Forside EUX Business Dit uddannelsesforløb

Dit uddannelsesforløb

Er du klar til at tage dit første skridt ind i erhvervslivet? EUX Business er en spændende mulighed, der giver dig en solid uddannelse og en række efterspurgte erhvervskompetencer. EUX Business baner vejen for dig med ambitioner inden for kontor, handel, økonomi eller detail/butik.

Få overblikket over dit uddannelsesforløb her.

Læs om:

Din indgang

Der er 3 forskellige indgange til dit uddannelsesforløb. Din alder, erfaring og tidligere uddannelse bestemmer, hvordan du starter. Din indgang er:

  • Du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse
  • Du er under 25 år
  • Du er over 25 år

Direkte fra 9. eller 10. klasse

Når du kommer direkte fra folkeskolen starter du på Grundforløb 1 som varer 1/2 år. I løbet af dit Grundforløb 1 bliver du introduceret til de 3 uddannelsesretninger du kan vælge. Det drejer sig om kontor, handel eller butik/detail. På Grundforløb 2 får du bl.a. fagspecifik undervisning i din valgte uddannelsesretning.

Du kan se hele dit uddannelsesforløb til din EUX studentereksamen her:

Direkte fra 9. eller 10. klasse

Du står her og har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 26 måneder.

Grundfor­løb 1

Her vælger du uddannelsesretning kontor, handel eller detail.

1/2 år

Grundfor­løb 2

1/2 år

Studie­kompe­tenceår

1 år

Læreplads

Se dine muligheder her

2 år

Læse videre

På kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Giver ikke adgang til universitet eller handels­højskole.

Karriere i erhvervs­livet

Eller du kan vælge at læse videre efter 4 års samlet EUX uddannelse på universiteter eller handels­højskoler.

Du er under 25 år

Når der er mere end 26 måneder siden du afsluttede folkeskolen stater du på Grundforløb 2 som varer et 1/2 år. Grundforløbet kan du tage i en klasse eller i Åbent Læringscenter som er Campus Vejles fleksible læringsmiljø.

Du kan se hele dit uddannelsesforløb til din EUX studentereksamen her:

Du er under 25 år

og står her med afsluttet folkeskole for mere end 26 måneder siden.

Grundfor­løb 2

Du kan tage grundforløbet i en klasse.

1/2 år

Grundfor­løb 2

Du kan tage grundforløbet i Åbent Læringscenter.

1/2 år

Studie­kompe­tenceår

1 år

Læreplads

Se dine muligheder her

2 år

Læse videre

På kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Giver ikke adgang til universitet eller handelshøjskole.

Karriere i erhvervslivet

Eller du kan vælge at læse videre efter din samlede EUX uddannelse (skoleophold + elevplads) på universitet eller handelshøjskole.

Du er over 25 år

Inden du kan begynde på dit forløb skal du have en realkompetencevurdering. Din realkompetencevurdering starter med en samtale her på skolen, hvor du dokumenterer dine erhvervserfaringer samt uddannelse. Det er denne vurdering som danner grundlag for længden af dit grundforløb og de fag du skal have.

Når realkompetencevurderingen er afsluttet, får du en uddannelsesplan som beskriver dit uddannelsesforløb. En realkompetencevurdering er gratis for dig og du bliver automatisk inviteret, når du er over 25 år. 

Du kan se hele dit uddannelsesforløb til din EUX studentereksamen her:

Realkom­petence­vurdering

Vi vurderer både dine faglige og personlige kompetencer og udarbejder en individuel uddannelsesplan. Her tager vi hensyn til, hvad du kan i forvejen.

Før opstart

Du skal have tre fag på C niveau før du starter på uddannelsen.

  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Samfundsfag C
Grundfor­løb 2

I Åbent Læringscenter.

1/2 år

Studie­kompe­tenceår

1 år

Læreplads

Se dine muligheder her

2 år

Læse videre

På kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Giver ikke adgang til universitet eller handelshøjskole.

