, den er en del af. 

Projektperiode
Undervisningen består at både individuelt arbejde og gruppearbejde, og sidst på året er der en længere projektperiode, hvor du har mulighed for at fordybe dig, træne dine kunstneriske evner og omsætte dine ideer til praksis.  

Det er ikke et krav, at du kan tegne eller male i forvejen. Du skal bare være åben for at afprøve og eksperimentere med det, du lærer. 

Biologi

Biologi handler om at forstå det levende 

Har du nogensinde tænkt over hvorfor vi trækker vejret? Undret dig over hvorfor vi sætter vores mad i køleskabet eller hvordan den bliver til energi, som vi kan bevæge kroppen med? Hvorfor nogle er gode til at løbe hurtigt mens andre er bedre til at løbe langt? Eller måske har du en anden øjenfarve end dine forældre og undrer dig over det? Og hvor meget protein skal man egentlig spise når man træner muskler? 

I biologi undersøger vi hvad liv er og hvordan det fungerer – helt fra de mindste celler til de største organismer. Vi kigger på hvordan vi indgår i naturens kredsløb, hvordan kroppen virker, hvad sundhed er for en størrelse og hvad der sker når vi bliver syge. Vi tester blodtype, nærstuderer en McDonalds menu og udsætter karsefrø for lidt af hvert mens vi bliver klogere på livet. 

På C-niveau arbejder vi med: 

 • Celletyper 
 • Hjerte, lunger, kredsløb og træning 
 • Mad og sundhed 
 • Genetik og arvelighed 
 • Bioteknologi 
 • Økologi og naturens kredsløb 

På B-niveau går vi i dybden med emnerne fra C-niveau

og arbejder desuden med: 

 • Musklernes opbygning og funktion 
 • Virus og vacciner 
 • Livsstilssygdomme 
 • Meget mere bioteknologi 
 • Mutationer og evolutionsmekanismer 
 • Hormoner og forplantning 
 • Nervesystemet og rusmidler 
 • Biodiversitet og naturforvaltning 

Dansk

Sprog, litteratur og kreativ formidling

Dansk er obligatorisk på HF. Det er et humanistisk fag på A niveau, som har et studieforberedende og et alment dannende formål. I dansk arbejder vi med de tre perspektiver: litteratur, sprog og medier. Her arbejder vi med at styrke jeres kritiske og analytiske sans og jeres evner til at udtrykke jer både skriftligt og mundtligt i en faglig formidling. 

En verden i perspektiv
Gennem arbejdet med meget forskelligartede tekster fra forskellige tider og perioder undersøger vi, hvordan mennesker i andre tider har haft samme eller helt andre problemstillinger, livs- og verdensopfattelser end dem, vi oplever i dag. Det skal sætte jeres opfattelse af verden i perspektiv. 

Karakteristisk for faget 

 • Dansk er et værktøjsfag. Du skal lære at skrive korrekt dansk, hvilket du kan bruge i alle dine andre fag og i dine skriftlige opgaver. 
 • Dansk er et vidensfag. Du får viden om forfattere, tekstgenrer og argumentationsteknik. 
 • Dansk er et dannelsesfag. Du får viden om dansk kultur og kulturarv, kendte forfattere og medier i forskellige afskygninger. 

Engelsk

Vejen til sproglig dygtiggørelse

I engelsk er meget af undervisningen organiseret i forløb. Obligatoriske forløb er områdestudier af Storbritannien, USA og et tredje engelsktalende land, hvor du får viden om historiske, kulturelle og samfundsmæssige forhold i Storbritannien og USA. Vi diskuterer på klassen, arbejder med film, artikler, taler etc. – og inddrager ofte aktuelle emner. Vi arbejder både med mundtlighed og skriftlighed, og emnerne kan strække sig fra Outsiders og Dystopia til Minimalism og Sustainability. 

Mundtlig og skriftlig træning
Undervejs bliver du trænet i mundtlige oplæg, skriftlige opgaver, med bl.a. analyser og grammatik – noget du også kan bruge i andre fag, på videre studier og på arbejdsmarkedet. 

