Forside Brobygning

Brobygning

Et tilbud til dig som går i 8. 9. eller 10. klasse.

Hvad kunne du tænke dig efter folkeskolen?

Har du tænkt på, hvad du gerne vil efter du er færdig med folkeskolen? På Campus Vejle kan du på vores Brobygningsforløb få et indblik i, hvordan det er at gå på Campus Vejle. Vi tilbyder dig ungdomsuddannelse på gymnasialt niveau som er HHX og HF og erhvervsuddannelser som er EUX og EUD Business.

På vores brobygningsforløb får du indblik i studiemiljøet, du kommer til at arbejde med helt nye fag, som du ikke kender fra folkeskolen og du får prøvet dine evner af på en ny måde.

Vi håber, du får et godt og lærerigt besøg hos os og glæder os til at se dig på Campus Vejle.