Forside EUD Business Speciale Detail uden profil

Specialet Detail uden profil

Din fremtid med butik og gode kundeoplevelser

Har du et godt købmands- og servicegen er en fremtid inden for butik og detail en livsvej. Giv kunderne et smil og og betjen dem med din hjælpsomhed som ligger dig helt naturlig. 

Med en karriere i detailhandlen får du viden om salg, kundeservice og varer. Desuden lærer du hvordan du køber ind, holder styr på lageret og ikke mindst hvordan varerne præsenteres bedst for kunderne. Et job i detailbranchen giver dig en alsidig hverdag som er fuld af nye op spændende opgaver.

Dine karrieremuligheder
Med den rigtige indstilling og masser af hårdt arbejde og resultater, kan du i løbet af nogle år stå i spidsen for en butik som salgsleder, souschef, butikschef eller måske du får dit eget geografiske område som district manager. Mulighederne er mange.   

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen Detail uden speciale tager 3 år. Det første år er et grundforløb på Campus Vejle. Herefter følger et 2 årigt hovedforløb, hvor du arbejder i en detailvirksomhed og følger skoleophold på Campus Vejle. Under dine skoleophold lærer du bl.a. om:

 • Målgrupper, købsadfærd og personligt salg
 • Indretning af butik og præsentation af varerne
 • Regnskab, økonomi og budgetter
 • Kundeadfærd, butiksoptimering og markedsføring

Dine skoleophold

Uddannelsen består af 5 ugers bundne skoleophold og 2-6 ugers valgfrie uger. Herudover skal du udarbejde en fagprøve.

De obligatoriske uger:

 • Digitalt salg og forretningsforståelse
 • Digital købsadfærd
 • E-commerce drift og kundeservice
 • Dataanalyse
 • Digital markedsføring

Eksempler på valgfag:

 • Præsentationsteknik og personlig fremtræden
 • Skriftlig fremstilling
 • logistik
 • Kommunikation via elektroniske medier
 • E-procurement (indkøb)

TEST

 • Test 1
 • Test 2
 • Test 3
 •  

Detail uden speciale – Moduloversigt

Modul 1:

Her arbejder du med begreber som koncept og konceptstyring, butiksformer, forbrugeradfærd og indkøbsmønstre, målgrupper, værdikæden, regnskab og økonomi, varedeklaration og lovgivning, kundebetjening og service, teamsamarbejde og konflikthåndtering.

Modul 2: Digital købsadfærd

På dette modul for de kendskab til de grundlæggende begreber, når talen falder på ”kundens rejse” eller som den også hedder, Customer Journey. Vi skal arbejde med begrebet Customer journey, som et værktøj til brug for optimering af kundens rejse – både før, under og efter salget. Vi ser på den betydning Customer journey har for virksomheden drift og udvikling. 

Du bliver introduceret til det at kortlægge kundens rejse fra behovserkendelse til gennemført køb. Vi skal arbejde med, hvad et touch- og painpoint er og ikke mindst vigtigheden af at prioritere indsatsen, målt på hvad der kan svare sig. med de faktorer, der påvirker rejsen, herunder kundens aktuelle situation, de omgivelser, vedkommende befinder sig i, dennes ressourcer samt produktets karakter. Vi skal se på hvordan vi kan styrke de touchpoints som er gode og hvordan vi kan mindske de painpoints der måtte være og som gør ondt på virksomheden drift.

På modulet ”Digitalt købsadfærd” får du blandt andet indblik i:

 • Hvad er Customer journey?
 • Customer Journey Mapping
 • Touchpoints
 • Painpoints
 • ROPO (Research Online Purchase Offline)
 • O2O – Online 2 offline
 • Persona beskrivelse
 • Google Analytics
 • GDPR
 • User experience
 • Chatbots
 • Kundeloyalitet

Modulet afvikles på Campus Vejle

Modul 3: E-commerce drift og kundeservice

Dette fag introducerer dig til 5 overordnede emner, hvor du bliver ledt igennem det grundlæggende for, hvad det vil kræve at drive en online virksomhed. Du kommer til at arbejde med ’kundens oplevelse’, og hvad det er, kunderne forventer af en online virksomhed, både i form af services, lovgivningsmæssigt og teknisk. Derudover bliver du introduceret til forskellige systemer, der kan medvirke til at øge kundens oplevelse af virksomhedens online tilstedeværelse, være med til at fastholde kunderne samt øge omsætningen. For at kunne udnytte al den nye viden er det dog vigtigt at tænke kundeservice ind i alle aspekterne. Vi skal også omkring emnet ’verdens bedste servicemedarbejder’, hvor du vil blive introduceret til, hvad du kan gøre for at blive verdens bedste servicemedarbejder og dermed være med til at øge succesen for din online virksomhed. 

