Forside EUX Business Speciale digital handel

Speciale digital handel

Speciale digital handel er din vej til at arbejde professionelt med handel, salg, kundeservice, markedsføring og meget mere i et online univers.

Din billet til fremtiden

En elevuddannelse inden for Digital Handel sikrer dig den nyeste viden inden for digital handel. For at tilbyde den bedste uddannelse til dig samt det bedst mulige udbytte for din virksomhed, udbydes uddannelsen i et tæt samarbejde mellem Campus Vejle, IBC og Tietgen.

Som elev i Digital Handel uddannes du inden for handelsområdet generelt, men også specifikt i at arbejde digitalt med handel. Særligt vil områder som digital købsadfærd, dataanalyse og digital forretningsforståelse være en del af din uddannelse og du vil
arbejde med områderne både i teori og praksis.

Du lærer at arbejde inden for det digitale koncept og lærer at navigere inden for:

 • Digital købsadfærd
 • Kommunikation
 • Digital markedsføring og analyse herunder: SoMe, Google analytics, SEO, Adwords og
  content marketing.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er med speciale i digital handel og tager
3 år. Det første år er et grundforløb på en erhvervsskole
med uddannelsesretning handel eller detail. Herefter
følger et 2 årigt hovedforløb, hvor du arbejder i
en virksomhed og følger skoleophold på Campus Vejle,
Tietgen og IBC. Der vil også være online elementer i
tråd med uddannelsens digitale fokus for at binde teori
og praksis sammen.

Uddannelsens indhold

Uddannelsen består af 5 ugers bundne skoleophold og 2-6 ugers valgfrie uger. Herudover skal du udarbejde en fagprøve.

De obligatoriske uger:

 • Digitalt salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Dataanalyse
 • Digital markedsføring

Eksempler på valgfag:

 • Logistik
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • Mundtlig fremstilling
 • E-procurement (indkøb)

Digital handel – Moduloversigt

Modul 1: Digital salg og forretningsforståelse

Dette fag er det første fag på specialet Digital handel. Formålet med dette fag er, at du stifter bekendtskab med de grundlæggende termer, trends, strukturer og barrierer for digital handel.

Faget er et fundament for hele uddannelsen og giver dig den grundlæggende forståelse for e-handel samt strukturer og processer i en e-handelsvirksomhed.

Digitalisering af virksomhederne har indflydelse på alle områder inden for virksomhedens drift, fx kommunikation, markedsføring, indkøb, salg, lager, logistik og så videre. ”You snooze you lose” er et rammende udtryk for, hvad der sker, hvis en virksomhed ikke følger med tiden.

Nye digitale forretningsmodeller har nærmest indflydelse fra dag ét, hvor især Netflix og Airbnb har disrupted markederne. Så uanset hvilken virksomhed du er hos, eller hvilken branche du er i, er det vigtigt at kende til de nuværende digitale værktøjer og være opmærksom på, hvordan nye teknologier påvirker dagligdagen. Alt dette og meget mere skal vi arbejde med på modul 1.

På modulet ”Digitalt salg og forretningsforståelse” får du blandt andet indblik i:

 • E-handlens udvikling
 • Digitale forretningsmodeller
 • Segmentering
 • Den digitale kunde
 • Afsætningskanaler
 • Markedsføringskanaler
 • Den digitale kunderejse
 • Købsadfærd
 • Kundeservice
 • Trends og tendenser

Modulet afvikles på Tietgenskolen, Odense

Modul 2: Digital købsadfærd

På dette modul for de kendskab til de grundlæggende begreber, når talen falder på ”kundens rejse” eller som den også hedder, Customer Journey. Vi skal arbejde med begrebet Customer journey, som et værktøj til brug for optimering af kundens rejse – både før, under og efter salget. Vi ser på den betydning Customer journey har for virksomheden drift og udvikling. 

Du bliver introduceret til det at kortlægge kundens rejse fra behovserkendelse til gennemført køb. Vi skal arbejde med, hvad et touch- og painpoint er og ikke mindst vigtigheden af at prioritere indsatsen, målt på hvad der kan svare sig. med de faktorer, der påvirker rejsen, herunder kundens aktuelle situation, de omgivelser, vedkommende befinder sig i, dennes ressourcer samt produktets karakter. Vi skal se på hvordan vi kan styrke de touchpoints som er gode og hvordan vi kan mindske de painpoints der måtte være og som gør ondt på virksomheden drift.

På modulet ”Digitalt købsadfærd” får du blandt andet indblik i:

 • Hvad er Customer journey?
 • Customer Journey Mapping
 • Touchpoints
 • Painpoints
 • ROPO (Research Online Purchase Offline)
 • O2O – Online 2 offline
 • Persona beskrivelse
 • Google Analytics
 • GDPR
 • User experience
 • Chatbots
 • Kundeloyalitet

Modulet afvikles på Campus Vejle

Modul 3: E-commerce drift og kundeservice

Dette fag introducerer dig til 5 overordnede emner, hvor du bliver ledt igennem det grundlæggende for, hvad det vil kræve at drive en online virksomhed. Du kommer til at arbejde med ’kundens oplevelse’, og hvad det er, kunderne forventer af en online virksomhed, både i form af services, lovgivningsmæssigt og teknisk. Derudover bliver du introduceret til forskellige systemer, der kan medvirke til at øge kundens oplevelse af virksomhedens online tilstedeværelse, være med til at fastholde kunderne samt øge omsætningen. For at kunne udnytte al den nye viden er det dog vigtigt at tænke kundeservice ind i alle aspekterne. Vi skal også omkring emnet ’verdens bedste servicemedarbejder’, hvor du vil blive introduceret til, hvad du kan gøre for at blive verdens bedste servicemedarbejder og dermed være med til at øge succesen for din online virksomhed. 