På HF er engelsk et obligatorisk fag på B-niveau. 

På engelsk B niveau lærer du at: 

 • Forstå og formulere dig selvstændigt på flydende engelsk 
 • Blive sproglig og grammatisk bevidst om brugen af engelsk 
 • Redegøre for, analysere og fortolke indhold i forskellige typer engelske tekster 
 • Formulere dine synspunkter og argumentere 
 • Analysere forskellige teksttyper samt film og mediestof 
 • Bruge opslagsværker og øvrige hjælpemidler i dit arbejde med sproget. 

 

Geografi

Vores forunderlige verden 

Geografi er alt det der er uden for vinduet.  

Det er: Hvorfor regner det? Hvorfor bliver det så tidligt lyst om sommeren, og ikke om vinteren? Hvorfor er det varmt i Afrika og koldt på Grønland? Hvad skaber klimaforandringerne og hvad ER klimaforandringer? Kan der komme jordskælv her og hvad er en tsunami?  

Laboratorieforsøg
Med teori i tankerne, skal vi i laboratoriet prøve at eftervise nogle af de ting der sker i naturen. Vi undersøger data, både den vi selv indsamler og den som andre har indsamlet, både om antal børn pr kvinde, befolkningssammensætninger, koncentration af drivhusgasser, tilbagesmeltning af gletchere, energiforbrug og meget andet. 
 

Så hvis du nogensinde har undret dig over hvorfor det regner, tænkt woooow når din oldefar har fortalt om sine 15 søskende, eller været fascineret af en vulkan, så kan geografi faget forklare dig mange af de ting du oplever i din hverdag. 

Geografi handler om vores, menneskets, levevilkår, ressourcer og omgivelser. Hvordan verden påvirker os, og hvordan vi påvirker verden.  

Historie

Et indblik i fortidens vingesus

I historie vil du lære at tænke og læse kritisk. Det gælder både historiske kilder og vores daglige kommunikation. Alle i jeres hverdag har et formål med det de siger, skriver og gør. I historiefaget lærer man at afkode alt dette. På denne måde er historie et dannelsesfag der også fremmer selvstændig stillingtagen og aktiv deltagelse i et moderne, flerkulturelt og demokratisk samfund. 

De dystre sider af historien
Vi arbejder på Campus Vejle HF med de mere dystre sider af historien. De emner der historisk set ikke har været de mest belyste. Bl.a. Danmarks markante rolle i den store handel med, og fragt af, slavegjorte fra Afrika til Caribien.
 

Der vil være fokus på konflikter, der er nationale og internationale, ideologiske forskelle og kampe igennem især det 20. århundrede, men naturligvis også samarbejde på tværs af nationer. 

Du lærer om 

 • Anvende din historiske viden på nutidige problemstillinger. 
 • Udvikler selvstændig, deltagende, demokratisk tænkning. 
 • Historisk analyse med fokus på bl.a. ”troværdighed”. 
 • Ideologiernes kamp i det 20. århundrede, herunder holocaust. 

Idræt (valgfag)

Læring gennem kroppen

Idræt er et praktisk fag. Faget kombinerer teori og praktisk træning inden for idrætsverdenen, hvilket vil give dig muligheden for at forstå og udforske de fundamentale aspekter ved fysisk aktivitet, sundhed og sport på et mere avanceret niveau.

I løbet af faget vil du blive introduceret til mange forskellige idrætsdiscipliner, det kunne fx være Hiphop, Flagfootball, Ultimate, Pickleball og Volleyball. Til disse discipliner vil der følge et teoretisk grundlag, som bl.a. kan omhandle anatomi, træningsprincipper, sundhedsfremme og kropsidealer. Store dele af arbejdet på idræt er baseret på samarbejde med dine medkursister, herunder er dele af eksamen gruppebaseret. Derfor vil du også dygtiggøre din evner indenfor ledelse og samarbejde.

