Forside EUX Business Uddannelsesretninger EUX Business Skoleophold Detail uden profil

Detail uden profil

Detail uden profil er dit speciale når du ønsker at uddanne dig i en butik.  Du kommer til at lære om varepræsentation, kundeservice, markedsføring, kundeadfærd og en lang række andre fagområder som du får brug for i dit daglige arbejde.

Fremtidens detailhandel

En butik skal mere end sælge en vare

En elevuddannelse inden for detailbranchen giver dig den nyeste viden og trend når det drejer sig om at skabe den helt rigtige købsoplevelse i den fysiske butik. 

Som elev i detailbranchen uddannes du inden for detailområdet generelt, med viden om, hvordan du trækker nye kunder til butikken. Du lærer også om samspillet mellem fysisk og online butik og hvordan de to forretningsmodeller kan understøtte hinanden. 

Du får bl.a. viden om at arbejde med fremtidens detailhandel og lærer at navigere inden for:

  • Købsadfærd
  • Salgspladsstyring
  • Konkurrentanalyse
  • Opstart af egen virksomhed

Uddannelsens opbygning

EUX uddannelsen med detail uden profil tager mellem 3-4 år afhængig af din baggrund og alder.  Første del er et grundforløb efterfulgt af et studiekompetenceår med uddannelsesretning detail. Herefter følger et 2 årigt hovedforløb, hvor du er i lære i en butik inden for detailbranchen og følger skoleophold på Campus Vejle. Skoleophold er jævnt fordelt ud over din læretid.  

Skoleophold

Uddannelsen består af 6 ugers bundne skoleophold med mulighed for valgfag af 2-6 ugers varighed. Herudover skal du udarbejde en fagprøve.

De obligatoriske skoleophold tages på Campus Vejle, mens valgfag kan tages på andre skoler.

Se dine skoleophold

Har du spørgsmål til dine skoleophold?

Kontakt Marianne Sveigaard Bechmann

Marianne Sveigaard Bechmann

Koordinator for hovedforløb