Forside EUD Business Mesterlære

Mesterlære

Mesterlære er en anden måde at tage en uddannelse på. Når du starter i en mesterlæreaftale, starter du direkte som elev i butikken/virksomheden, uden først at have været på skole. Herefter udarbejder vi en plan i samarbejde mellem Campus Vejle og din virksomhed om, hvordan og hvornår skoledelen skal gennemføres i kombination med din læretid.

Kontakt lærepladskonsulent

Hvad er mesterlære?

Lærer du bedst gennem praktisk arbejde? Så har vi den rigtige uddannelse til dig. 

Med en mesterlæreaftale inden for butik eller handel springer du lige ud i arbejdet og i løbet af de første måneder, er du på skole nogle dage om ugen.

Med en mesterlære får du en lidt længere uddannelsesaftale (dækker hele uddannelse), end hvis du valgte et traditionelt forløb med først skoleophold (grundforløb) og derefter læretid (hovedforløb og uddannelsesaftale).

En mesterlære giver dig

  • Læreplads fra dag ét i uddannelsen
  • Mere praktik frem for skole
  • Du får elevløn under hele uddannelsen. 
  • Du lærer af dine kollegaer

Mesterlære er for dig, som gerne vil starte med praktikken og tage skoledelen i mindre bidder.

Hvem kan komme i mesterlære?

Mesterlære kan vælges af alle som ønsker en erhvervsuddannelse inden for butik, handel og event og som har fundet en læreplads. Ønsker du mesterlære inden for kontor, er det kun muligt, hvis du har en studentereksamen (HHX, STX, HF eller HTX).

Væk fra skærmen – ud i virkeligheden

Mød Alexander som er mesterlære elev hos Bilka i Vejle og hør hans erfaringer med mesterlære. “Det er ude i det virkelige liv, man bruger det man lærer på skolen” siger Alexander. 

Løn som mesterlære

Som mesterlæreelev får du elevløn i hele uddannelsesperioden – også de dage, du er på skole.

Hvor meget kan du regne med at få i løn?  Det afhænger af branchen du uddanner dig indenfor, din erfaring, eventuelt tidligere uddannelse og hvor langt dit uddannelsesforløb strækker sig over.

Din løn er fastsat af overenskomsten for branchen du ønsker at uddanne dig i. Lønniveauet er en mindsteløn, hvor du selv har mulighed for at forhandle dig frem til en højere løn. 

Startløn
Startlønnen for elever på erhvervsuddannelser ligger ofte mellem kr. 13.000 og kr. 15.000 om måneden. Lønnen stiger årligt i takt med at du får mere erfaring. 

Oftest vil der være mulighed for at aftale et tillæg med din arbejdsgiver, hvis du har gennemført en HHX, studentereksamen, HF eller HTX.

Når du er på skole, får din arbejdsgiver refunderet din løn hos AUB (Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag).

1

Voksenelev – du får en højere løn

Er du over 25 år når du starter på et mesterlæreforløb, er du voksenelev og du skal have en højere løn. På butiksområdet vil din løn svare til en ufaglært, som er knap kr. 20.000 om måneden. Husk at løn er til forhandling og at en månedsløn på knap kr. 20.000 er en ca. løn.

På handels- og kontorområdet fastsættes din løn ud fra kvalifikationer og tidligere uddannelse. 

Derfor valgte jeg at starte på mesterlære

"Efter min studentereksamen, var det min plan at arbejde et år og derefter tage ud og rejse. Men Corona spændte ben for rejsedrømmene. Jeg blev derfor i virksomheden, hvor jeg arbejdede og da jeg godt kunne tænke mig noget med handel, service, kunder og mennesker generelt, spurgte jeg min chef, om jeg kunne gå i lære hos hende og det kunne jeg godt. Da jeg var i virksomheden i forvejen, var det derfor det nemmeste at gå i mesterlære."

Mathilde Wihrs Kristensen

Fordele med en mesterlære

"Har du en uddannelse i forvejen kan du få forkortet mesterlæreuddannelsen. Det har jeg benyttet, da jeg har en studentereksamen og får min mesterlære forkortet med knap 2 år. Derudover er der meget veksling mellem det praktiske arbejde og det faglige på skolen. Fordelen er, at jeg kan prøve det jeg har lært og finde ud af, hvor jeg kan bruge det. Nu kan jeg også sætte ord og begreber på det jeg laver, før udførte jeg det bare."

