Forside EUD Business Skoleophold hovedforløb

Skoleophold

Under din læretid er der obligatoriske  skoleophold og perioder med valgfag. Dine skoleophold og hvilket speciale du skal følge fastlægges med baggrund i din uddannelsesaftale med lærepladsen. På Campus Vejle kan du følge specialet detail uden profil.

Spørgsmål til skoleophold

Skoleophold

Skoleopholdene varer fra 6 til 15 uger og er fordelt ud over læretiden. De er praksisnære og giver udbytte for både dig og din virksomhed. Vi tager udgangspunkt i din egen dagligdag som elev, så du får afprøvet nogle redskaber, som du kan tage med hjem i virksomheden og prøve af efterfølgende.

Undervisningen er en kombination af lærerstyrede oplæg, klassedebatter, gruppeopgaver og individuelle opgaver. Enkelte opgaver vil blive fremlagt for klassen og andre afleveres skriftligt.

Detail uden profil

På detail uden profil kommer du igennem 6 obligatoriske skoleophold og herudover kan du sammen med din praktikvirksomhed vælge op til 4 ugers valgfag. 

Læs om specialet

 

Skoleophold på andre uddannelsesinstitutioner

Skoleophold på de øvrige detailspecialer og uddannelsesretningerne handel og event udbydes på IBC i Kolding eller på andre skoler.

Du kan læse mere om specialer på IBC Kolding her.

IBC Kolding

Afsluttende fagprøve

Som afslutning på dit hovedforløb skal du gennemføre en fagprøve, hvor du analyserer en udfordring i din virksomhed, kommer med begrundede, faglige løsningsforslag, og såvidt muligt prøver disse af.

Fagprøven består af en rapport og en mundtlig eksamen.

Inden du starter på skoleophold

Du har sikkert en masse tanker og spørgsmål om, hvordan det foregår med skoleophold på Campus Vejle. Læs mere om forskellige praktiske oplysninger her.

Om skoleophold på Campus Vejle

Har du spørgsmål til dine skoleophold?

Kontakt Marianne Sveigaard Bechmann

Marianne Sveigaard Bechmann

Koordinator for hovedforløb