Som afslutning på modulet, skal vi arbejde med ’produktets rejse’, hvor vi blandt andet arbejder med ordreprocessen, både set i forhold til at få varer fra leverandøren/fabrikken og i forhold til at sende varer ud til kunderne, i form af hvad det kræver af lager, lagerbinding, forsendelsestyper, og hvordan der håndteres returforsendelser. 

På modul ”E-commerce drift og kundeservice” får du blandt andet indblik i:

 • Digitale salgskanaler
 • Retningslinjer og lovgivning på e-handelsområdet
 • Trends og tendenser
 • Forsyningskæden
 • Lager og logistik
 • Incoterms
 • Tab og svind
 • Kundeservice
 • Markedsføring og kundeservice
 • Kotlers kommunikationsmodel
 • Generationer
 • ABC kundeanalyse
 • CRM
 • Produktoprettelse og -optimering
 • Splittest
 • Databaseret kundeservice

Modulet afvikles på IBC, Kolding

Modul 4: Dataanalyse

”Big data er tidens buzzword for verdens voksende dataøkosystem af hurtige og forskelligartede data. Little data er en forbrugerdreven tendens til at opsamle og analysere personlige data til eget brug. De to tendenser er lige markante og vil i det næste årti langsomt smelte sammen.”

Med dette citat starter vi faget Dataanalyse, for hvor der før i tiden blev truffet beslutninger på baggrund af mavefornemmelser og personlige erfaringer – markedsføring blev groft sagt spredt i blinde, og effektmåling var på yderst usikkert grundlag – kan man med opsamlet data nu meget bedre analysere reelle målgrupper, deres medie- og indkøbsvaner. Og der er altid data til rådighed for at måle en given effekt. Data er i sandhed et nyt grundstof, og i det følgende skal du lære, hvordan du kan opsamle og bearbejde det i din praktikvirksomhed.

På modulet ”Dataanalyse” vil du blandt andet få indblik i:

 • Key Performance Indicator (KPI) på tværs af virksomheden
 • SMART modellen
 • Google Analytics
 • Datahåndtering
 • Indhentning af data
 • Kvalitet af datasæt
 • GDPR
 • Pivottabeller
 • Formidling af data gennem diagrammer
 • SEO
 • Trends indenfor dataanvendelse og -indhentning

Modulet afvikles på Tietgenskolen, Odense

Modul 5: Digital Markedsføring

Dette fag har fokus på den digitale markedsføring og hvad ”digital markedsføring” egentlig dækker over. Du vil igennem forløbet komme til at arbejde med de mange forskellige former for digitale indsatser en virksomhed kan vælge imellem, der i sidste ende gerne skal give virksomheden succes med deres digitale markedsføring. Du vil få en grundforståelse for, hvordan virksomheders forretningsmodel har ændret sig i løbet af årene, stærkt påvirket af den digitale verden – lige pludselig for nogle virksomheder, mens andre har været bedre til at følge tendenser og flytte sig efter kunderne. 

Vi ser på hvilke trends der ses inden for den digitale verden og hvordan spiller disse sammen med virksomhedens eksisterende markedsføringsstrategi? Vi skal også arbejde med de værktøjer virksomheden har, for at fastholde deres kunder eller besøgende, bl.a. ved hjælp af automation marketing. Men hvilket budskab skal markedsføringen have? Her kigger vi på Content markedsføring og ser hvordan virksomheden kan anvende dette. Derudover skal vi omkring loyalitetsprogrammer, som er blevet en vigtig spiller i kampen om kunderne og kundernes forbrug. Og vi skal selvfølgelig også omkring juraen indenfor området, så vi ved hvad vi må og hvad vi ikke må, når vi laver vores digital markedsførings strategi.

Når du har været igennem alle ugens emner, så er de første byggesten lagt til at planlægge din egen digitale markedsføringskampagne.

På modul ”Digital markedsføring ” vil du blandt andet få indblik i:

 • Hvad digital markedsføring er
 • Trends indenfor digital markedsføring
 • Content marketing
 • Automation marketing
 • EFU
 • ARIK – modellen
 • Loyalitetsprogrammer
 • Jura indenfor digital markedsføring
 • SEO
 • SoMe

Modulet afvikles på IBC, Kolding

Tilmelding til valgfag

Du tilmelder dig dine valgfag ved at udfylde valgfagsskemaet. Derefter sender du skemaet til Campus Vejle via din E-boks att. Claus Højer Nielsen.

Se her hvordan du sender sikkert til os via din E-boks.

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om uddannelsen, kan du kontakte.

Marianne Sveigaard Bechmann

Leder af Åbent Læringscenter

Send en mail til mbe@campusvejle.dk med dit navn og telefonnummer samt dine spørgsmål – så bliver du ringet op hurtigst muligt.