Forside Ansøgning til ungdomsuddannelse

Ansøgning til
ungdomsuddan­nelse

Når dit barn kommer direkte fra grundskolen.

Søg ind senest 1. marts 2024

Hvordan søger du?

Ansøgning til ungdomsuddannelse skal du som forældre udfylde sammen med dit barn og sende ansøgningen digitalt senest den 1. marts 2024. Det gælder for alle ungdomsuddannelser på Campus Vejle.

Udfyld ansøgning på optagelse.dk
Ansøgning til ungdomsuddannelser finder du på hjemmesiden www.optagelse.dk. Her klikker du på det grønne link, hvor der står – Søg ungdomsuddannelse eller 10. kasse. 

Hvis dit barn ikke er erklæret uddannelsesparat
Skulle dit barn være erklæret ikke uddannelsesparat på nuværende tidspunkt, skal du også udfylde ansøgningen og sende den senest 1. marts 2024.

Login til ansøgning
Du logger på med MitID

Vælg uddannelse
Efter du er logget ind vælger du den uddannelse dit barn søger ind på. Vælg mellem:

  • Erhvervsuddannelse (EUX og EUD )
  • Gymnasial uddannelse (HHX, HF og den 2-årige STX)

Studievalgsportfolio
Udfyld derefter ansøgningen med dit barns uddannelsesønsker og vedhæft dit barns afrapporteringsskema vedrørende studievalgsportfolio som PDF-fil.

Der findes ingen fastsatte retningslinjer for, hvor omfattende dit barns skema skal være, men det er vigtigt, at skemaet er vedhæftet ansøgningen.

Dit barn har sikkert allerede lavet studievalgsportfolie på skolen. Skulle du mangle afrapporteringsskemaet som dit barn skal udfylde kan du downloade skemaet her.

Søge om forrang
På den 3-årige HF og HF for ordblinde er det muligt at søge om forrang til din 1. prioritet. Hvis du ønsker forrang, skal du inden 1. marts på optagelse.dk markere dit ønske som forrang.

Underskrift
Som forældre skal en af jer skrive under med MitID for at godkende ansøgningen.

Efter at ansøgningen er udfyldt og underskrevet bliver den automatisk sendt til uddannelsen, som dit barn har valgt som 1. prioritet.

Svar på optagelse
Svar på endelig optagelse forventer vi at kunne sende ud i slutningen af juni eller starten af juli måned.

Din rolle som forældre
Vil du gerne læse mere om valg af uddannelse, optagelse, uddannelsesparat, din rolle som forældre og meget mere, vil vi foreslå at du læser mere via linket.

Mere info på ug.dk

Adgangskrav

Vil du læse mere om adgangskravene? Du kan finde information her:

Adgangskrav HHX, HF og 2-årig STX

Adgangskrav EUX og EUD

Hvis dit barn ikke opfylder adgangskrav

Hvad betyder det for dit barn, hvis han eller hun ikke helt opfylder adgangskravene til uddannelsen? Så har dit barn mulighed for, at blive optaget efter en konkret vurdering. En konkret vurdering af dit barn, består af en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale som tager udgangspunkt i de faglige og personlige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen.

Optagelsesprøver foregår lige før sommerferien og også lige efter. Mere info kommer på forsiden af hjemmesiden senere.

Er du på nogen måde i tvivl, er det bedste råd vi kan give dig, at du tager kontakt til en af vores studievejledere. De vil kunne fortælle dig helt præcis om dine muligheder.