Forside EUD Business Erhvervsuddannelse for voksne

Erhvervsuddannelse for voksne (euv)

En erhvervsuddannelse for voksne bygger videre på det du allerede kan. Er du over 25 år starter du på Grundforløb 2 med en varighed op til 20 uger i Åbent Læringscenter. 

Dit uddannelsesforløb

Som voksen er du EUV’er (Erhvervsuddannelse for Voksne), og det betyder, at du via en realkompetencevurdering forud for opstarten på din uddannelse får vurderet, hvorvidt tidligere uddannelse og evt. relevant erhvervserfaring danner basis for merit for nogle fag eller noget af læretiden. Herefter tilrettelægges et individuelt uddannelsesforløb, der varierer i indhold og længde fra voksen til voksen. 
 
Du kan se hele dit uddannelsesforløb til din EUD Business uddannelse her:
 
Realkom­petence­vurdering

Vi vurderer både dine faglige og personlige kompetencer og udarbejder en individuel uddannelsesplan. Her tager vi hensyn til, hvad du kan i forvejen.

Grundfor­løb 2

I Åbent Læringscenter.

Op til 20 uger

Elevplads
(hoved­forløb)

Her er du i lære i en virksomhed og har korte skoleophold.

Op til 2 år

Faglært

Efter endt elevtid er du faglært.

Fortsætte i job
Læse videre

Efter afsluttet hovedforløb kan du læse videre på erhvervsakademier (korte videregående uddannelser).

Når du har afsluttet dit hovedforløb er du faglært. Derefter kan du fortsætte i job eller læse videre på erhvevsakademier (korte videregående uddannelser).

Fleksibelt forløb med løbende optag

Du gennemfører dit grundforløb i Åbent Læringscenter, hvor du arbejder med selvinstruerende materiale suppleret med lærervejledning.

Læs mere om Åbent Læringscenter her.

Åbent Læringscenter

Dine fag

Fag på grundforløbet

  • Virksomhedsøkonomi C
  • Erhvervsinformatik C
  • Afsætning C
  • Dansk C
  • Engelsk C
  • Uddannelsesspecifikt fag

Har du allerede gennemført nogle af ovenstående fag forkortes dit grundforløb.

Brug din erfaring og kom godt videre i din karriere

 

Løn og tilskud

Hvad skal du have i løn?
Du skal have løn iflg. overenskomsten. Nogle overenskomster har særlige satser for voksenelever, mens der ved andre står at man skal have ”hvad virksomheden vil betale en ufaglært for at lave tilsvarende arbejde og skal ske på baggrund af en lønforhandling”. 

Kan en virksomhed få tilskud, når de ansætter mig?
Hvis den uddannelse, som du uddanner dig inden for, er på Jobcenterets ”voksenlærlingeliste” og du lever op til de krav der stilles til eleven, kan der søges om voksenlærlingetilskud på 30-45 kr. i timen. Se mere på: www.fremtidenerfaglaert.dk

Virksomheden skal selv sørge for at ansøge Jobcenteret om tilskuddet, da det ikke sker automatisk.

Det er en god idé at spørge jobcentret, om en virksomhed er berettiget til tilskud, når de ansætter dig. Da tilskuddet afhænger af din uddannelsesmæssige baggrund og evt. ledighedsperiode forud for elevtiden, vil jobcentret kunne give et individuelt ”tilsagn”, som du kan bruge som ”salgsargument” i dine ansøgninger.

Der er også andre muligheder til EUD Business

Du kan altid starte på din EUD Business uddannelse uanset din baggrund. Se dine muligheder her. Du er også meget velkommen til at kontakte en studievejleder, som hjælper dig videre.

Er GF plus noget for dig?

Er du ikke helt klar til at starte direkte på grundforløbet? – så er GF+ det rigtige sted for dig at starte.

Læs mere her

Kontakt

Marianne Sveigaard Bechmann

Leder af Åbent Læringscenter

Send en mail til Marianne med dit navn og telefonnummer samt dine spørgsmål – så bliver du ringet op hurtigst muligt.