Forside EUD Business Mesterlære

Mesterlære

Mesterlære er en anden måde at tage en uddannelse på. Når du starter i en mesterlæreaftale, starter du direkte som elev i butikken/virksomheden, uden først at have været på skole. Herefter udarbejder vi en plan i samarbejde mellem Campus Vejle og din virksomhed om, hvordan og hvornår skoledelen skal gennemføres i en kombination med din elevtid.

Kontakt lærepladskonsulent

Spring direkte ud i uddannelse

Lærer du bedst gennem praktisk arbejde, så har vi den rigtige uddannelse for dig. 

Med en mesterlæreaftale inden for detail eller handel springer du lige ud i arbejdet, og tager skoledelen indimellem. Mesterlære er:

  • Læreplads fra dag ét i uddannelsen
  • Mere praktik frem for skole
  • Du får elevløn hele perioden
  • Lær af dine kollegaer

Mesterlære er for dig, som gerne vil starte med praktikken og tage skoledelen i mindre bidder.

Måske du allerede har kontakt til en virksomhed? Måske arbejder du der allerede som ufaglært? Måske kender du nogen, der kender nogen?

Væk fra skærmen – ud i virkeligheden

Mød Alexander som er mesterlære elev hos Bilka i Vejle og hør hans erfaringer med mesterlære. “Det er ude i det virkelige liv, man bruger det man lærer på skolen” siger Alexander. 

Derfor valgte jeg at starte på mesterlære

"Efter min studentereksamen, var det min plan at arbejde et år og derefter tage ud og rejse. Men Corona spændte ben for rejsedrømmene. Jeg blev derfor i virksomheden, hvor jeg arbejdede og da jeg godt kunne tænke mig noget med handel, service, kunder og mennesker generelt, spurgte jeg min chef, om jeg kunne gå i lære hos hende og det kunne jeg godt. Da jeg var i virksomheden i forvejen, var det derfor det nemmeste at gå i mesterlære."

Mathilde Wihrs Kristensen

Fordele med en mesterlære

"Har du en uddannelse i forvejen kan du få forkortet mesterlæreuddannelsen. Det har jeg benyttet, da jeg har en studentereksamen og får min mesterlære forkortet med knap 2 år. Derudover er der meget veksling mellem det praktiske arbejde og det faglige på skolen. Fordelen er, at jeg kan prøve det jeg har lært og finde ud af, hvor jeg kan bruge det. Nu kan jeg også sætte ord og begreber på det jeg laver, før udførte jeg det bare."

Mathilde Wihrs Kristensen

Fremtiden med en mesterlære

"På længere sigt kunne jeg godt tænke mig noget med mennesker, butik og måske økonomi. Nu er det nemmere at komme videre, når jeg har en uddannelse."

Mathilde Wihrs Kristensen

Dit uddannelsesforløb

Når du har fundet virksomheden, hvor du gerne vil være i mesterlærer, ser dit mesterlæreforløb således ud.

Uddannelses­aftale

Du skal selv skaffe en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Dit forløb

Dit uddannelsesforløb skræddersys i samarbejde med din læreplads. Du er skiftevis på skole og på din arbejdsplads.

Op til 3 år

Fortsætte i job

Du bliver en værdifuld medarbejde med stærke kompetencer og kan sandsynligvis fortsætte i virksomheden efter endt uddannelsesforløb.

Læse videre

Efter afsluttet mesterlære kan du læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Et mesterlæreforløb varer op til 3 år. Derefter kan du fortsætte i job eller vælge at læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser 1-2 år).

Fordele ved mesterlæremodellen

Uddannelsen lægger vægt på det praktiske og for dig betyder det:
• Du kan starte i lære med det samme
• Du får elevløn i hele perioden. De dage du er på skole, får din virksomhed refunderet din løn
• Du får skoledelen (grundforløbet) i små bidder i stedet for et længere forløb på skolen og undgår at blive skoletræt.
• Stor sandsynlig for at du kan blive i virksomheden, når du er udlært, da du er en eftertragtet arbejdskraft.

Hvem kan komme i mesterlære?

Mesterlære kan vælges af alle som ønsker en erhvervsuddannelse inden for detail, handel og event og som har fundet en læreplads. Ønsker du mesterlære inden for kontor, er det kun muligt for studenter.

Individuel plan

I forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen udarbejder virksomheden og Campus Vejle i fællesskab en uddannelsesplan for de fag du skal igennem.

Nogle fag lærer du på Campus Vejle, mens din arbejdsgiver lærer dig de praktiske kompetencer.

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisning i Åbent Læringscenter

Undervisningen foregår i Åbent Læringscenter på Campus Vejle. Her arbejder du selvstændigt med teori og opgaver. Der er undervisere tilstede i Åbent Læringscenter, som du kan få råd og vejledning af.

Som elev skal du være indstillet på at være selvkørende med din læring og selv have en meget aktiv rolle i dit læringsforløbet.

Du får en fast kontaktlærer tilknyttet, der også er kontaktperson for din læreplads.

Mesterlæreforløbet

Når du har afsluttet dine fag på grundforløbet efter dit første år i mesterlære, indstilles du til en mesterlæreprøve. Den foregår på din arbejdsplads. Her løser du en opgave, og præsenterer den for din virksomhed og din kontaktlærer.

Efter mesterlæreforløbet

Når du har bestået prøven, fortsætter du på din læreplads med praktisk oplæring. Det hedder også dit hovedforløb. Her veksler du mellem arbejde på din læreplads og skoleophold.

Sådan kommer du igang

Er mesterlære din vej til en erhvervsuddannelse? Hvis ja, skal du gøre følgende:

  1. Første skridt er, at du skal finde en læreplads inden for det fag du ønsker at blive uddannet i. Det kan f.eks. være i detail-, handels-, eller servicebranchen.
  2. Når du har fundet din læreplads kontakter du os. Derefter får du en kontaktlærer tildelt og sammen med dig og din mester laver vi en uddannelsesplan og en uddannelsesaftale som du underskriver.
  3. Du bliver guidet af skolen og virksomheden gennem din praktiske oplæring, og får en plan over de fag, du skal gennemføre på skolen. Efter gennemførelse af skoledelen skal du forvente at skulle til en mundtlig eksamen i et af grundfagene.
  4. Efter afsluttet mesterlæreperiode planlægger skole og virksomhed i samarbejde din mesterlæreprøve, som afvikles i virksomheden/butikken. Denne bedømmes med bestået/ikke bestået. Efter bestået mesterlæreprøve overgår du til det almindelige elevforløb, også kaldet hovedforløb.

For virksomheder

Hør hvad andre virksomheder fortæller om deres erfaringer og fordele ved at ansætte en elev i mesterlærer.

Kontakt og hjælp til en læreplads

Der slås kun få mesterlærestillinger op. Derfor skal du selv finde din læreplads. Ofte er det nemmeste, at du arbejder i virksomheden i forvejen.

Har du behov for vejledning og tips til, hvordan du finder en læreplads, er lærepladskonsulent Stine Palmelund Klejstrup klar til at hjælpe dig.

Når du har fundet en læreplads

Kontakter du Stine og hun hjælper dig videre med dit forløb.

Få mere at vide

Udfyld formularen med dit navn, telefonnummer m.m. og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.

Læreplads­konsulent

Stine Palmelund Klejstrup

Lærepladskonsulent