Forside EUD Business fag

Fag på EUD grundforløb

Oversigt over de fag du skal have på EUD Business.

Læs om:

Afsætning C

I faget afsætning lærer du om, hvordan en virksomhed sælger en vare eller tjenesteydelse. Du lærer om markedsforhold, markedsføring, service og kundebetjening. Du lærer om marketingmixet, der handler om de parametre, virksomheden anvender for at ramme målgruppen bedst muligt, så den kan nå sine mål.

Læs mere

Dansk C

Faget lærer dig at udtrykke dig præcist og nuanceret, både mundtligt og skriftligt.

Du får kendskab til grammatiske og stilistiske grundbegreber og lærer at benytte forskellige skriftlige udtryksformer, alt efter om tekstens formål er at være refererende eller diskuterende.

Du lærer også at argumentere for et synspunkt.

I undervisningen benyttes et stort udvalg af dansksprogede tekster fra forskellige genrer, både fiktions- samt sagprosatekster. Der indgår både trykte og digitale tekster. I gennemgangen af teksterne lærer du at analysere og fortolke teksterne.

Læs mere

Engelsk C

Faget skal styrke dine internationale og kommunikative kompetencer, så du lærer at:

  • Læse, skrive, tale og forstå engelsk og dermed kommunikere og varetage arbejdsopgaver, hvori der indgår engelsk.

Opnå viden om fremmedsproglige kulturer i forhold til erhverv og samfund og i almene og personlige sammenhænge

Læs mere

Erhvervsinformatik C

Faget skal udbrede dit kendskab til digitale teknologier fra din hverdag og sætte dette kendskab ind i en erhvervsfaglig sammenhæng, hvor du skal arbejde med kendte og nye teknologier, som kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Du skal bl.a. arbejde med håndtering af data, IT-sikkerhed, databaser og app-programmering.

Læs mere

Virksomhedsøkonomi C

Faget Virksomhedsøkonomi er et spændende og centralt fag for driften af en privat virksomhed og du lærer bl.a. om budgettering og regnskabsopbygning. Du får styr på en række begreber, modeller, teorier og formler for, hvordan man styrer både små og store virksomheder og opnår en god forretningsforståelse.

Læs mere

Uddannelsesspecifikke fag

I det uddannelsesspecifikke fag kommer du til at arbejde med emner og opgaver inden for din valgte uddannelsesretning, så du bliver klædt på til at kunne indgå i arbejdet på din læreplads.

  • På detailuddannelsen vil du bl.a. komme til at arbejde med opgaver inden for butiksdrift, salg og kundeservice til privatkunder.
  • På handelsuddannelsen vil du bl.a. komme til at arbejde med opgaver inden for salg og kommunikation mellem virksomheder, handelsregning og digital databehandling.