Forside EUD Business Lige fra folkeskolen

EUD Business

Når du begynder på EUD Business direkte fra 9. eller 10. klasse starter du på Grundforløb 1 (GF1). 

Dit uddannelsesforløb

Første år på EUD Business uddannelsen består af Grundforløb 1 som varer 20 uger og derefter Grundforløb 2 som også varer 20 uger. På Grundforløb 2 vælger du en linje ud fra hvilken branche du ønsker at søge din læreplads i. Du kan vælge mellem følgende 3 linjer:

 • Detail
 • Handel
 • Event

Efter dine 2 grundforløb starter du på hovedforløbet, hvor du har dit lærepladsforløb i en virksomhed. På dit hovedforløb indgår der skoleophold i kortere perioder.

Dit hovedforløb varer 2 år og sammenlagt med grundforløb 1 og 2 på et år, er du faglært på kun 3 år. Du står med specialviden inden for dit fagområde og klar til dit næste skridt ud på arbejdsmarkedet.

Du kan også vælge at læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Se hele dit uddannelsesforløb til en EUD Business uddannelse her:

Direkte fra 9. eller 10. klasse

Du står her og har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 26 måneder.

Grundforløb 1
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsfag

20 uger

Grundforløb 2
 • Virksomhedsøk. C
 • Erhvervsinformatik C
 • Afsætning C
 • Innovation C

Valgfag

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Lærepladssøgning

20 uger

Vælg linje på Grundforløb 2

Detail

 • Salgsassistent
 • Dekoratør
 • Blomsterdekoratør
 • Digital Handel
 • Convenience
 • Retail Manager

Handel

 • Handelsassistent
 • Indkøbsassistent
 • logistikassistent
 • Digital handel

Event

 • Eventkoordinator
Hovedforløb og læreplads

Her har du din læretid i en virksomhed.

Efter afsluttet hovedforløb og læretid er du faglært. Derefter kan du vælge mellem.

2 år

Fortsætte i job

Indenfor detail, handel eller event.

Læse videre

Læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Grundforløb 2

Specialiser dig gennem fagretninger

På EUD Business på Campus Vejle, kan du specialisere dig gennem to fagretninger på Grundforløb 2. 

Detail og E-handel: Denne retning er for dig, der drømmer om et job som salgsassistent inden for specialhandel, f.eks. i en sportsforretning, tøjbutik, byggemarked eller i dagligvarehandlen.

Business to Business: Denne retning er for dig, der vil have en hverdag med handel mellem virksomheder og drømmer om job som fx handelsassistent, indkøbsassistent, logistikassistent eller eventkoordinator.

Detail og E-handel

Med speciale i Detail og E-handel lærer du, at vejlede kunder og præsentere varerne overfor kunderne. Du bliver skarp på indkøb og får redskaber til at styre et lager samt viden om økonomi i butiksbranchen.

I løbet af din uddannelse vil du bl.a. arbejde med:

 • Kundeekspedition
 • Vareeksponering
 • Indkøb
 • Markedsføring
 • E-handel og vedligeholdelse af web-shop

Business to Business

Vælger du Business to Business er fokus rettet mod salg, service, logistik og indkøb mellem virksomheder. I dit job bliver du bindeled mellem din virksomhed og dens leverandører, kunder og øvrige forretningsforbindelser. Et vigtigt mål er, at forøge virksomhedens produkter, hvorved de sælges videre med fortjeneste.

I løbet af din uddannelse vil du bl.a. arbejde med:

 • Salg
 • Markedføring
 • Økonomi
 • Indkøb
 • Logistik

Dine fag på begge linjer

Din læreplads

Her kan du læse mere om spændende lærepladser og om hvordan din læretid foregår.

Din læreplads

Søg om optagelse

Vil du på EUD Business? Så søg om optagelse senest 13. marts på optagelse.dk når du kommer direkte fra folkeskolen.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Kontakt studievejledningen