Forside EUX Business Uddannelsesretninger Skoleophold

Skoleophold

I din læretid er der obligatoriske skoleophold og perioder med valgfag. Med baggrund i din uddannelsesaftale med lærepladsen fastlægges hvilket speciale du skal følge. På Campus Vejle kan du følge et af disse specialer:

  • Detail uden profil
  • Kontor med speciale i administration
  • Kontor med speciale i offentlig administration.

Spørgsmål til skoleophold

Skoleophold

Skoleopholdene varer fra 6 til 15 uger og er fordelt ud over læretiden. De er praksisnære og giver udbytte for både dig og din virksomhed. Vi tager udgangspunkt i din egen dagligdag som elev, så du får afprøvet nogle redskaber, som du kan tage med hjem i virksomheden og prøve af efterfølgende.

Undervisningen er en kombination af lærerstyrede oplæg, klassedebatter, gruppeopgaver og individuelle opgaver. Enkelte opgaver vil blive fremlagt for klassen og andre afleveres skriftligt.

På Campus Vejle udbyder vi 3 specialer

Detail uden profil

På detail uden profil kommer du igennem 6 obligatoriske skoleophold og herudover kan du sammen med din læreplads vælge op til 4 ugers valgfag. Valgfag har du mulighed for at supplere på andre skoler.

Læs om detailspecialet

Se dine skoleophold

Kontorspecialet Administration

På kontorspecialet administration kommer du igennem 4 obligatoriske skoleophold. Derudover skal du sammen med din læreplads vælge 2-5 valgfagsuger. Se tidspunkter for dine skoleophold her og læs mere om dine valgfag.

Læs om kontorspecialet

Se skoleophold og valgfag

Kontor – offentlig administration

På kontor med speciale i offentlig administration kommer du igennem 10 skoleuger fordelt på 3 ophold. 

Læs mere om uddannelsen

Skoleophold på andre uddannelsesinstitutioner

Skoleophold på de øvrige detailspecialer samt uddannelsesretningerne handel og event udbydes på IBC i Kolding eller på andre skoler.

Du kan læse mere om specialer på IBC Kolding her.

IBC Kolding

Afsluttende fagprøve

Som afslutning på dit hovedforløb skal du gennemføre en fagprøve, hvor du analyserer en udfordring i din virksomhed, kommer med begrundede, faglige løsningsforslag, og såvidt muligt prøver disse af.

Fagprøven består af en rapport og en mundtlig eksamen.

Inden du starter på skoleophold

Du har sikkert en masse tanker og spørgsmål om, hvordan det foregår med skoleophold på Campus Vejle. Læs mere om forskellige praktiske oplysninger her

Om skoleophold på Campus Vejle

Har du spørgsmål til dine skoleophold?

Kontakt Marianne Sveigaard Bechmann

Marianne Sveigaard Bechmann

Koordinator for hovedforløb