Så hvis du gerne vil udvikle dine kompetencer indenfor fysisk træning, teknik og taktik, samtidig med du får en bedre forståelse for hvordan idræt spiller en rolle som et kulturelt og samfundsmæssigt fænomen. Så skal du vælge idræt.

Idræt B

På B-niveau skruer vi op for den teoretiske del, hvor det vil fylde halvdelen af undervisningen. Du vil også blive bekendt med diverse tests, så I kan teste jeres fysiologiske formåen. Dette bliver også relevant, da I skal gennemgå et træningsprojekt, hvor I får muligheden for at forbedre jer på et selvvalgt fysisk område.

Kemi

Kemi findes alle steder

Vores hverdag er fyldt med kemi. Har du nogensinde undret dig over, at man kan fylde et glas med vand, indtil det har top på? Eller tænkt over hvad der sker, når en kage hæver i ovnen? Det kan være du vil finde ud af hvorfor jern ruster, mens sølv ikke gør, eller være i stand til at forklare hvorfor olie og vand ikke kan blandes. Alle disse fænomener, og meget mere, skal vi undersøge i kemi.

I kemi lærer du om verdens byggesten; atomer og molekyler. Du lærer hvordan grundstoffer kan bindes sammen af kemiske bindinger og danne de molekyler der er livsnødvendige for os mennesker. Vi undersøger kemiske reaktioner i laboratoriet, lærer om syrer og baser og bliver i stand til at kende forskel på alkoholer og fedtstoffer på molekylært niveau.

I kemi arbejder vi med:

 • Kemiske modeller
 • Forklaring af kemiske fænomener
 • Forsøg i laboratoriet
 • Opgaveløsning
 • Journaler og rapporter

Matematik

Rejse gennem tal og teori

I matematik skærpes din logiske sans, og du bliver klædt på til at forholde dig kritisk til din omverden. At kunne forstå tal og behandle tal og matematiske modeller hjælper dig til at gennemskue argumentation og til selv at opbygge kvalificerede argumenter. 

Matematik indgår således som et redskab i mange andre fag på HF, hvor man bruger tal, grafer, formler og funktioner til at forstå og analysere problemstillinger. I matematik lærer du f.eks. at arbejde med funktioner, trigonometri, statistik og sandsynlighedsregning, som er emner, der er relevante for en lang række videre studier. 

På HF er matematik et obligatorisk fag på C-niveau. Det er muligt at tilvælge matematik på B-niveau, og tilvælger man en SOF-pakke, kan man også få det på A-niveau. 

Karakteristisk for faget 

 • Vi skaber modeller af virkeligheden med matematikken 
 • Matematiske metoder 
 • CAS værktøj 

Mediefag (valgfag)

Naviger gennem digital kreativitet

Mediefag er et af de kunstneriske fag i gymnasiet. I mediefag lærer du at afkode og kommunikere med levende billeder og du får derfor mulighed for at fordybe dig i forskellige typer af produktioner, formater, virkemidler og storytelling.  

Undervisningen er en kombination af teori og praksis, hvor du lærer at analysere forskellige former for levende billeder og derefter omsætte teorien i praksis ved at lave dine egne produktioner. Du kommer gennem alle medieproduktionens faser, fra ideudvikling og storyboards til filmning og redigering og til sidst selve distributionen af den færdige produktion.  

Hvis du er yderligere interesseret i mediefag, så kan du tjekke vildmedmediefag.dk ud, ligesom du kan se hvad vi laver i mediefag her på Campus Vejle via vores Instragram profil – Campus_Vejle_Film 

Se også filmen om mediefag

Religion

En rejse gennem tro og kultur

I religionsfaget arbejder vi med religioner ud fra en religionsvidenskabelig baggrund, hvor vi beskriver, analyserer og fortolker religioner og deres centrale fænomener i forhold til individ, gruppe og samfund. Vi vil beskæftige os med verdensreligioner som bl.a. kristendom og islam, og vi arbejder med religionerne ud fra både et lokalt samt globalt perspektiv. 

