Forside EUX Business Uddannelsesretninger EUX Business Skoleophold Skoleophold detailspeciale

Skoleophold

Under din læretid som også kaldes dit hovedforløb, er der obligatoriske skoleophold og perioder med valgfag som du i samarbejde med din læreplads selv vælger. Valgfag har du mulighed for at tage på andre skoler. 

Spørgsmål til skoleophold

Tidspunkter for skoleophold

I dit hovedforløb indgår der 6 obligatoriske skoleperioder af hver en uges varighed på Campus Vejle. I oversigten kan du se, hvornår de næste obligatoriske skoleperioder ligger.

Kommende obligatoriske skoleophold

  2022 2023
1. skoleperiode   Uge 5
2. skoleperiode   Uge 11
3. skoleperiode   Uge 17
4. skoleperiode Uge 40  
5. skoleperiode Uge 45   
6. skoleperiode   Uge 9

Indhold på de obligatoriske skoleophold

1. skoleperiode – Kunden i centrum

Her lærer du om begreber som koncept, konceptstyring og butiksformer. Forbrugernes adfærd, deres indkøbsmønstre bliver belyst og du lærer derudover om valg af målgruppe, kundebetjening og service. 

Regnskab er en central del i den daglige butiksdrift. Her får du redskaber til at styre den daglige økonomi.

Detailhandlen er underlagt forskellige love. Du får indsigt i bl.a varedeklaration og lignende.

 

2. skoleperiode – Fang kundes opmærksomhed

Hvordan styrer vi kunde i butikken og opnår det optimale salg? Det lærer du om på 2. skoleophold, hvor du arbejder med butikkens visuelle profil, butiksindretning, eksponeringsformer, salgspladsstyring og space management.

Der bliver også lejlighed til. at du får viden om bl.a arbejdsmiljø, organisation og salgsregistrering.

3. skoleperiode – Markedsføring

Hvordan bliver målgruppen opmærksom på dine produkter og hvilket behov skal de dække hos forbrugeren? Det får du nyttig viden om, når vi på 3. skoleophold dykker ned i det store enme om markedsføring. Du kommer til at arbejde med multimarkedsføring, sammenhæng mellem målgruppe, medie, budskab og koncept.

Du lærer at arbejde med AIDA modellen og hvordan du i praksis sammensætter din markedsføring.

Sluttelig får du ogå indblik i markedsføringsloven.

4. skoleophold – Hvad gør konkurrenterne?

Der er også andre butikker som tilbyder de samme produkter som du gør. Det er dine konkurrenter som kæmper om de samme kunder som du gør. Derfor er det nødvendigt, at du lærer, hvordan du foretager konkurrentanalyse, imageanalyse og måske foretager mystery shopping. Alt dette bliver du meget klogere på i 4. skoleperiode.

Du lærer også om indkøb, salgs- og betalingsbetingelser, lagerstyring, genbestilling og e-handel.   

5. skoleophold – Opstart af egen virksomhed

Har du en drøm og egen butik? På dette skoleophold arbejder du med opstart af egen butik, forretningsplan og iværksætteri.

Du har allerede lært om grundlæggende økonomi og regnskab på et tidligere skoleophold. Nu går vi et spadestik dybere og du arbejder med bl.a budgetter, regnskaber og regnskabsforståelse. 

6. skoleperiode – Fagprøve

Inden du skal til den afsluttende fagprøve, får du en introduktion til fagprøve, herunder rammer og indhold, formalia omkring fagprøven, fagprøvegodkendelse og problemformulering.

Har du spørgsmål til dine skoleophold?

Kontakt Marianne Sveigaard Bechmann

Marianne Sveigaard Bechmann

Koordinator for hovedforløb