Procedurer ved fravær o.a.

På Campus Vejle er elevernes læring i centrum. Derfor er det vigtig at man kommer til undervisningen og deltager i øvrige obligatoriske arrangementer.

Skolens vejledere og ledelse følger derfor eleverne og hjælper og griber ind, hvis en elevs fravær er ved at udvikle sig en i forkert retning.

Vi tager hensyn til at der kan være elever med særlige behov. Omvendt kan det også være nødvendigt at gribe ind med for eksempel tilbageholdelse af SU eller andre sanktioner, hvis en elev har et for højt fravær uden nogen gyldig grund.

Hvis eleven er under 18, vil forældrene få besked ved et for højt fravær.

Se også skolens studie- og ordensregler.