Formålet med faget er at give dig viden og forståelse af religioner og religioners betydning for mennesker og samfund samt at give dig indsigt i ligheder og forskelle inden for de enkelte religioner og mellem religionerne indbyrdes. Du vil blive undervist i at kunne redegøre for grundlæggende fænomenologiske begreber som myte, ritual, helligt og profant samt i at lave religionsfaglige analyser af religiøse og religionsfaglige tekster. Religionsfaget er relevant, da det sikrer et sagligt og fagligt udgangspunkt for at tage stilling til og agere i forhold til religioners rolle i en nutidig kontekst. 

 Karakteristisk for faget 

 • Almendannelse med henblik på medborgerskab 
 • Komparativ analyse af religiøs praksis og fortolkning 

 På HF er religion et obligatorisk fag på C-niveau, som indgår i kultur – og samfundsfagsgruppen sammen med samfundsfag og historie. Religion C kan tages som enkeltfag og derudover udbydes religion på B-niveau som valgfag.   

 

Musik (valgfag)

Udforsk musikens magiske lydlandskaber

Du kender helt sikkert musikfaget fra folkeskolen – noget med fællessang i rundkreds og blokfløjter. Musik på HF er ikke helt det samme. Vi har kasseret blokfløjterne, og så arbejder vi både praktisk og teoretisk. Det betyder, at vi både øver sammenspil sammen med de andre på holdet, men at vi også taler om musikhistorie og -kultur.

Prøv forskellige instrumenter
Hver gang synger vi fællessange sammen,
ligesom vi ofte laver rytmeøvelser, stump og sammenspil på instrumenter. Der er mulighed for at prøve forskellige instrumenter, også selvom man ikke har nogen erfaring fra tidligere. I den teoretiske del lærer du fagets metoder (musiklære, musikteori, hørelære) med henblik på at diskutere, analysere og perspektivere både klassisk musik og populærmusik fra ind- og udland og både nyere og ældre musik. Med andre ord: Vi skal snakke om alt fra Elvis til Beyonce og Tobias Rahim.

I undervisningen inddrages også musikkens historiske, kulturelle og sociale forhold. Til eksamen testes både de praktiske og teoretiske færdigheder, idet første del af eksamen består af et eller flere sammenspilsnumre, mens anden del består af en individuel mundtlig eksamen i musikteori og -analyse.

Psykologi

Tanker, adfærd og menneskets tankedybder

I psykologi er der fokus på de relationer og omstændigheder, som påvirker og udvikler mennesket gennem hele livet, herunder vores evne til at opleve, tænke, føle og handle.  

Ud fra fire hovedemner; socialpsykologi, udviklingspsykologi, kognition og læring samt identitet, lærer du om menneskets motiver, relationer, identitetsdannelse, hvordan vi opfatter, tænker og lærer samt hvorfor vi foretager os nogle ting, som f.eks. rygning. Forskellige retninger vil have hvert sit bud på rygning; adfærdspsykologien vil mene belønning er centralt. Udviklingspsykologien at opdragelse og opvækstvilkår er vigtige. Den eksistentielle psykologi, at det handler om at tage et ansvar for sit eget liv. 

Karakteristisk for faget:
Anskueliggøre problemstillinger ud fra flere forskellige psykologiske retninger og perspektiver; der er sjældent kun èn forklaring og løsning på et psykologisk problem.  

Arv og miljø diskussionen står centralt i undervisningen; er det opvækst eller genetik, der bestemmer, hvordan vi udvikler og begår os? 

Forholde sig kritisk til undersøgelser og eksperimenter. 

Samfundsfag

Forstå verden omkring dig

I Samfundsfag lærer du primært om danske samfundsforhold. Udgangspunktet er aktuelle danske sociale, økonomiske og politiske forhold, men der lægges også vægt på, hvordan forholdene i Danmark er påvirket af de globale processer, f.eks. Danmarks deltagelse i EU-samarbejdet.  