Karriere i erhvervslivet

Eller du kan vælge at læse videre efter din samlede EUX uddannelse (skoleophold + elevplads) på universitet eller handelshøjskoler.

Du møder en ny verden

Nye EUX business fag venter på dig. Fag som du kan bruge til noget og fag som giver dig en grundig forståelse af erhvervslivet og de forskellige aspekter af handel, administration, markedsføring og økonomi, du vil møde på din karrierevej. 

Fagene er på niveauer A, B og C, hvor A er det højeste niveau.

 

EUX Business fag

Grundforløb 1
Dansk C
Engelsk C
Samfundsfag C
Erhvervsfag
Grundforløb 2
Afsætning C
IT C
Virksomhedsøkonomi C
Matematik C
Organisation C
Studiekompetence år
Dansk A
Afsætning B
Virksomhedsøkonomi B
IT B
Engelsk B
Markedskommunikation C
Innovation C
Tysk C
Erhvervsjura C

Studiekompetenceåret

Studiekompetenceåret på EUX Business er en afgørende del af uddannelsen, hvor du får mulighed for at styrke dine faglige kompetencer og opnå den nødvendige studiekompetence til at læse videre på en videregående uddannelse.

I løbet af studiekompetenceåret vil du have fag på både A- og B-niveau, der er nødvendige for at opnå den fulde studiekompetence til videregående uddannelse. 

Gennem undervisningen og opgaverne på studiekompetenceåret vil du blive udfordret og udvikle dine analytiske og skriftlige færdigheder. Du vil lære at tænke kritisk, analysere komplekse problemstillinger og formidle dine tanker og argumenter på en klar og sammenhængende måde. 

Pensum er ret omfattende på studiekompetenceåret. Forvent derfor, at der kræves en betydelig indsats fra din side, men omvendt får du også en faglig ballast til at forfølge dine karrieredrømme.

Hovedforløb (læreplads)

For at fuldføre uddannelsen skal du finde en læreplads i en virksomhed, hvor du fortsætte på hovedforløbet efter du har afsluttet studieåret og grundforløbet på Campus Vejle, som er første del af din EUX uddannelse. Du kan søge læreplads inden for bl.a. salg, markedsføring, handel, butiksdrift, spedition, økonomi og administration.

Under din læretid, som varer 2 år, får du uvurderlig erhvervserfaring. Det er her, teori møder praksis. Du indgår i virksomhedens daglige drift og opgaver, og dette giver dig en unik mulighed for at anvende og forstå de teorier og metoder, du har lært i skolen. Det styrker din faglige profil og du får mulighed for at dygtiggøre dig gennem praktisk læring. Under din læretid får du elevløn i virksomheden du er ansat i.

Skoleophold
I løbet af læretiden er du også på korte skoleophold, typisk med en varighed på nogle uger. Disse ophold giver dig ny viden og teori, som du efterfølgende kan anvende i praksis og bruge i dit daglige arbejde.

Færdiguddannet

Med en EUX Business åbner der sig en verden af muligheder. Uddannelsen giver dig en solid faglig ballast uanset om du beslutter dig for at forfølge dine karrieredrømme på arbejdsmarkedet, eller du vælger at læse videre.

Videregående uddannelsesmuligheder

Vælger du at læse videre efter din uddannelse har du disse muligheder.

  1. Professionsbacheloruddannelser – For eksempel inden for finans, markedsføring, innovation og entrepreneurship.
  2. Bacheloruddannelser på universitetet – Mulighed for at dykke dybere ned i eksempelvis international handel eller økonomi.
  3. Kandidatuddannelser – Efter en relevant bachelorgrad kan du specialisere dig endnu mere med en kandidatuddannelse.
  4. Akademiuddannelser – Korte, videregående uddannelser der kan kombineres med arbejde.