Forside EUX Business Uddannelsesretninger EUX Business Kontoruddannelsen Revision

Revision

Læs om:

Forudsætninger

Revision er afgørende for at sikre pålideligheden af en virksomheds økonomiske rapportering. Med et speciale i revision bliver du uddannet til at gennemgå og kvalitetssikre virksomheders regnskaber. Derudover kan du også arbejde med lønafstemninger, momsafregning og indberetning af skat. Kort sagt, du skal være god til tal.

Evnen til at analysere og vurdere regnskaber er afgørende inden for revision. Du skal kunne identificere fejl, uregelmæssigheder og potentielle risici i regnskaber. Derudover skal du have en solid matematisk forståelse for at kunne forstå og vurdere regnskaber korrekt. Ligeledes skal du have interesse for at sætte dig ind i lovgivningsmæssig viden, da revision er underlagt forskellige love og regler. Derfor skal du være indstillet på at efteruddanne dig i takt med, at reglerne ændre sig.

I jobbet som revisor, kan der være meget kundekontakt. Der er virksomheder, som skal have lavet bogføring, udarbejdet regnskab og udført revision, så du skal være meget serviceminded og være god til at have kundekontakt.

Du skal også være god til at samarbejde, da revisorer oftest arbejder i teams, hvor opgaverne løses i samarbejde med en eller flere kolleger.

Ansættelsesområde

Du arbejder oftest i et revisionsfirma.

 

Mød Anne – kontorelev med speciale i revision

Arbejdsområde

Du vil typisk arbejde med opgaver inden for revision, bogføring, momsafstemning, dokumentation, kontroltest, verificere regnskabsoplysninger og måske deltage i møder med kunder.

Kontakt studievejleder

Har du spørgsmål til specialet revision, er du velkommen til at kontakte EUX studievejledningen. 

Kontakt studievejleder