Som afslutning på modulet, skal vi arbejde med ’produktets rejse’, hvor vi blandt andet arbejder med ordreprocessen, både set i forhold til at få varer fra leverandøren/fabrikken og i forhold til at sende varer ud til kunderne, i form af hvad det kræver af lager, lagerbinding, forsendelsestyper, og hvordan der håndteres returforsendelser. 

På modul ”E-commerce drift og kundeservice” får du blandt andet indblik i:

 • Digitale salgskanaler
 • Retningslinjer og lovgivning på e-handelsområdet
 • Trends og tendenser
 • Forsyningskæden
 • Lager og logistik
 • Incoterms
 • Tab og svind
 • Kundeservice
 • Markedsføring og kundeservice
 • Kotlers kommunikationsmodel
 • Generationer
 • ABC kundeanalyse
 • CRM
 • Produktoprettelse og -optimering
 • Splittest
 • Databaseret kundeservice

Modulet afvikles på IBC, Kolding

Modul 4: Dataanalyse

”Big data er tidens buzzword for verdens voksende dataøkosystem af hurtige og forskelligartede data. Little data er en forbrugerdreven tendens til at opsamle og analysere personlige data til eget brug. De to tendenser er lige markante og vil i det næste årti langsomt smelte sammen.”

Med dette citat starter vi faget Dataanalyse, for hvor der før i tiden blev truffet beslutninger på baggrund af mavefornemmelser og personlige erfaringer – markedsføring blev groft sagt spredt i blinde, og effektmåling var på yderst usikkert grundlag – kan man med opsamlet data nu meget bedre analysere reelle målgrupper, deres medie- og indkøbsvaner. Og der er altid data til rådighed for at måle en given effekt. Data er i sandhed et nyt grundstof, og i det følgende skal du lære, hvordan du kan opsamle og bearbejde det i din praktikvirksomhed.

På modulet ”Dataanalyse” vil du blandt andet få indblik i:

 • Key Performance Indicator (KPI) på tværs af virksomheden
 • SMART modellen
 • Google Analytics
 • Datahåndtering
 • Indhentning af data
 • Kvalitet af datasæt
 • GDPR
 • Pivottabeller
 • Formidling af data gennem diagrammer
 • SEO
 • Trends indenfor dataanvendelse og -indhentning

Modulet afvikles på Tietgenskolen, Odense

Modul 5: Digital Markedsføring

Dette fag har fokus på den digitale markedsføring og hvad ”digital markedsføring” egentlig dækker over. Du vil igennem forløbet komme til at arbejde med de mange forskellige former for digitale indsatser en virksomhed kan vælge imellem, der i sidste ende gerne skal give virksomheden succes med deres digitale markedsføring. Du vil få en grundforståelse for, hvordan virksomheders forretningsmodel har ændret sig i løbet af årene, stærkt påvirket af den digitale verden – lige pludselig for nogle virksomheder, mens andre har været bedre til at følge tendenser og flytte sig efter kunderne.

Vi ser på hvilke trends der ses inden for den digitale verden og hvordan spiller disse sammen med virksomhedens eksisterende markedsføringsstrategi? Vi skal også arbejde med de værktøjer virksomheden har, for at fastholde deres kunder eller besøgende, bl.a. ved hjælp af automation marketing. Men hvilket budskab skal markedsføringen have? Her kigger vi på Content markedsføring og ser hvordan virksomheden kan anvende dette. Derudover skal vi omkring loyalitetsprogrammer, som er blevet en vigtig spiller i kampen om kunderne og kundernes forbrug. Og vi skal selvfølgelig også omkring juraen indenfor området, så vi ved hvad vi må og hvad vi ikke må, når vi laver vores digital markedsførings strategi.

Når du har været igennem alle ugens emner, så er de første byggesten lagt til at planlægge din egen digitale markedsføringskampagne.

På modul ”Digital markedsføring ” vil du blandt andet få indblik i:

 • Hvad digital markedsføring er
 • Trends indenfor digital markedsføring
 • Content marketing
 • Automation marketing
 • EFU
 • ARIK – modellen
 • Loyalitetsprogrammer
 • Jura indenfor digital markedsføring
 • SEO
 • SoMe

Modulet afvikles på IBC, Kolding

Tilmelding til valgfag

Du tilmelder dig dine valgfag ved at udfylde valgfagsskemaet. Derefter sender du skemaet til Campus Vejle via din E-boks att. Claus Højer Nielsen.

Se her hvordan du sender sikkert til os via din E-boks.

Vil du vide mere

Ønsker du at vide mere om uddannelsen, kan du kontakte.

Marianne Sveigaard Bechmann

Leder af Åbent Læringscenter

Send en mail til Marianne Bechmann med dit navn og telefonnummer samt dine spørgsmål – så bliver du ringet op hurtigst muligt.