Forside EUX Business Uddannelsesretninger EUX Business Skoleophold Kontor offentlig administration

Kontor – Offentlig administration

En fremtid med mennesker og samfund

"Er du interesseret i kommunikation, markedsføring og økonomi? Kan du godt lide struktur og ordentlighed? Og kunne du tænke dig at arbejde på et kontor i det offentlige? Så er kontoruddannelsen indenfor offentlig administration lige noget for dig. "

Det offentlige Danmark som din arbejdsplads

Uddannelsen er målrettet mod alle typer af offentlige virksomheder – kommuner, regioner, sygehuse, uddannelsessteder, politiet, ministerier osv. Og kan derfor bruges bredt i hele den offentlige sektor…

Som kontorelev med speciale i Offentlig administration, bliver du uddannet i at kunne gennemføre- og løse de daglige administrative opgaver, der er en naturlig del af arbejdet i det offentlige.

Hovedforløbet tager op til 2 år og veksler imellem praktik i uddannelsesvirksomheden og skoleperioder på Campus Vejle.

Dit skoleophold

Under skoleperioderne er du sammen med andre elever fra eksempelvis kommuner og region, hvilket giver fin synergi og du får en bred forståelse for arbejdsopgaverne i de andre elevers organisationer.

Det du lærer på skoleopholdene på Campus Vejle, kan du direkte anvende når du kommer ”hjem” igen.

Vi sørger for at der altid er ”kobling” imellem skoleopholdene og tiden i egen organisation. Således sikrer vi, at du bliver super dygtig og et aktiv for din afdeling. Ja og så får du i øvrigt også et helt nyt netværk du kan trække på både under og efter din uddannelse.

Du arbejder under uddannelsen bla. med emner som sagsbehandling, vejledning, og arbejdsprocesser inden for administration.

Praksisnær undervisning
Skoleforløbene er tilrettelagt så de er meget praksisnære og de vil ofte være case-baserede. Dette for at du kommer til at arbejde med problemstillinger som ikke handler så meget om teori, men mere minder om det du kommer til at opleve ”ude i virkeligheden”.

Efter endt hovedforløb, er du klar til at varetage en spændende administrativ stilling i en af sektorens mange organisationer.

Offentlig administration – skoleophold

1. Skoleophold: Min arbejdsplads i det offentlige DEL 1 (januar på 1. år)

På 1. skoleophold får du en grundlæggende forståelse for hvordan den offentlige forvaltning er bygget op, hvordan opgaverne løses, og hvilke regler der særligt gælder for den måde opgaverne udføres på. Du får desuden indblik i det særlige ved kommunikationen i det offentlige og får præsenteret nogle værktøjer, som du kan bruge til din egen planlægning og til at samarbejde med kollegaer. 1. skoleperiode består af en række emner, som du kan se herunder:

 • Kommunikationsteorier og målgrupper
 • Kommunikation i det offentlige
 • Lovproces og praksis
 • Forvaltningsret
 • Persondatalov
 • Forvaltningens opbygning og opgavevaretagelse
 • Forståelse af samfundet og offentlige organisationer
 • Arbejdsmarkedsforhold
 • Psykologi og samarbejde
 • Planlægning
2. Skoleophold: Min arbejdsplads i det offentlige DEL 2 (september-oktober på 2. år)

På 2. skoleophold får du en forståelse for både de interne processer og arbejdsopgaver og de eksterne relationer. Man skal arbejde med vejledning af brugere, sagsbehandling, kvalitet og service samt samspillet med både den nære og fjerne omverden. Du får her et indblik i EUs betydning for arbejdet i den offentlige forvaltning og hvordan det offentlige samarbejder og samskaber med den private sektor. Og ikke mindst; hvordan man innoverer i det offentlige. Emnerne er igen koblet på de fire grundfag som er:

 • Dataindsamling
 • Sagsbehandling
 • EU
 • Offentligt og privat samspil
 • Kvalitet og service
 • Innovative processer og design-tænkning
 • Formidling og medier
3. Skoleophold: Min arbejdsplads i det offentlige DEL 3 (februar-marts på 2. år)

På 3. skoleophold får du et indblik hvordan det offentlige udvikler sig – og du skal blandt andet arbejde med organisationsudvikling og virksomhedskultur. Herudover sætter vi fokus på digital kommunikation, digital forvaltning og økonomi – også persondataloven og rekurssystemet vil blive behandlet grundigt på dette skoleophold. Igen med udgangspunkt i grundfagene, er der følgende emner:

 

 • Digital kommunikation
 • Databearbejdning
 • Digital forvaltning
 • Rekurs, tilsyn og kontrol
 • Økonomi
 • Virksomhedskultur
 • Kompetenceudvikling
 • Organisationsudvikling og forandringsprocesser

 

 

Har du spørgsmål til dine skoleophold?

Kontakt Marianne Sveigaard Bechmann

Marianne Sveigaard Bechmann

Koordinator for hovedforløb