I faget lærer du at anvende begreber, teorier og metoder indenfor de tre fagområder: 

 • Sociologi: Stikordene er her socialisering, identitetsdannelse, samt sociale og kulturelle skel.
 • Økonomi: Stikordene er velfærd og herunder stat-marked-civilsamfund, samt økonomiske målsætninger og politikker.
 •  Politologi: Stikordene er politisk deltagelse, partier, ideologier, og beslutningsprocesser.

Derudover lærer du at opsøge viden om og analysere samfundsmæssige problemstillinger. Et overordnet formål med samfundsfag er, at du gennem indsigt og engagement i de sociale, økonomiske og politiske processer kan kvalificere dine egne standpunkter og meninger om det samfund, du er en del af.  

Fagpakken (KS)

Kultur- og samfundsgruppen (KS)

På den 2-årige HF arbejder fagene historie (på B-niveau), samfundsfag (på C-niveau) og religion (på C-niveau) sammen i fagpakken, Kultur- og samfundsfagsgruppen (forkortet KS). Det samlede forløb for alle tre fag er halvandet år, så eksamen ligger til jul på andet år. 

Ideen med det tværfaglige samarbejde mellem de tre fag er at give en grundlæggende indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling både lokalt, nationalt og globalt.  

Oplagte tværfaglige spørgsmål kunne være: Hvad betyder globalisering og kulturmøder for din hverdag og dine udfoldelsesmuligheder? Kan vi fortsat opretholde vores velfærdssamfund i fremtiden? Hvilke ideologier og livssyn præger verden i dag? 

De tre fag er skemalagt enkeltvis, men nogle undervisningsforløb er altså planlagt af de tre fag i fællesskab, mens andre er enkeltfaglige forløb med tid til at fordybe sig i hvert fags særlige teori, metoder og emner. 

Eksamen
Består af to dele. Først en fællesfaglig, individuel og mundtlig synopsisprøve i de tværfaglige forløb. Derefter bliver kun ét af de tre fag udtrukket til en individuel, mundtlig prøve. 

 

Fagpakken (NS)

Naturvidenskabelig faggruppe (NS)

På HF arbejder fagene geografi, biologi og kemi sammen i den naturvidenskabelige faggruppe (NF). Her kigger vi på verden med de “briller” som de tre fag tilsammen giver os. Vi ser på drivhuseffektens påvirkning på den arktiske biodiversitet, global sundhed og levevilkår eller energikredsløb og ressourceudnyttelse. På den måde bliver vi bedre i stand til at forstå os selv og vores rolle i en kompleks verden under hastig forandring. Vi bliver klædt på til at indgå i faglige debatter, som når der berettes om forurening af grundvandet i nyhederne eller når vi igen befinder os i den ophedede debat mellem el- og benzinbiler til familiefødselsdagen.  

Vi undersøger f.eks.: 

 • Vigtigheden af en varieret og sund kost 
 • Fordøjelsessystemet og dets enzymer 
 • Hvordan næringsstoffer er opbygget kemisk 
 • Fødevareforsyning 
 • Menneskers vilkår rundt om i verden  

Fagene afsluttes med både en tværfaglig og en særfaglig eksamen. 

Oplagte tværfaglige spørgsmål kunne være: Hvad betyder globalisering og kulturmøder for din hverdag og dine udfoldelsesmuligheder? Kan vi fortsat opretholde vores velfærdssamfund i fremtiden? Hvilke ideologier og livssyn præger verden i dag? 

De tre fag er skemalagt enkeltvis, men nogle undervisningsforløb er altså planlagt af de tre fag i fællesskab, mens andre er enkeltfaglige forløb med tid til at fordybe sig i hvert fags særlige teori, metoder og emner. 

Eksamen
Består af to dele. Først en fællesfaglig, individuel og mundtlig synopsisprøve i de tværfaglige forløb. Derefter bliver kun ét af de tre fag udtrukket til en individuel, mundtlig prøve. 

 

Søg om optagelse

Vil du på HF, kan du søge om optagelse frem til studiestart i begyndelsen af august 2024. Kommer du direkte fra 9. eller 10. klasse er ansøgningsfristen 1. marts 2024.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Kontakt HF studievejleder