Hjem EUD Business EUD Business lige fra folkeskolen

EUD Business

Når du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Uddannelsesforløb

Når du starter direkte efter folkeskolen begynder du på Grundforløb 1 som varer 20 uge. Derefter fortsætter du på Grundforløb 2 som også varer 20 uger. På grundforløb 2 vælger du linje ud fra hvilken branche du ønsker at søge praktikplads. Du kan vælge mellem disse 3 linjer:

 • Detail
 • Handel
 • Event

Du kan se hele dit uddannelsesforløb til en EUD Business uddannelse her:

Direkte fra 9. eller 10. klasse

Du står her og har afsluttet folkeskolen inden for de seneste 26 måneder.

Grundforløb 1
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsfag

20 uger

Grundforløb 2
 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Afsætning C
 • Innovation C

Valgfag

 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Praktikpladssøgning

20 uger

Vælg linje på Grundforløb 2

Detail

 • Salgsassistent
 • Dekoratør
 • Blomsterdekoratør
 • Digital Handel
 • Convenience
 • Retail Manager

Handel

 • Handelsassistent
 • Indkøbsassistent
 • logistikassistent
 • Digital handel

Event

 • Eventkoordinator
Faglært

Efter afsluttet hovedforløb og elevtid er du faglært. Derefter kan du vælge mellem.

Fortsætte i job

Indenfor detail, handel eller event.

Læse videre

Læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Når du har afsluttet dit hovedforløb er du faglært. Du kan derefter vælge at fortsætte i job eller læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Specialiser dig gennem fagretninger

På EUD Business kan du specialisere dig gennem to fagretninger på grundforløb 2. 

Detail og E-handel: Denne retning er for dig, der drømmer om et job som salgsassistent inden for specialhandel, f.eks. i en sportsforretning, tøjbutik, byggemarked eller i dagligvarehandlen.

Business to Business: Denne retning er for dig, der vil have en hverdag med handel mellem virksomheder og drømmer om job som fx handelsassistent, indkøbsassistent, logistikassistent eller eventkoordinator.

Detail og E-handel

Med speciale i Detail og E-handel lærer du, at vejlede kunder og præsentere varerne overfor kunderne. Du bliver skarp på indkøb og får redskaber til at styre et lager samt viden om økonomi i butiksbranchen.

I løbet af din uddannelse vil du bl.a. arbejde med:

 • Kundeekspedition
 • Vareeksponering
 • Indkøb
 • Markedsføring
 • E-handel og vedligeholdelse af web-shop

Dine fag

Obligatoriske fag

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Afsætning C
 • Innovation C
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsfag
 • Uddannelsesspecifikke fag
 • Praktikpladssøgning
 • Motion og bevægelse 

Business to Business

Vælger du Business to Business er fokus rettet mod salg, service, logistik og indkøb mellem virksomheder. I dit job bliver du bindeled mellem din virksomhed og dens leverandører, kunder og øvrige forretningsforbindelser. Et vigtigt mål er, at forøge virksomhedens produkter, hvorved de sælges videre med fortjeneste.

I løbet af din uddannelse vil du bl.a. arbejde med:

 • Salg
 • Markedføring
 • Økonomi
 • Indkøb
 • Logistik

Dine fag

Obligatoriske fag

 • Virksomhedsøkonomi C
 • Erhvervsinformatik C
 • Afsætning C
 • Innovation C
 • Dansk C
 • Engelsk C
 • Erhvervsfag
 • Uddannelsesspecifikke fag
 • Praktikpladssøgning
 • Motion og bevægelse 

Søg om optagelse

Vil du på EUD? Så søg om optagelse inden 1. marts på optagelse.dk når du kommer direkte fra folkeskolen.

Du kan kontakte studievejledningen for at høre mere.

Kontakt studievejledningen