Forside EUX Business Praktikpladser

Praktikpladser

EUX-elever er eftertragtede af virksomhederne og du har rigtig gode muligheder for at finde en praktikplads. 

Sammenhæng mellem
teori og praksis

Dit elevforløb begynder når du har gennemført grundforløbet på EUX Business. Herefter veksler du mellem skole og praktik. Dermed får du skabt sammenhæng mellem teori i skolen og dine erfaringer ude i din virksomhed. 

Der er nye opgaver som varierer dag fra dag og du bliver personligt udfordret.

Vælg praktikplads efter din interesse

Læs mere her og få inspiration til dit valg af elevplads inden for kontor, handel, detail eller event. Vil du have et overblik over uddannelsesretninger og specialer kan du downloade folderen “Hvad kan jeg blive“.

Kontorspecialer:

     

Handelsspeciale

  

Detailspeciale

Event