Hjem EUD Business EUD Business når du har en uddannelsesaftale (Mesterlære)

Mesterlære

Mesterlære er en vekseluddannelse, hvor du i de første måneder af læretiden skifter mellem praktik og skole.

Uddannelsesforløb

Ønsker du at gå i mesterlære, skal du selv finde en virksomhed som du indgår en uddannelsesaftale med. 

Har du en uddannelsesaftale ser dit mesterlæreforløb således ud.

Uddannelses­aftale

Du skal selv skaffe en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Dit forløb

Dit uddannelsesforløb skræddersys i samarbejde med din praktikvirksomhed. Du er skiftevis på skole og på din arbejdsplads.

Op til 3 år

Fortsætte i job
Læse videre

Efter afsluttet mesterlære kan du læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Et mesterlæreforløb varer op til 3 år. Derefter kan du fortsætte i job eller vælge at læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Mesterlære

Fordele ved mesterlære modellen

– Du kan starte i lære med det samme

– Du får elevløn i hele perioden og arbejdsgiveren får refunderet din løn de dage du er på skole

– Du får skoledelen (grundforløbet) i små bidder i stedet for et koncentreret forløb på skolen

Hvem kan komme i mesterlære

Mesterlære modellen kan vælges af alle elever inden for detail, handel og event, mens det for kontorretningen kun er en mulighed for studenter og elever med EUX baggrund.

Individuel plan

I forbindelse med indgåelse af uddannelsesaftalen udarbejder arbejdsgiver og Campus Vejle i fællesskab en realistisk uddannelsesplan for de fag du skal igennem.

Nogle fag lærer du på Campus Vejle, mens arbejdsgiveren byder ind med selv at lære dig de praktiske kompetencer.

Hvordan foregår undervisningen

Når alle grundforløbsfagene er afsluttet indstilles du til en mesterlæreprøve, som foregår på din arbejdsplads. Her løser du en opgave, og præsenterer den for din arbejdsgiver og din kontaktlærer.

Når du har bestået prøven overgår du til en almindelig aftale, og kan påbegynde de skoleophold, der normalt ligger i løbet af læretiden.

Undervisning i Åbent Læringscenter

Undervisningen som varetages af Campus Vejle foregår i Åbent Læringscenter. Her arbejder du selvstændigt med teori og opgaver. Der er undervisere tilstede i Åbent Læringscenter, som du kan få råd og vejledning fra.

Du skal således som elev være indstillet på at være selvkørende med din læring og selv have en meget aktiv rolle i læringsforløbet.

Du får en fast kontaktlærer, der også er virksomhedens kontaktperson på Campus Vejle.

Hjælp til en praktikplads

Det er meget sjældent, at der opslås mesterlære elevstillinger. Ønsker du, at indgå en mesterlæreaftale, skal du finde en læreplads, der er villig til dette.

Har du behov for vejledning og tips til, hvordan du finder en praktikplads, er praktikpladskonsulent Stine Palmelund Klejstrup klar til at hjælpe dig.

 

Stine Palmelund Klejstrup

Praktikpladskonsulent