Mathilde Wihrs Kristensen

Fremtiden med en mesterlære

"På længere sigt kunne jeg godt tænke mig noget med mennesker, butik og måske økonomi. Nu er det nemmere at komme videre, når jeg har en uddannelse."

Mathilde Wihrs Kristensen

Dit uddannelsesforløb

Når du har fundet virksomheden, hvor du gerne vil være i mesterlærer, ser dit mesterlæreforløb således ud.

Uddannelses­aftale

Du skal selv skaffe en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Dit forløb

Dit uddannelsesforløb skræddersys i samarbejde med din læreplads. Du er skiftevis på skole og på din arbejdsplads.

Op til 3 år

Fortsætte i job

Du bliver en værdifuld medarbejde med stærke kompetencer og kan sandsynligvis fortsætte i virksomheden efter endt uddannelsesforløb.

Læse videre

Efter afsluttet mesterlære kan du læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Et mesterlæreforløb varer op til 3 år. Derefter kan du fortsætte i job eller vælge at læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser 1-2 år).

Hvordan foregår undervisningen?

Undervisning i Åbent Læringscenter

Undervisningen foregår i Åbent Læringscenter på Campus Vejle. Her arbejder du selvstændigt med teori og opgaver. Der er undervisere tilstede i Åbent Læringscenter, som du kan få råd og vejledning af.

Som elev skal du være indstillet på at være selvkørende med din læring og selv have en meget aktiv rolle i dit læringsforløbet.

Du får en fast kontaktlærer tilknyttet, der også er kontaktperson for din læreplads.

Mesterlæreforløbet

Når du har afsluttet dine fag på grundforløbet efter dit første år i mesterlære, indstilles du til en mesterlæreprøve. Den foregår på din arbejdsplads. Her løser du en opgave, og præsenterer den for din virksomhed og din kontaktlærer.

Efter mesterlæreforløbet

Når du har bestået prøven, fortsætter du på din læreplads med praktisk oplæring. Det hedder også dit hovedforløb. Her veksler du mellem arbejde på din læreplads og skoleophold.

Sådan kommer du igang

Er mesterlære din vej til en erhvervsuddannelse? Hvis ja, skal du gøre følgende:

  1. Første skridt er, at du skal finde en læreplads inden for det fag du ønsker at blive uddannet i. Det kan f.eks. være i butiks-, handels-, eller servicebranchen.
  2. Når du har fundet din læreplads kontakter du os. Derefter får du en kontaktlærer tildelt og sammen med dig og din mester laver vi en uddannelsesplan og en uddannelsesaftale som du underskriver.
  3. Du bliver guidet af skolen og virksomheden gennem din praktiske oplæring, og får en plan over de fag, du skal gennemføre på skolen. Efter gennemførelse af skoledelen skal du forvente at skulle til en mundtlig eksamen i et af grundfagene.
  4. Efter afsluttet mesterlæreperiode planlægger skole og virksomhed i samarbejde din mesterlæreprøve, som afvikles i virksomheden/butikken. Denne bedømmes med bestået/ikke bestået. Efter bestået mesterlæreprøve overgår du til det almindelige elevforløb, også kaldet hovedforløb.

Kontakt og hjælp til en læreplads

Der slås kun få mesterlærestillinger op. Derfor skal du selv finde din læreplads. Ofte er det nemmeste, at du arbejder i virksomheden i forvejen.

Har du behov for vejledning og tips til, hvordan du finder en læreplads, er lærepladskonsulent Stine Palmelund Klejstrup klar til at hjælpe dig.

Når du har fundet en læreplads

Kontakter du Stine og hun hjælper dig videre med dit forløb.

Få mere at vide

Udfyld formularen med dit navn, telefonnummer m.m. og vi kontakter dig så hurtigt som muligt.

Læreplads­konsulent

Stine Palmelund Klejstrup

Lærepladskonsulent